UWAGA!

Janusz Hajdukowski nie jest już radnym

Elbląg, Janusz Hajdukowski nie jest już radnym
Fot. PS.

Przez kilka ostatnich sesji elbląskiej Rady Miejskiej toczył się spór, czy Janusz Hajdukowski – skoro prowadzi firmę zarządzającą nieruchomościami – może być radnym, czy też nie. Spór rozstrzygnął wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. „Wojewoda 8 stycznia stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Elblągu Janusza Hajdukowskiego, wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze” – czytamy w komunikacie.

W uzasadnieniu czytamy:
       Z danych uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że prezesem zarządu spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o , wynajmującej od Gminy Miejskiej Elbląg lokal użytkowy, w którym prowadzona jest działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami, jest radny Janusz Hajdukowski. Posiada on również udziały w tej spółce.
       Spółka reprezentowana przez radnego po raz pierwszy umowę najmu zawarła w 2001 r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskali mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
       Część mienia wspólnot mieszkaniowych, którym zarządza w imieniu Spółki Jan Hajdukowski, jest własnością Miasta Elbląg, gdzie uzyskał mandat radnego. Należało więc uznać, iż radny Janusz Hajdukowski, będąc prezesem Spółki prowadzącej działalność gospodarczą w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Elbląg, narusza zakaz zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego, wynikający z ustawy o samorządzie gminnym. (art.24f ust. 1)
       Janusz Hajdukowski, jak wynika z dokumentów, prowadził tę działalność – zarządzał Spółką – przed rozpoczęciem sprawowania mandatu radnego Rady Miejskiej w Elblągu. Był zatem zobowiązany do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. W związku z brakiem działań radnego w tym zakresie, rada zobowiązana była do stwierdzenia w drodze uchwały wygaśnięcia mandatu radnego najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym radny był zobowiązany do zaprzestania prowadzenia działalności lub pełnienia funkcji. Rada Miejska w Elblągu nie podjęła przewidzianych prawem działań.
       Wojewoda 23 października 2009 r. wezwał Radę Miejską w Elblągu do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu poinformował Wojewodę, iż na XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 listopada 2009 r., uchwała w tej sprawie, mimo przedstawienia Radzie jej projektu, nie została podjęta z uwagi na brak wymaganej większości głosów (4 głosy „za”, 13 „przeciw”, 5 głosów wstrzymujących).
       Mając na uwadze powyższe okoliczności – naruszenie przez radnego zakazu zawartego w ustawie o samorządzie gminnym oraz brak stosownej uchwały Rady Miejskiej w Elblągu, po zawiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zaistniała konieczność wydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśniecie mandatu radnego Rady Miejskiej w Elblągu Janusza Hajdukowskiego.
       Od tego zarządzenia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
      
      
Edyta Wrotek, rzecznik wojewody
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama