UWAGA!

Refundacje i dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

2015-10-09
14:30
 
Refundacje i dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i chciałbyś założyć własną działalność gospodarczą lub jeśli masz już firmę i chciałbyś wyposażyć czy doposażyć stanowisko pracy dla bezrobotnych, sprawdź propozycje Powiatowego Urządu Pracy w Elblągu.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.
      
       O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy) lub w uzasadnionych przypadkach osoby znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy), i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
       a) osoby długotrwale bezrobotne,
       b) osoby niepełnosprawne,
       c) osoby powyżej 50 roku życia,
       d) kobiety,
       e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
      
       Termin naboru wniosków - do 16.10.2015 r.
       (ilość miejsc ograniczona)
      
       Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.
      
       W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
       a) osoby długotrwale bezrobotne,
       b) osoby niepełnosprawne,
       c) osoby powyżej 50 roku życia,
       d) kobiety,
       e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
      
       Termin naboru wniosków - do 16.10.2015 r.
       (ilość miejsc ograniczona)
      
       Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do wnioskodawcy, u którego bezrobotny ten odbywał staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub gdy bezrobotny był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o refundację.
      
      
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:
       55 237 67 60 lub 55 237 67 22 lub 55 237 67 27
       lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu
       przy ul. Saperów 24, I piętro, pokój 108
       elblag.up.gov.pl
      
      
       ------- Informacja płatna -------
        
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej