UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Elbląg, Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Od 15 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551), zwana ustawą abolicyjną. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

KOGO DOTYCZY USTAWA ABOLICYJNA?
       osób podlegających w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.
       osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
       twórców lub artystów,
       osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
       wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich,
       spadkobierców i osób trzecich, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
       JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄ UMORZENIU?
       składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
       składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
       odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
       opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego od dochodzonych należności.
       JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?
       nieposiadanie na dzień wydania decyzji o ich umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
       bądź też
       spłata należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia (wraz z odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty włącznie) lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, o ile taka umowa jest aktualnie realizowana lub zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia decyzji o warunkach umorzenia.
       KIEDY, JAK I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
       Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.:
       osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS – bez względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania,
       bądź
       za pośrednictwem poczty
       W przypadku kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyda decyzję:
       o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zadłużenie z tytułu składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
       określającą wysokość zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia,
       o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom
       wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji lub w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli ten termin jest dłuższy.
       JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
       W przypadku osób, które na dzień złożenia wniosku o umorzenie nie prowadziły pozarolniczej działalności, jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. Sam wniosek składają również osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadziły działalność, jednakże w stosunku do tych osób nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
       W przypadku osób prowadzących działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, oprócz poprawnie wypełnionego wniosku wymaganymi dokumentami są:
       zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
       „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis",
       „formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
       oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
       w przypadku prowadzenia przez podmiot książki przychodów i rozchodów również wyciąg z książki przychodów i rozchodów.
       DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW
       Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:
       na stronie www.zus.pl,
       na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów
       i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl).
       Ponadto informujemy, iż Sala Obsługi Klientów przy ul. Teatralnej 4 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00.
      
      
Agnieszka Cybulska, Oddział ZUS w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...
Reklama