UWAGA!

Nabór rachmistrzów spisowych

Prezydent Miasta Elbląga – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 2 lit. d oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy-Miasta Elbląg.
       Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
       1) mieć ukończone 18 lat,
       2) mieć co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza miał wiedzę z zakresu rolnictwa w zakresie podstawowym,
       3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie miasta Elbląga,
       4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
       5) mieć umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
       6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
       7) mieć podstawowe umiejętności obsługi komputera,
       8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz mieć umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.
      
       Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
       1) podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów,
       2) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
       3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
       4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
      
       Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U. 2009 nr 205, poz. 1582).
       Nadmienia się, iż rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 9–23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI). Na czterodniowym szkoleniu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
       Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy-Miasta Elbląg ustalono liczbę 4 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.
       Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 do 15 czerwca 2010 r. w dniach i godzinach pracy Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1; (sekretariat, pok. 216) w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego PSR 2010” oraz 16 czerwca 2010 r. do godziny 10.00.
       Rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku dużej liczby kandydatów możliwy będzie ogólny test z wiedzy dotyczącej przedmiotu spisu) odbędą się 16 czerwca 2010 r. o godzinie 11.00.
       Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Elblągu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
       Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl.
Henryk Słonina, Gminny Komisarz Spisowy
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w tym dziale

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama