UWAGA!

GOŚĆ TYGODNIA: HENRYK SŁONINA (1)

 Elbląg, Henryk Słonina
Henryk Słonina

No to doczekaliśmy się. Po blisko miesiącu oczekiwania, co spowodowane było nawałem obowiązków prezydenta Elbląga, prezentujemy pierwszą część – ze względu na dużą objętość – odpowiedzi Henryka Słoniny na pytania postawione przez elbląskich internautów. Jutro kolejna część.

Robert Wernik: Panie Prezydencie, kiedy będzie widać jakieś skutki działań związanych ze zmianą katastrofalnej sytuacji gospodarczej w naszym regionie. Jeśli to możliwe to proszę przedstawić program naprawczy bezrobocia, biedy itp. Chciałbym wiedzieć, czy warto wiązać się z miastem, które coraz bardziej się pogroża i nie walczy o dobrobyt dla jego mieszkańców.
     
     Maciek Petrycki: Panie Prezydencie, moje pytania, zapewne nie jestem w tym odosobniony, będą związane tylko i wyłącznie z gospodarką Elbląga. Pierwsze z nich dotyczy planów wizji rozwoju miasta opartego na pro unijnym zrównoważonym rozwoju w relacji do ostatnio lansowanej SSE, nie akceptowanej w UE. Jaka jest Pana wizja? Który z projektów powinien być wspierany? Dlaczego dopiero teraz wzięli się Państwo za robotę i myślą o stworzeniu strefy? Przecież można to było uczynić w połowie lat 90-tych, a z uzyskaniem pozwolenia na utworzenie ESSE w Elblągu nie byłoby żadnych problemów. Można było z całą pewnością nie dopuścić do tak drastycznego wzrostu bezrobocia. Dwie spektakularne prywatyzacje uśpiły Państwa czujność. Drugie pytanie dotyczy planowanych inwestycji wielkich sieci spożywczo-przemysłowych - w skrócie hipermarketów. Dotarły do mnie informacje, że w planach jest powstanie 4 hipermarketów. Zastanawiam się czy na pewno miasto potrzebuje ich aż tyle, a już z całą pewnością nie na terenie Elbląskich Zakładow Mięsnych??? Obrzeża miasta proszę bardzo, najlepiej w okolicach obwodnicy i to nie koniecznie w granicach administracyjnych miasta. Zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, że jeden hipermarket mógłby zmonopolizować rynek i dlatego dla równowagi potrzebny jest mu silny konkurent, ale (ponownie) czy aż w takiej liczbie? Chciałbym się jeszcze dowiedzieć co w końcu ma stanąć na terenie byłego "Ruskiego Rynku"? Podobno cały czas zmieniają się plany inwestorowi?! Kolejne moje pytanie dotyczy obecnie planowanych inwestycji ... generujących miejsca pracy! Podobno inwestycjami zainteresowane były firmy z Danii i kraju Dalekiego Wschodu. Co u nich słychać? Ostatnie pytanie, tym razem krótko, jak Pan ocenia szansę Elbląga w wyścigu o bycie wśród liderów polskich miast - pokrewnej wielkości, a nie outsiderów. Pozdrawiam i życzę więcej spektakularnych sukcesów zauważonych przez elblążan, a nie tylko Unię Europejską - póki co wymiernych korzyści z tego tytułu nie widać.
     
     PREZYDENT ELBLĄGA HENRYK SŁONINA
     Bezrobocie należy do jednego z głównych problemów miasta, dlatego też władze miasta już podjęły i nadal będą podejmować szereg działań w kierunku jego łagodzenia. Bezrobocie w Elblągu podobnie jak w całym kraju jest skutkiem głębokich przemian ekonomiczno-gospodarczych zapoczątkowanych w latach 90-tych.
     Na wzrost bezrobocia złożyło się szereg przyczyn wśród których do głównych zalicza się: pogorszenie się sytuacji na rynkach zagranicznych, trudności w sektorze płatniczym, wdrażanie reform w kraju oraz spadek aktywności gospodarczej. Trzeba również podkreślić, iż na wiele zjawisk nie ma wpływu administracja samorządowa. Biorąc jednak pod uwagę ten nabrzmiały społecznie problem jakim jest bezrobocie w 1999 roku został opracowany i przyjęty przez radę Miejską "Program łagodzenia problemu bezrobocia w Elblągu". Program ten jest realizowany przez samorząd elbląski i można zapoznać się z nim w Urzędzie Miejskim. Przyjęto w nim następujące główne kierunki działań:
     a) Kontynuowanie działań miasta w celu stworzenia warunków dla realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury miejskiej .
     - Inwestycje miejskie można rozpatrywać zarówno jako warunek pobudzający działalność gospodarczą ( tworzenie sezonowych miejsc pracy , rozwój firm budowlanych) jak też docelowo korzystne warunki dla organizowania się kapitałów zewnętrznych. Zatem jest bardzo ważne z punku widzenia utrzymania oraz tworzenia nowych miejsc pracy utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji finansowanych zarówno z budżetu miasta jak również przy wsparciu środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
     b) Tworzenie warunków dla pobudzenia i rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw :
     - Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy nawet na okres 10 lat,
     - Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości przy Elbląskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej , ośrodka aktywizacji przedsiębiorczości (prowadzącego doradztwo gospodarcze, obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacji misji gospodarczych , szkolenia , itp.)
     - Udział w organizowaniu Targów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Elblągu.
     c) Rozwój różnych form instytucjonalno-prawnych mających na celu oddziaływanie na bezrobocie:
     - Centrum Pracy i Pomocy - jako instytucja integrująca działania wielu organizacji i instytucji , a mianowicie Urzędu Pracy , Urzędu Miejskiego . MOPS-u , Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 1 w Elblągu.
     d) Wspieranie rozwoju i unowocześnianie bazy szkolnictwa wyższego:
     - Utworzenie Instytutu Informatyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
     - Utworzenie Centrum Informatycznego umożliwiającego rozwój i powstawanie firm informatycznych; przewiduje się docelowo utworzenie tzw. Techno-Parku.
     e) Wykorzystanie zasobów i rezerw miasta Elbląga, w tym także nieruchomości komunalnych dla rozwoju nowych dziedzin i działalności :
     - Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu nieruchomości na terenie miasta, uzupełnienie kompleksowych ofert dla inwestorów pod nowe inwestycje.
     - Kontynuacja aktywnych działań w kierunku pozyskania dużych inwestorów, uruchamianie nowych działalności (np. Aqua-Park).
     - Wykorzystanie rekonstruowanego zespołu Staromiejskiego dla rozwoju funkcji turystyczno-kulturowych, w tym uruchomienie na bazie rekonstruowanych kamieniczek szerszej działalności konferencyjno-naukowej.
     - Wzmocnienie systemu promocji miasta poprzez jeszcze bogatszą ofertę promocyjną miasta pod kątem gospodarczym i turystycznym.
     f) Utworzenie oddziału Funduszu Poręczeń Kredytowych dla podmiotów chcących uzyskać kredyt, a nie posiadających majątku umożliwiającego zabezpieczenie kredytu.
     g) Wspieranie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (głównie dotyczących absolwentów, szkoleń i przekwalifikowań oraz prac interwencyjnych) .
     Wiele działań w ramach "Programu łagodzenia problemu bezrobocia w Elblągu" jest już zrealizowanych lub w trakcie realizacji. Dzięki pomocy Zarządu Miejskiego nie zostały zlikwidowane i utrzymano wiele miejsc pracy w takich firmach jak np.: "Wolność" Sp. z o.o., "Stocznia Elbląg" Sp. z o.o. , "FURNEL International Ltd." - obecnie "Mazurskie Meble" czy "Polcotex" Sp. z o.o.
     Miasto włączyło się z pomocą i przyznało inwestorom ulgi w podatku od nieruchomości w powiązaniu z tworzonymi miejscami pracy. Trwają rozmowy z wieloma inwestorami, których władze miejskie zachęcają do podjęcia działalności gospodarczej w Elblągu .Dotyczy to m.in. takich branż jak: stoczniowa, hotelarsko-turystyczna, rekreacyjno-sportowa.
     Bardzo ważnym warunkiem podjęcia działalności gospodarczej jest możliwość zatrudnienia ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Dlatego też uruchamiane są szkolenia dające możliwości podjęcia pracy w zawodach , którymi zainteresowani są inwestorzy.
     Osobnym przedsięwzięciem jest utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Elblągu. Już w 1997r. Pełnomocnik Wojewody Elbląskiego ds. utworzenia SSE w Elblągu przygotował dokumenty dotyczące w/wym. przedsięwzięcia. Jednakże Rada Ministrów nie wyraziła wówczas zgody na uruchomienie strefy w naszym mieście. Obecnie Rząd dopuszcza możliwość (w ramach przyjętego limitu obejmującego wszystkie tereny stref), przesunięcia obszarów objętych strefą. Tak więc można utworzyć nową podstrefę w ramach już istniejących stref, o oczywiście kosztem pomniejszenia terenów w innym miejscu. Dlatego też został wysłany wniosek do Wojewody w sprawie utworzenia w Elblągu podsterfy w ramach już funkcjonującej Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej.
     Grunt przy ul. Karowej na którym jeszcze obecnie znajduje się mini targowisko został nabyty przez inwestora z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportowo-handlową.
     Temat związany ze zgodą na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego wnioskowany przez Zakłady Mięsne jest szczegółowo analizowany. Dotyczy bowiem zarówno budowy zakładu produkcyjnego, jak również zatrudnienia ok. 600 osób. Zajęcie ostatecznego stanowiska w tej sprawie leży w kompetencji Rady Miejskiej.
     Na podstawie ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez Warsaw Business Journal City Guide Polska wśród 35 największych miast w Polsce, Elbląg uzyskał 7 punktów na 10 możliwych. Plasuje to nasze miasto na dobrej pozycji. W prognozie na najbliższe 5 lat Elbląg uzyskał równorzędne notowania z takimi miastami jak Kielce, Olsztyn czy Toruń. Natomiast wyprzedzamy wiele miast takich jak m.in. Warszawa, Gdańsk, Zabrze, Włocławek.
     Jestem przekonany, że wiele działań podjętych przez władze samorządowe w najbliższych latach będzie przynosić pożądane efekty.
przyg. AK, M
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
 • Panie Prezydencie , jako właściciel małej firmy chciałbym , aby moje miasto stało się kuźnią kadr informatycznych , ale oddanie obiektu ( podobno dawny UW ) nie rozwiązuje problemu , kto będzie uczył owej "informatyki stosowanej" , kogo Państwo kupicie dla nauczania w Elblągu , bo myślę , że tworzenie Wyższej Uczelni Technicznej w moim mieście powinno być nieco inne aniżeli filii dziwnych Wyższych Podkarpackich Szkół Wielorybniczych z "latającymi wykładowcami "....
 • to wszystko co Pan Slonina powieedzial mozna wyczytac w prasie i uslyszec w radio chyba nie ma sensu publikowac dalszych czesci
 • Pełnomocnik Wojewody Elbląskiego ??? Ale wstyd! Panie Henryku, kto Panu te zbuki przed Wielkanocą podłożył? To było 100 lat temu!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  pracownki UM(2001-04-04)
 • PO ODLANIU WODY ZOSTAJE COŚ CO DA SIĘ PRZECZYTAĆ: Rada Miejska przyjęła "Program łagodzenia problemu bezrobocia w Elblągu". A w nim: realizacja dużych przedsięwzięć inwestycyjnych infrastruktury miejskiej, tworzenie sezonowych miejsc pracy, rozwój firm budowlanych finansowanych z budżetu miasta i pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych. Zwolniliśmy z podatku od nieruchomości podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy. Utworzyliśmy Centrum Przedsiębiorczości przy Elbląskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Rozwijamy: Centrum Pracy i Pomocy, tworzymy Instytut Informatyki Stosowanej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Utworzenie Centrum Informatycznego (tzw. Techno-Parku). Mamy oferty dla inwestorów pod nowe inwestycje. Pozyskujemy dużych inwestorów do nowych działalności (np. Aqua-Park). Rozwijamy funkcje turystyczno-kulturowych (Starówka). Utworzyliśmy Funduszu Poręczeń Kredytowych. Szkolimy absolwentów, dajemy prace interwencyjne. Dzięki pomocy Zarządu Miasta nie zlikwidowano takich firmach jak: "Wolność" Sp. z o.o., "Stocznia Elbląg" Sp. z o.o. , "FURNEL International Ltd." - obecnie "Mazurskie Meble" czy "Polcotex" Sp. z o.o. Tworzymy Specjalną (pod)Strefę Ekonomiczą (SSE), wysłaliśmy wniosek do Wojewody. Grunt przy ul. Karowej został nabyty przez inwestora z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportowo-handlową. Analizujemy utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego na terenie obecnych Zakładów Mięsnych to budowy zakładu produkcyjnego i zatrudnienia ok. 600 osób. Jak działamy? Wśród 35 największych miast w Polsce, Elbląg uzyskuje 7 punktów na 10 możliwych. To dobra pozycja. W prognozie na najbliższe 5 lat Elbląg uzyskał równorzędne notowania z Kielcami, Olsztynem czy Toruniem. Wyprzedzamy m.in. Warszawę, Gdańsk, Zabrze, Włocławek. Jestem przekonany, że wiele działań podjętych przez władze samorządowe w najbliższych latach będzie przynosić pożądane efekty.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Andrzej(2001-04-04)
 • Prosze publikowac dalsze czesci,a le tak abym je pojal
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  wturny analfabeta(2001-04-04)
 • pytanko i odpowiedzionko - a nie pytanicho i odpowiedzianich
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  bezrobotny(2001-04-04)
 • Jak się poczyta i posłucha radia, to jest to samo co mówi nasz P.Prezydent. Zapomniano, że tak miało być i tak jest - to przecież skutki "REFORMY". Teraz gdy bezrobocie rośnie nagle zaczyna się szukać wyjścia. Zniszczono - sprzedano rentowne firmy, dochodowe PGR ( bo i takie były ) zostały nam małe prywatne firmy a przecież ile osób mogą one zatrudnić? Należy patrzyć - czarne jest czarne a białe to białe.Padające województwo dobiło nasze miasto - Olsztyn rośnie w siłę kosztem Elbląga to kara za nasze "NIE" . Przestncie się oszukiwać mówmy prawdę młodym - szkoła informatyczna tak , ale gdze dla nich praca ? Prawda jest taka , za kilkanaście lat będzie to miasto starych ludz!!! Przepraszam jeżeli obraziłem emerytów!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Stojący na nogach(2001-04-04)
 • ...W prognozie na najbliższe 5 lat Elbląg uzyskał równorzędne notowania z takimi miastami jak Kielce, Olsztyn czy Toruń. Natomiast wyprzedzamy wiele miast takich jak m.in. Warszawa, Gdańsk, Zabrze, Włocławek. ...... nie tak głośno siedzmy cicho sza i o tym jak nam sie dobrze wiedzie ani mru mru bo jak odsadziliśmy już Warszawę i Gdańsk to niedługo będziemy musieli utworzyć własne stołeczne województwo i przyjąć pod swoje skrzydła te zacofane miasta a potem wywiad sie skończył i pan prezydent Słonina obudzł sie znów w powiatowym Elblągu
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  sympatyk stolicy w Elblągu(2001-04-04)
 • Polityka walki z bezrobociem prowadzona przez władze w Elblągu /zreszta tak się robi w całej Polsce/ polega na zatrudnianiu przez zakładu podległe marszałkom, prezydentom, burmistrzom itp. w pierwszej kolejności swojej rodziny, ciotków i pociotków bliższych i dalszych.
Reklama