UWAGA!

Miasto Elbląg opracowało Plan gospodarki niskoemisyjnej

 Miasto        Elbląg opracowało    Plan gospodarki      niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie miasta. Określa także stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej. W PGN wyznaczono cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020 i zaproponowano system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.

Realizacja zadań wyznaczonych w PGN została zaplanowana do 2020 roku i ma na celu:
       - poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji CO2,
       - redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
       - zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
      
       Plan zawiera listę działań mających prowadzić do osiągnięcia założonych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia zużycia energii. Działania są pogrupowane wg sektorów:
      
       Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna
       • Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg" oraz Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Elbląga"
       • Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście
       • Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych
       • Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
       • Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii
       • Wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych.
      
       Mieszkalnictwo
       • Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
       • Modernizacja sieci ciepłowniczej EPEC, w tym sieci przesyłowych, likwidacja grupowych węzłów ciepłowniczych, budowa układów odpylania
       • Współspalanie biomasy tartacznej i miału węglowego w kotle rusztowym o mocy nominalnej 8 MWt
       • Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych.
      
       Handel, usługi, przedsiębiorstwa

       • Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji
       • Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa produkcyjne
       • Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych.
      
       Transport
       • Budowa ścieżek rowerowych
       • Budowa ciągu rowerowo- pieszego wraz z oświetleniem Fromborska- Zajazd- Krasny Las
       • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem
       • Budowa trakcji tramwajowej w ciągu ulic Gen. Grota-Roweckiego i 12 Lutego w Elblągu wraz z zakupem nowych wagonów oraz modernizacją bazy zajezdniowej
       • Budowa miejsc postojowych
       • Modernizacja dróg gminnych i powiatowych w zakresie systemu sterowania ruchem.
      
       Gospodarka odpadami
       Produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu.
      
       Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
      
       Realizacja działań opisanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej potrwa do roku 2020. Dzięki wdrożeniu wyżej wymienionych działań zostanie zaoszczędzone 163 326 MWh/rok co wiąże się redukcją emisji CO2 w wysokości 71 084 MgCO2/rok.

      

       ------ Reklama ------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie