UWAGA!

Kredyty preferencyjne dla rolników

Producenci rolni, którzy ponieśli szkody w 2013 r., w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, a są zainteresowani uzyskaniem preferencyjnego kredytu, mogą zgłaszać się do właściwych terenowo Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z pisemnym wnioskiem o przygotowanie opinii Wojewody dla gospodarstwa o zakresie i wysokości szkód.

W tym roku odnotowaliśmy stosunkowo nieduże szkody w rolnictwie, spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Od 1 lipca do końca września do wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego wpłynęły wnioski z 10 gmin o oszacowanie szkód w 43 gospodarstwach rolnych na powierzchni 1 820 ha, spowodowanych gradobiciem, deszczem nawalnym i huraganem.
       Komisje powiatowe, powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oszacowały szkody w tych gospodarstwach na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.
       Spośród skontrolowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w 14 gospodarstwach, poziom strat był wyższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Dla tych gospodarstw, położonych na terenie gmin: Braniewo, Wilczęta, Młynary, Reszel oraz Jonkowo, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Wojewody uruchomił preferencyjną linię kredytową na wznowienie produkcji.
       Producenci rolni, którzy ponieśli szkody w 2013 r., w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, a są zainteresowani uzyskaniem preferencyjnego kredytu, mogą zgłaszać się do właściwych terenowo Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z pisemnym wnioskiem o przygotowanie opinii Wojewody dla gospodarstwa o zakresie i wysokości szkód.
       Również producenci rolni, w gospodarstwach których szkody nie przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne, ale w ramach pomocy de minimis. Kredyt w formule de minimis będzie udzielany na podstawie protokołu oszacowania szkód, sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę. W tych przypadkach nie jest wymagana opinia Wojewody, a poszkodowani producenci powinni składać wnioski wraz z protokołami z oszacowania szkód, bezpośrednio do banków, z którymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych”. Są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., SGB - Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PEKAO S.A. i BPH SA.
       Oprocentowanie kredytów „klęskowych” dla rolników, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali stosowne umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczyli przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym, wynosi obecnie w skali roku 1,5 proc. Pozostałą część oprocentowania kredytu, zapłaci za kredytobiorcę ARiMR. Natomiast oprocentowanie kredytów z linii klęskowej dla rolników „nieubezpieczonych” wynosi aktualnie 2,8125 proc.
       W tym roku komisje powołane przez Wojewodę, w sześciu gospodarstwach, położonych w gminach: Kolno, Wilczęta, Frombork i Młynary), stwierdziły wystąpienie szkód w uprawach, na powierzchni 134,34 ha, w wysokości co najmniej 80 proc. Ci producenci uprawnieni byli do skorzystania z programu pomocy, w formie dopłaty 100 zł do 1 ha uszkodzonych upraw.
       W celu zapewnienia właściwego postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi opracowane zostały w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, procedury regulujące sposób działania w sytuacjach wystąpienia zjawisk o charakterze klęskowym w rolnictwie. Zasady te przesłane zostały wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, poszkodowani producenci rolni powinni niezwłocznie zgłaszać się do urzędów gmin, właściwych ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego, celem zawiadomienia o szkodach oraz wypełnienia stosownego wniosku, na formularzu dostępnym w gminie.
      
Edyta Wrotek, rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama