UWAGA!

Urząd Miejski w Elblągu i 4 licea ogólnokształcące wdrażają eksperymentalny projekt

2019-09-01
13:00
 
(Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/chemia-laboratorium-eksperyment-3533039/)
(Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/chemia-laboratorium-eksperyment-3533039/)

Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt wdrożony zostanie w 4 elbląskich szkołach, tj. w I LO, II LO, III LO i IV LO.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.
       Wsparciem objęte zostaną 4 elbląskie licea ogólnokształcące, z pośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas II i III), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie w okresie 1.09.2019 – 30.08.2021.
      
       Efekty realizacji projektu:
      
1) utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;
       2) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;
       3) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu.
      
       W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali swoje kompetencje w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Rodzice natomiast podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
      
       Rekrutacja od listopada 2019 roku.
      

       Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu
       Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
       Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł
       Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
       Okres realizacji projektu: 1.09.2019-30.08.2021
      
------ materiał promocyjny ------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej