UWAGA!

Przybywa ofert pracy dla uchodźców z Ukrainy

 Elbląg, Przybywa ofert pracy dla uchodźców z Ukrainy
fot. pixabay

- Do tej pory deklarację zatrudnienia uchodźców z Ukrainy złożyło 43 pracodawców - informuje Katarzyna Piasecka, kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Oferty pochodzą od pracodawców z branż: gastronomicznej, kosmetycznej, odzieżowej, stolarskiej, budowlanej, transportowej, usługowej, handlowej oraz porządkowej. - Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia tłumaczkę języka ukraińskiego. Nie byłaby możliwa merytoryczna obsługa obywateli Ukrainy bez tego rozwiązania. Świadczy ona dla nas usługi z zakresu tłumaczenia stosowanych druków, ale przede wszystkim tłumaczy bezpośrednie rozmowy z interesantami z Ukrainy i prowadzi wiele rozmów telefonicznych - informuje Katarzyna Piasecka.

Jak podkreśla urzędniczka, zainteresowanie ofertami pracy wśród uchodźców z Ukrainy jest duże.

- Poszukują pracy zgodnej z kwalifikacjami, ale również decydują się podjąć taką, do której przygotowania nie posiadają. Chcą być aktywni zawodowo i dzięki temu uzyskać środki na samodzielne życie. Niestety, w wielu przypadkach barierą w podjęciu zatrudnienia jest brak choćby komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz godziny pracy w przypadku prac zmianowych (zapewnienie opieki dzieciom) – podkreśla Katarzyna Piasecka.

Aby podjąć zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy nie mają obowiązku rejestrowania się u w urzędzie pracy, jednak 23 osoby zgłosiły się do rejestracji i nadano im status bezrobotnego. - Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z pracodawcami i poszukującymi pracy Ukraińcami, doradcy klienta kierują na rozmowy, pośredniczą w kontaktach pracodawca-obywatel Ukrainy. W wyniku tych działań część osób już pracuje, część jest w trakcie rozmów, jedna osoba podjęła staż, a posiadamy również informacje, że kliku pracodawców już złożyło lub złoży wnioski o zorganizowanie stażu w swoich firmach oraz jest zainteresowanych utworzeniem stanowiska pracy i uzyskaniem środków na ten cel z urzędu pracy – informuje Katarzyna Piasecka,.

Jakie muszą spełniać warunki, by podjąć legalną pracę?

- O ile posiadają legalny pobyt na terenie naszego kraju - zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele polscy, w tym także na stanowiskach refundowanych. Mogą korzystać ze wszystkich usług świadczonych przez nasz urząd tj. pośrednictwa, poradnictwa zawodowego oraz ze szkoleń – informuje Katarzyna Piasecka.

Podkreśla również, że bardzo ważna jest tu rola pracodawcy, który zatrudnia obywatela Ukrainy.

- Aby uznać jego zatrudnienie za legalne pracodawca ma obowiązek poinformować urząd pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl o zatrudnieniu tego cudzoziemca w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy – dodaje urzędniczka.

daw

Najnowsze artykuły w dziale Elbląg Ukrainie

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama