UWAGA!

Usługi dla przedsiębiorców

2013-06-22
08:00

Wizja Polski jako państwa, które za kilka lat będzie w ścisłej czołówce pod względem popularności e – administracji wymaga od decydentów każdego szczebla administracji publicznej podejmowania śmiałych decyzji dotyczących wdrożenia tzw. elektronicznej administracji.

Opiera się ona na wykorzystaniu innowacyjnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zakładając zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Wdrożenie elektronicznej administracji wiąże się też z szeregiem korzyści dla obywateli a przede wszystkim przedsiębiorców. Komunikacja elektroniczna pełni bowiem w gospodarce i życiu społecznym rolę czynnika umożliwiającego działanie i efektywne funkcjonowanie w sferach wykraczających daleko poza sam Internet. Komunikacja elektroniczna oraz informatyka przyczyniają się w dzisiejszych czasach do wzrostu gospodarczego. Bez sieci szerokopasmowych i dostępnych w nich usług gospodarka i społeczeństwo praktycznie nie mogłyby efektywnie funkcjonować. To właśnie kraje umiejętnie wykorzystujące technologie informatyczne zdobywają przewagę pod względem wdrażanych innowacji i inwestycji i tworzą warunki dla nowej wartości dodanej wzrostu gospodarczego, zarazem poprawiając jakość życia społeczeństw.
       Z tych właśnie względów Powiat Elbląski podjął się realizacji projektu „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Ogólna wartość projektu wyniosła 1.682.027,46 zł, a uzyskana kwota dofinansowania: 1.429.723,34 zł.
       Projekt realizowany był w okresie sierpień 2012r. – czerwiec 2013r., głównie w Starostwie Powiatowym w Elblągu, choć jego oddziaływanie obejmuje cały obszar powiatu. Zakupiono nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt teleinformatyczny, w tym m.in. serwery bazodanowe, skaner wielowymiarowy, centra drukujące, a także zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz notebooki. Zmodernizowano także istniejącą sieć teleinformatyczną. Wysokie parametry techniczne i jakość nowego sprzętu znacznie usprawniły pracę Urzędu, poprawiając również warunki pracy oraz bezpieczeństwo sieci.
       Na bazie nowego sprzętu utworzono interaktywne tematyczne portale internetowe: gospodarczy (dostępny pod adresem: http://gospodarczy.powiat.elblag.pl), turystyczny (dostępny pod adresem: http://turystyczny.powiat.elblag.pl), drogowy (dostępny pod adresem: http://drogowy.powiat.elblag.pl) oraz moduły: analityczny i statystyczny, urbanistyki, stacji kontroli pojazdów, zamówień publicznych, geodezyjny – mapy cyfrowe, geodezyjny – operaty techniczne, środowiskowy i ankietowy (dane z poszczególnych modułów dostępne są w portalu gospodarczym, w pozycji menu „Poradniki”), a także system powiadamiania e-mail (działa po zapisaniu się do newslettera w każdym z portali).
       W dniu 7 czerwca 2013 r. nastąpił odbiór końcowy projektu, z udziałem zarówno Zamawiającego – czyli przedstawicieli Powiatu Elbląskiego, jak i Wykonawcy,  tj. przedstawicieli firmy OPEGIEKA sp. z o.o. w Elblągu – lidera Konsorcjum realizującego zadanie (w skład konsorcjum wchodziły następujące firmy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPEGIEKA” sp. z o.o. w Elblągu, Energetyk – Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz w Elblągu oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie).
       W ramach przedsięwzięcia zostały zainstalowane i przekazane wszystkie moduły i portale, utworzono konta użytkowników umożliwiające administrowanie poszczególnymi wortalami. Przeszkolono również pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i aktualizowanie wszystkich funkcjonalności.
       Dzięki wdrożeniom Urząd będzie miał szerokie możliwości w dotarciu do całej społeczności swego Powiatu, w tym zwłaszcza do przedsiębiorców.
       I tak np. portal gospodarczy stworzył możliwość wyszukania przedsiębiorcy z terenu Powiatu według branży i wpisu, możliwość wydrukowania wpisu do rejestru, a także zawiera szereg przydatnych informacji w prowadzeniu działalności gospodarczej.
       Portal turystyczny umożliwia wyszukanie firmy z branży turystycznej wg rodzajów działalności, jednocześnie posiada również informator turystyczny wraz z e - przewodnikiem, a także pozwala dokonać zgłoszenia konkretnego wydarzenia poprzez system e – kalendarz.
       Z kolei portal drogowy daje możliwość sprawdzenia, które drogi powiatowe są wyłączone z ruchu ze względu na remonty bądź inne zdarzenia, z uwzględnieniem zalecanych objazdów, ograniczeń przejazdów pojazdów wysokich, zawiera informacje o parkingach, mapę stacji paliw, a także pozwala na wyznaczanie najkrótszej trasy.

 


       Wdrożony moduł geodezyjny – operaty techniczne pozwolił na digitalizację danych, obecnych i przyszłych, ewidencję operatów według lokalizacji, a także na udostępnianie operatów zainteresowanym przez dodatkowy interfejs.
       Uruchomiony został również system powiadamiania e-mail o szerokim spektrum funkcjonalności: począwszy od informacji o klęskach żywiołowych poprzez informacje o zdarzeniach gospodarczych (np. przetargach), skończywszy na informacjach o imprezach kulturalnych i wydarzeniach w regionie.
       Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy powiatu elbląskiego będą mogli załatwiać wiele spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, podniesie się też poziom jakości obsługi przedsiębiorców. Usprawniona zostanie obsługa interesantów i znacznemu skróceniu ulegnie czas załatwiania poszczególnych spraw.
       Celem długofalowym jest rozwój gospodarczy Powiatu Elbląskiego realizowany poprzez podniesienie jego atrakcyjności i promocję. Założeniem przedsięwzięcia jest wszak wprowadzenie e – usług dla przedsiębiorców i intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla MSP funkcjonujących na terenie Powiatu, wpisujące się w ogólną strategię cyfryzacji Państwa.
      
       Projekt „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
      
      

------------- Reklama --------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej