UWAGA!

Elbląski bezrobotny rozłożony na liczby

 Elbląg, Elbląski bezrobotny rozłożony na liczby
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Jest kobietą bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych - taki obraz bezrobotnego elblążanina wyłania się z rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Zerknęliśmy na sprawozdanie elbląskiego PUP ze stycznia tego roku.

W styczniu 2023 roku stopa bezrobocia w Elblągu wyniosła 7 procent. W liczbach bezwzględnych - 2766 elblążan. Czy to dużo? Miasto Elbląg jest raczej „zieloną wyspą“ w województwie warmińsko - mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 9,3 proc. W Polsce - 5,5 proc. Trzeba jednak pamiętać, że Elbląg jest też miejscem pracy dla mieszkańców sąsiednich powiatów. Stopa bezrobocia w powiecie elbląskim w styczniu 2023 roku wyniosła 14,2 proc., w powiecie braniewskim - 18,1 proc, w malborskim - 9,4 proc.

 

Kim jest bezrobotny mieszkaniec Elbląga?

Rejestry elbląskiego Powiatowego Urzędu Pracy ujawniają niewielką przewagę kobiet. 1485 kobiet (53,68 proc.) do 1281 mężczyzn. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką ilość bezrobotnych z prawem do zasiłku. Takie prawo ma tylko 402 bezrobotnych (14,43 proc.). W przypadku kobiet prawo do zasiłku przysługuje 227 osobom (15,28 proc. ogółu bezrobotnych kobiet), prawo do zasiłku ma 175 mężczyzn (13,66 proc. ogółu bezrobotnych mężczyzn)

 

Bezrobotni ze szczególnymi potrzebami

Aż 2093 osoby (75,66 proc. ogółu bezrobotnych) zostało zakwalifikowanych jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Takim osobom potrzebna jest szczególna pomoc ze strony urzędników, gdyż mają one problem ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia. Wśród tej grupy wyróżnia się ilość osób długotrwale bezrobotnych. Za takie uważa się osoby, które pozostawały w rejestrach PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. I tak wśród elblążan takich bezrobotnych jest 1166 (42,15 proc. bezrobotnych). Ten problem bardziej dotyczy kobiet, których w rejestrach jest 689 (46,39 proc. ogółu bezrobotnych kobiet). Mężczyzn w tej statystyce jest 477 (37,23 proc. ogółu bezrobotnych mężczyzn).

 

To nie jest kraj dla starych mężczyzn

Warto zwrócić uwagę na liczbę bezrobotnych osób, które ukończyły 50 lat. Takich mieszkańców Elbląga jest w rejestrach urzędu pracy 763 (27,58 proc. ogólnej liczby bezrobotnych). W tym: 284 kobiety (19,12 proc. ogółu bezrobotnych kobiet) i 479 mężczyzn (37,39 proc. ogółu bezrobotnych mężczyzn). Bezrobotnych do 25 roku życia było zarejestrowanych 307, w tym 179 kobiet. Tę statystykę warto zestawić z liczbami dotyczącymi osób zarejestrowanych w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki. Takich osób w rejestrach elbląskiego PUP jest 87, w tym 35 kobiet.

 

Bez kwalifikacji i doświadczenia

Stosunkowo dużą grupą bezrobotnych są osoby bez kwalifikacji zawodowych. To aż 997 osób (36,04 proc. ogólnej liczby bezrobotnych). Bez kwalifikacji jest więcej kobiet - 574 osoby (38,65 proc. ogólnej liczby bezrobotnych kobiet). Mężczyzn w tej statystyce jest 423 (33,02 proc. ogólnej liczby bezrobotnych mężczyzn). Ustawa definiuje takie osoby jako nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 436 elblążan w tym 274 kobiety. Warto zauważyć, że w rejestrach PUP w styczniu tego roku widniało 229 osób (w tym 146 kobiet), które dotychczas nie pracowały. Warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące kobiet. W styczniu w elbląskim urzędzie pracy było zarejestrowanych 395 kobiet(26,6 proc. ogółu bezrobotnych kobiet), które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka. W rejestrach PUP widniało też 348 kobiet i 29 mężczyzn mających minimum jedno dziecko do 6 roku życia.

277 (10,01 proc. ogólnej liczby bezrobotnych) bezrobotnych elblążan zarejestrowanych w styczniu jest osobami z niepełnosprawnościami. Wśród nich jest 125 kobiet (8,41 proc. ogółu bezrobotnych kobiet) i 152 mężczyzn (11,86 proc. ogólnej liczby bezrobotnych osób).

SM

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama