UWAGA!

Miasto Elbląg opracowuje plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Elbląg opracowuje plan gospodarki niskoemisyjnej

Dokument, w skrócie nazywany PGN, zawierał będzie strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną miasta, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla miasta Elbląga. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Korzyścią z wykonania PGN, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, działających na terenie miasta, będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć powodujących zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – w tym projektów termomodernizacji budynków, czy zastępowania paliw stałych odnawialnymi źródłami energii (np. pompami ciepła) oraz ekologicznymi nośnikami energii (ciepło sieciowe, gaz ziemny, energia elektryczna).
      
       Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowywany jest zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
      
       Koszt realizacji projektu wyniósł 196 800 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 130 687,50 zł.
      
       W związku z opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga, Urząd Miejski w Elblągu wraz z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapraszają na otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców, zarządców nieruchomości i przedsiębiorców dotyczące PGN oraz możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżania szkodliwych emisji.
      
       Spotkania odbędą się: w sali konferencyjnej A na poziomie:
       -1 Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu w dniach:
       • 30 marca o godzinie 10:00 – spotkanie otwarte dla mieszkańców i zarządców nieruchomości
       • 31 marca o godzinie 17:00 – spotkanie otwarte dla mieszkańców i przedsiębiorców .
      
       Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu:
       http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36200.
Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

      
----- Reklama -----
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej