UWAGA!

Pacjent ma prawo

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych wydał informator, który ma ułatwić pacjentom poruszanie się w zawiłych systemach ubezpieczeń zdrowotnych. Znaleźć w nim można informacje na temat warunków składania skarg i odwołań, praw pacjenta oraz na temat zasad korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego.

Aby ułatwić pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami, w 1998 roku powstała Karta Praw Pacjenta - dokument, w którym zostały zebrane zapisy dotyczące praw pacjenta.
     Zgodnie z Kartą pacjent ma prawo do:
     - udzielania mu świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym
     - pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i o stosowanych przez lekarza metodach diagnostycznych i leczniczycch
     - wyboru zakładu opieki zdrowotnej
     - udostępnianiu dokumentacji medycznej jemu lub wskazanej przez niego osobie; ponadto zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest udostępnić dokumentację innym zakładom opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
     - odmowy lub wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych
     - opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich
     - korzystania ze świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia i życia
     - zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej i zachowania tajemnicy o stanie zdrowia
     - umierania w spokoju i godności
     - opieki duszpasterskiej
     W każdej kasie chorych jest powołana osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Pacjenta. Do jej obowiązków i zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia, a w szczególności:
     - przyjmowanie skarg pacjentów na działalność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, z którymi kasa chorych podpisała kontrakty na wykonywanie usług medycznych
     - podejmowanie w imieniu składającego skargę działań interwencyjnych u świadczeniodawców
     - udzielania odpowiedzi na pytania i skargi
     -wskazywanie pacjentom trybu postępowania w przypadku naruszenia jego praw
     Z Rzecznikiem Praw Pacjenta można skontaktować się osobiście, telefonicznie lub listownie.
     Jeśli pacjent uzna, że Rzecznik Praw Pacjenta nie wywiązał się w pełni z nałożonych na niego obowiązków, lub jeśli uważa, że kasa chorych ogranicza lub łamie jego prawa jako pacjenta, może zgłosić skargę do dyrektora kasyy lub do Komisji Skarg i Wniosków Rady Kasy Chorych.
     Poniżej zamieszczamy adresy i telefony Rzeczników Praw Pacjenta w Kasach Chorych oraz adres i telefon Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
     - Kujawsko-Pomorska, ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, tel. 0-52 325 27 00, rzecznik Jerzy Świstun (0-52 325 27 37)
     - Pomorska, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, tel. 0-58 321 86 35, 745 95 00, rzecznik Maciej Olesiński (0-52 745 95 76, 745 95 77)
     - Warmińsko-Mazurska, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, tel. 0-89 533 96 70, 533 96 74, rzecznik Marta Czerwińska (0-89 533 96 70, 533 96 74 wew. 30)
     17R - Branżowa Kasa Chorych Dla Służb Mundurowych, ul. Wołoska 137, 00-911 Warszawa, tel. 0-22 845 64 52, 845 64 55, rzecznik Jan Węgrzyn (0-22 845 64 67), Aleksandra Piątek (0-22 602 18 32)
     Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa, tel 0-22 520 06 49, w godz. 9.00 - 11.00, 15.00 - 17.00
IG
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama