UWAGA!

Lazarus w służbie społecznej

Zdjęcia z archiwum  „Lazarusa".
Zdjęcia z archiwum „Lazarusa".

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” jest organizacją pożytku publicznego, działającą na zasadzie non profit.

Lazarus zajmuje się:
     - pomocą medyczno-pielęgnacyjną dla osób starszych i przewlekle chorych,
     - świadczeniem usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i transportowych,
     - prowadzenie wypożyczalni wysokiej jakości sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego,
     - wydawaniem żywności unijnej (miesięcznie z tej formy pomocy korzysta ok. 600 osób).
     
     Pomagamy bezrobotnym w zakresie udzielania pomocy charytatywnej, w tym finansowej oraz prawnej (zakupy leków, odzieży, żywności) w ramach pozyskanego 1% podatku od osób fizycznych. Lazarus w okresie swojego funkcjonowania udzielił pomocy kilkunastu tysiącom osób.
     
     Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Szkoleniowy, w którym od 5 lat organizujemy kursy dla bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
     
     Wychodzimy naprzeciw osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które często z przyczyn od nich niezależnych nie zdołały zdobyć wykształcenia, pozostają bezradne wobec szybko zmieniającej się rzeczywistości. Brak odpowiedniego wykształcenia powoduje trudności w sprostaniu wysokim wymaganiom pracodawców. W konsekwencji osoby mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia przyjmują bierną postawę (brak wiary we własne możliwości, niska samoocena, pogarszająca się kondycja psychiczna tych osób). Dla wymienionej wyżej grupy osób organizujemy 200 godzinne kursy kwalifikacyjne na opiekunki środowiskowe. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.
     
     Program kursu obejmuje:
     - pielęgnacje i opiekę nad pacjentem w domu chorego,
     - chorób najczęściej występujących w podeszłym wieku,
     - pierwszej pomocy przedmedycznej,
     - podstaw żywienia osób chorych,
     - aktywnych metod poszukiwania pracy,
     - zasad funkcjonowania pomocy społecznej.

     
     Kolejną propozycję kierujemy do osób z wykształceniem średnim. Jest to kurs na asystenta medycznego. Obecnie placówki służby zdrowia, domy pomocy społecznej borykają się z problemami braku kadr medycznych. Z kolei w Elblągu znajduje się osoby posiadające wykształcenie ogólnokształcące, czyli niespecjalistyczne, które z różnych względów nie zdawały egzaminu dojrzałości. Są wśród tej grupy osoby cechujące się wysokim stopniem empatii w stosunku do ludzi starszych i chorych, samotnych i niedołężnych, które z pewnością sprawdzą się w takim środowisku.
     
     Dla tych właśnie osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje proponujemy 300 godzinny kurs na asystenta medycznego. Kurs obejmuje:
     - opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną,
     - nauk społecznych i medycznych wspierających działalność asystenta medycznego,
     - podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
     
     W części drugiej szkolenia (250 h) przewiduje się praktykę przy łóżku chorego w szpitalach, domach pomocy społecznej. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych wykładowców Policealnej Szkoły Medycznej w Elblągu.
     

 


     Kursy organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
     
     
     

-------------------- Artykuł sponsorowany ----------------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej