UWAGA!

Irena Sokołowska - kandydatka do Rady Miasta

 Irena Sokołowska - kandydatka do Rady Miasta

Zdecydowałam się kandydować w wyborach samorządowych do Rady Miasta. W codziennej pracy bliskie mi jest hasło „siła spokoju i pracowitości”. Proszę o poparcie mojej kandydatury. Więcej na temat przyszłych działań Ireny Sokołowskiej w Radzie Miasta przeczytasz w artykule.

Irena Sokołowska mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie magisterskie; pedagog, menedżer oświaty, MBA, resocjalizacja i oligofrenopedagogika, kwalifikacje z zakresu mediacji, aktywizacji społecznej i komunikacji alternatywnej. Na co dzień nauczyciel, instruktor, sędzia szachowy. Działam na rzecz osób z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od wielu lat propaguję edukację szachową: prowadzę zajęcia, imprezy, turnieje szachowe oraz wyjazdy uczniów elbląskich szkół na zawody o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i europejskiej. Jestem osobą aktywną, zaangażowaną, odpowiedzialną, a przede wszystkim pozytywnie nastawioną do ludzi.

 

W SAMORZĄDZIE Mój program jest kontynuacją mojej pracy: stawiać będę na edukację, bezpieczeństwo, promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozwój sportu, turystyki w szczególności promując działania proekologiczne, prozdrowotne, prospołeczne, mając na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców .Przede wszystkim zamierzam:

 

 

1. Przywrócić prestiż pracy nauczyciela, urealnić dodatki ujęte w zapisie regulaminu wynagradzania n-li.

2. Zwiększyć liczbę n-li specjalistów w placówkach oświatowych w celu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i psychiatrycznej.

3. Zadbać o bezpieczny dojazd do szkół i placówek oświatowych oraz ich ochrony.

4. Podjąć działania prewencyjne w celu zminimalizowania patologii wśród uczniów i ich rodzin.

5. Inicjować i wspierać projekty służące upowszechnianiu wśród młodzieży poczucia integracji europejskiej poprzez uczestnictwo w projektach UE.

6. Kontynuować Ogólnopolski Program „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

7. Doprowadzić do rewitalizacji Parku przy ul. Traugutta - stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca wypoczynku dla wszystkich elblążan.

8. Wspierać inicjatywy dotyczące budownictwa komunalnego.

9.Popierać remont trakcji tramwajowej oraz zwiększenie taboru tramwajowego.

 

SPOŁECZNIE Od 2001 pracuję w fundacji „Pro-Scholam”. Moje działania skierowane są na zapopieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i ich rodzin, poprzez realizację projektów rządowych, miejskich czy ze środków UE

 

--- sfinansowane ze środków Materiał KKW Koalicja Obywatelska ---


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie