UWAGA!

Pomocna dłoń „Lazarusa”

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” jest organizacją pożytku publicznego, działającą na zasadzie non profit.

Lazarus zajmuje się:
     - pomocą medyczno-pielęgnacyjną dla osób starszych i przewlekle chorych,
     - świadczeniem usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i transportowych,
     - prowadzenie wypożyczalni wysokiej jakości sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego,
     - wydawaniem żywności unijnej (miesięcznie z tej formy pomocy korzysta ok. 600 osób).
     
     Pomagamy bezrobotnym w zakresie udzielania pomocy charytatywnej, w tym finansowej oraz prawnej (zakupy leków, odzieży, żywności) w ramach pozyskanego 1% podatku od osób fizycznych. Lazarus w okresie swojego funkcjonowania udzielił pomocy kilkunastu tysiącom osób.
     
     Stowarzyszenie podejmuje ważne społecznie wyzwania. Od 2006 r. podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez szybką interwencje, kompleksową rehabilitację, aktywizację zawodową i społeczną oraz wsparcie osób, które utraciły sprawność ruchową oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Z projektu mogą skorzystać, które utraciły sprawność ruchową, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Stowarzyszenie Lazarus podczas pięcioletniej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dostrzegło brak kompleksowego wsparcia związanego z rehabilitacją we wczesnym okresie dotknięcia niepełnosprawnością.
     
     Diagnoza stopnia zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w Elblągu oraz powiecie stanowiła fundament utworzenia „Centrum Interwencji, Rehabilitacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Lazarus”. Ideą Centrum jest aktywne wyjście do osoby dotkniętej niepełnosprawnością, wsparcie jej readaptacji, łagodzenie stresu spowodowanego dotknięciem niepełnosprawnością, przeprowadzenie procesu rehabilitacji jak też wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
     
     Projekt ten realizowany będzie poprzez:
     - aktywną rekrutację i szybkie diagnozowanie potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością,
     - opracowanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji – szkolenie, wsparcie psychologiczne,
     - nauka bezpiecznego poruszania się i komunikacji,
     - udostępnianie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie porad socjalnych i prawnych,
     - bezpłatna naprawa, konserwacja i serwis sprzętu rehabilitacyjnego,
     - bezpłatny transport osób i sprzętu do miejsca zamieszkania.
     
     

 


     
     Projekt „ Pomocna Dłoń” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     
     

-------------------- Artykuł sponsorowany ----------------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie