UWAGA!

Kredyt na samochód

Aby kupić auto na raty kredytobiorca powinien złożyć u dealera lub bezpośrednio w banku wniosek wraz z dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu. Po podpisaniu umowy, kwota udzielonego kredytu zostaje przekazana przelewem na rachunek dealera, u którego został wybrany samochód.

Jako zabezpieczenie kredytu na zakup samochodu banki stosują przeważnie:
     - przywłaszczenie auta lub zastaw rejestrowy na samochodzie wraz z cesją praw na rzecz banku z polisy auto casco w pełnym zakresie
     - weksel in blanco
     - ubezpieczenie spłaty kredytu lub poręczenie według prawa wekslowego jednej lub dwóch osób
     
     Odrębne zasadny kredytowania stosuje BGŻ w przypadku zakupu samochodów osobowych Daewoo FSO S.A.
     Przedmiotem kredytu może być samochód osobowy marki Polonez, Matiz, Lanos oraz inny samochód produkowany przez Daewoo - FSO S.A. na bazie Poloneza (nowe modele wprowadzane do produkcji).
     Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 4 lata.
     Kwota udzielonego kredytu nie może przekraczać 90% ceny
     nabywanego samochodu.
     Spłatę kredytu wraz z odsetkami należy zabezpieczyć poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na kredytowanym samochodzie.
     
     OKRES KREDYTOWANIA
     
     INVEST BANK
     - samochody nowe do 7 lat
     - w przypadku samochodów używanych, kredytowane są pojazdy, których wiek, łącznie z okresem kredytowania nie przekracza 13 lat
     
     BGŻ
     - do 7 lat samochody nowe
     - w przypadku zakupu samochodu używanego okres kredytowania pomniejsza się o wiek samochodu
     
     BANK POCZTOWY
     - Przy kredytach na zakup samochodów zachodnich, starszych niż 8-letnie suma okresu kredytowania oraz wieku samochodu nie może przekroczyć 13 lat.
     
     BIG BANK GDAŃSKI
     - do 5 lat na zakup samochodu
     - do 3 lat na zakup innego środka transportu
     - maksymalny wiek samochodu używanego, na zakup którego udzielany może być kredyt wynosi łącznie z okresem kredytowania 10 lat.
     - maksymalny wiek innego używanego środka transportu, na zakup którego udzielany jest kredyt wynosi łącznie z okresem kredytowania 6 lat.
     
     KREDYT BANK S.A.
     - do 7 lat samochody nowe
     - w przypadku samochodów używanych okres ten pomniejszony jest o czas użytkowania samochodu liczony od daty pierwszej rejestracji.
     
     PKO S.A.
     - od 3 miesięcy do 7 lat samochody nowe,
     - na samochody używane maksymalny okres kredytowania ustalany jest przez odjęcie od 84 miesięcy wieku pojazdu wyrażonego w miesiącach
     
     BANK ZACHODNI
     - maksymalny okres kredytowania - 6 lat.
     - suma okresu kredytowania i wieku samochodu, w przypadku samochodów używanych nie może przekroczyć 10 lat
     
     WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANEGO KREDYTU
     
     INVEST BANK
     - kredytowanie do 100 proc. wartości nowego pojazdu
     - przy posiadaniu środków własnych kredyt udzielony jest bez poręczycieli i ubezpieczenia spłaty
     
     BGŻ
     Wysokość udzielonego kredytu nie może przekraczać ceny
     nabywanego samochodu pomniejszonej o wymaganą wpłatę gotówkową (co najmniej 10% ceny nabywanego samochodu).
     Dla osób, które mogą udokumentować stałe dochody
     wysokość udzielonego kredytu nie może przekraczać 60% dochodów netto przewidzianych do uzyskania w
     okresie kredytowania, ustalonych w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy.
     Dla osób, które nie mogą udokumentować uzyskiwanych
     dochodów wysokość ta wynosi 20% przewidywanych dochodów w okresie kredytowania, ustalonych w oparciu o przychody
     uzyskane w roku ubiegłym. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość udzielenia kredytu w wyższej wysokości
     
     BANK POCZTOWY
     - W przypadku kredytów na zakup samochodów fabrycznie nowych, jeżeli samochód został ubezpieczony na pełną jego wartość, składka ubezpieczeniowa za cały rok opłacona została jednorazowo i kredytobiorca dokonał cesji praw z polisy AC na rzecz banku, bank może udzielić kredytu w wysokości 95% ceny zakupu.
     - W przypadku kredytów na zakup jednośladów, bank może skredytować:
     - 90% w przypadku pojazdu fabrycznie nowego
     - 80% w przypadku pojazdu do 2 lat.
     
     BIG BANK GDAŃSKI
     Wysokość kredytu ustalana jest na podstawie oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekraczać 20- krotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy, wysokość raty spłaty nie może przekraczać 50% dochodów netto Kredytobiorcy
     
     KREDYT BANK
     Kredyt może być udzielony nawet do 100 % ceny nowego samochodu. W przypadku zakupu samochodu używanego udział środków własnych klienta powinien wynosić co najmniej 20%.
     W przypadku gdy kwota kredytu przekracza:
     - 80 000 zł przy zakupie samochodu nowego
     - 40 000 zł przy zakupie samochodu używanego
     udział środków własnych Klienta powinien wynosić co najmniej 10% ceny zakupu samochodu nowego i co
     najmniej 30% ceny zakupu samochodu używanego.
     
     PKO S.A.
     - maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać:
     - 100% ceny nowego środka transportu,
     - 80% ceny używanego samochodu osobowego, przyczepy kempingowej lub przyczepy bagażowej zakupionego w salonach i punktach sprzedaży, z którymi bank podpisał umowę o współpracy przy obsłudze kredytu,
     - 60% ceny używanego samochodu nieosobowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zakupionego w salonach i punktach sprzedaży, z którymi Bank podpisał umowę o współpracy przy obsłudze kredytu,
     - 70% ceny używanego samochodu osobowego, przyczepy kempingowej lub przyczepy bagażowej zakupionego w salonach i punktach sprzedaży, z którymi Bank nie ma podpisanej umowy o współpracy przy obsłudze kredytu, lub od osoby fizycznej,
     - 50% ceny używanego samochodu nieosobowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zakupionego w salonach i punktach sprzedaży, z którymi Bank nie ma podpisanej umowy o współpracy przy obsłudze kredytu, lub od osoby fizycznej.
     W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania.
     
     BANK ZACHODNI
     Kredyt jest udzielany do 100% ceny zakupu.
     
     
     OPROCENTOWANIE
     INVEST BANK
     Na zakup samochodu nowego:
     - do 6 mies. - 17%
     - do 12 mies. - 18,5%
     - do 24 mies. - 20,5%
     - do 36 mies. - 21,5%
     - powyżej 36 mies. - 22,9%
     Na zakup samochodu używanego do 4 lat:
     - do 6 mies. - 18,5%
     - do 12 mies. - 20%
     - do 24 mies. - 21,5%
     - do 36 mies. - 23,5%
     - powyżej 36 mies. - 25,4%
     Na zakup samochodu używanego powyżej 4 lat
     - do 6 mies. - 21%
     - do 12 mies. - 23,5%
     - do 24 mies. - 25%
     - do 36 mies. - 27,5%
     - powyżej 36 mies. - 29%
     
     BGŻ
     Kredyt w zależności od okresu spłaty może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej:
     - do 12 miesięcy włącznie, oprocentowanie według stałej lub zmiennej stopy procentowej
     - powyżej 12 miesięcy oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
     Minimalne oprocentowanie dla kredytów na okres:
     - do 1 roku wynosi przy stopie zmiennej od 22,50%, przy stopie stałej od 23%,
     - na okres od 1 roku do 3 wynosi od 24,75% przy zmiennej stopie procentowej,
     - dla kredytów na okres dłuższy niż 3 lata ustanowione jest na poziomie od 25,25% przy zmiennej stopie procentowej.
     
     BANK POCZTOWY
     Na zakup samochodu nowego do 84 miesięcy - 21,49%
     Na zakup samochodu używanego
     - do 12 miesięcy - 21,49%
     - do 24 miesięcy - 21,99%
     - do 36 miesięcy - 21,99%
     - do 48 miesięcy - 22,49%
     - do 60 miesięcy - 22,49%
     
     BIG BANK GDAŃSKI
     Oprocentowanie kredytu samochodowego jest
     - zmienne, dla kredytów udzielanych na okres :
     - do 1 roku - stopa bazowa ( 20,4%) + marża Banku 0,5 p.p.
     - do 2 lat - stopa bazowa ( 20,4%) + marża Banku 1,0 p.p.
     - do 3 lat - stopa bazowa ( 20,4%) + marża Banku 1,5 p.p.
     - do 4 lat - stopa bazowa ( 20,4%) + marża Banku 2,0 p.p.
     - do 5 lat - stopa bazowa ( 20,4%) + marża Banku 3,0 p.p.
      KREDYT BANK S.A.
     Wysokość oprocentowania zależy od długości okresu kredytowania. AUTOKREDYT do 12 miesięcy może być oprocentowany według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Na pozostałe okresy kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej.
     Oprocentowanie stałe
     Na samochody nowe:
     - do 12 mies. - 20%
     Na samochody używane:
     - do 12 mies. - 23%
     Oprocentowanie zmienne
     Na samochody nowe:
     - do 12 mies. - 20,25%
     - do 24 mies. - 21,25%
     - do 36 mies. - 21,25%
     - do 48 mies. - 21,25%
     - powyżej 48 mies. - 23,25%
     Na samochody używane
     - do 12 mies. - 23,25%
     - do 24 mies. - 24,25%
     - do 36 mies. - 24,25%
     - do 48 mies. - 24,25%
     - pow. 48 mies. - 26,25%
     
     PKO S.A.
     Oprocentowanie kredytu w skali rocznej:
     - zmienna stopa procentowa - od 21,50%
     - stała stopa procentowa - od 20,50%
     Oprocentowanie kredytu udzielanego w złotych na okres do 1 roku może być zmienne lub stałe w zależności od wyboru Klienta, natomiast oprocentowanie kredytu udzielanego na dłuższy okres jest zmienne.
     
     BANK ZACHODNI
     Oprocentowanie stałe
     - do 6 mies. - 20,95%
     - do 12 mies. - 20.95%
     - do 18 mies. - 22,50%
     - do 24 mies. - 22,50%
     - do 36 mies. - 22%
     - do 48 mies. - 22%
     Oprocentowanie zmienne
     - od 12 do 18 mies. - 24,30%
     - od 18 do 24 mies. - 24,70%
     - od 24 do 36 mies. 25,30%
     - od 36 do 48 mies. - 25,30%
IG

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama