UWAGA!

Inwestor odpowiada na zarzuty mieszkańców (Śladem publikacji)

 Elbląg, Wizualizacja inwestycji od strony ul. 12 Lutego (materiały inwestora)
Wizualizacja inwestycji od strony ul. 12 Lutego (materiały inwestora)

W nawiązaniu do artykułu „Mieszkańcy protestują: Tu nie ma miejsca na nowy budynek!”, który 2 lipca 2024 r. ukazał się na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, jako inwestor planowanego budynku przy ul. Winnej, chcielibyśmy odnieść się do nieścisłości i nieprawdziwych tez zawartych w tekście, które padają ze strony mieszkańców sąsiedniego budynku przy ul. 12 Lutego 7-9-11.

Projektując nasz budynek kierowaliśmy się rządowymi założeniami zawartymi w Krajowej Polityce Miejskiej. Dokument ten wytycza najważniejsze kierunki rozwoju polskich miast. Jednym z nich jest zapobieganie tzw. rozlewaniu się miast na peryferia, na czym cierpi środowisko naturalne (zjawisko to generuje także m.in. olbrzymie koszta związanymi z budową infrastruktury technicznej, dróg, usług publicznych czy transportu zbiorowego). Uważamy, że rozwój miast i budownictwa wielorodzinnego powinien następować w centrum i terenach śródmiejskich, poprzez rozsądne dogęszczanie zabudowy dostępnych przestrzeni z poszanowaniem terenów zielonych.

 

Zgodnie z powyższym nasz budynek przewidziany został na obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a teren, na którym został zaprojektowany przeznaczony jest pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

 

Inwestycja wymagać będzie usunięcia KILKU pojedynczych, młodszych drzew kolidujących z inwestycją. W zamian, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Elblągu, dokonamy nasadzeń zastępczych w ilości KILKUDZIESIĘCIU sztuk zieleni wysokiej, której część od strony ul. 12 Lutego pełnić będzie także rolę bariery akustycznej.

 

Nasz projekt przewiduje budowę budynku kameralnego o zaledwie czterech kondygnacjach nadziemnych oraz antresoli. Zakłada oddanie tylko 25 mieszkań oraz jednego lokalu usługowego w parterze (przewidywana funkcja biurowa). W porównaniu do sąsiedniej zabudowy mieszkalnej, nowy budynek będzie kubaturowo o połowę mniejszy od istniejącego budynku przy ul. 12 Lutego 7-9-11.

 

Projektowany budynek nie będzie generował zwiększonej uciążliwości ruchu pojazdów pod oknami istniejącej już zabudowy. Zdecydowana większość ruchu samochodowego kierowana będzie do podziemnej hali garażowej, do której wjazd znajdować się będzie niemal bezpośrednio z ul. Winnej. Od strony południowej, na poziomie terenu, zaplanowano także 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. W hali garażowej znajdą się 24 stanowiska postojowe. Łącznie każdy z lokali mieszkalnych będzie miał zapewnione 1 miejsce postojowe. Podkreślamy przy tym, że nie zamierzamy ingerować w istniejące już miejsca postojowe, ani w żaden sposób ich zajmować.

 

Ruch pieszy natomiast odbywał się będzie przede wszystkim od strony północnej (powstanie nowe dojście od ul. 12 Lutego) oraz od strony zachodniej, gdzie znajdować się będzie główne wejście do jednoklatkowego budynku. Miejsce gromadzenia odpadów stałych będzie się znajdowało w kubaturze budynku, na parterze, przy głównym wejściu do budynku.

 

Zupełną nieprawdą jest zawarte w artykule stwierdzenie, że nowy budynek zaciemni widok istniejącej już zabudowie przy ul. 12 Lutego 7-9-11. Nasz budynek został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawa dotyczącymi m.in. odległości oraz nasłonecznienia mieszkań (w tym celu zostały wykonane specjalistyczne analizy).

 

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że ewentualne prace budowlane nie zagrożą w żaden sposób sąsiedniej zabudowie mieszkalnej i garażowej, gdyż roboty fundamentowe odbywać się będą w znacznej odległości od istniejących budynków i nie będą w nie ingerować. Pragniemy też zapewnić, że aktualnie stosowane, nowoczesne technologie w budownictwie, pozwalają tak zorganizować plac budowy, aby w jak najmniejszym stopniu zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców, a prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

 

W pełni zrozumiałe są dla nas obawy mieszkańców budynku przy ul. 12 Lutego 7-9-11. Każda nowa inwestycja powstająca „za oknem”, po sąsiedzku, może budzić niechęć. Zapewniamy jednak, że nowy budynek został zaprojektowany zgodnie z prawem i nie będzie w żaden sposób ingerował w życie prywatne lokatorów wspomnianego wyżej budynku.

Zarząd MS Group Sp. z o.o.

 

Od redakcji: W poprzednim artykule przedstawiliśmy obawy mieszkańców bloku przy ul. 12 Lutego 7-9-11. W odpowiedzi inwestor przesłał swoje oświadczenie, które publikujemy powyżej. Przypomnijmy, że do 15 lipca każda zainteresowana w tej sprawie osoba może zgłosić swoje uwagi do prezydenta Elbląga do zaproponowanych przez inwestora rozwiązań. We wrześniu w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji będą głosować elbląscy radni.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama