UWAGA!

Monitoring obietnic w rocznicę wyborów

Elbląg, Trwa przebudowa Placu Dwrocowego
Trwa przebudowa Placu Dwrocowego (fot. Marcin Wosik).

Organizacje monitorujące wykonanie zadeklarowanych przez prezydenta Elbląga Henryka Słoninę zadań zaplanowanych na 2007 rok sporządziły raport ze stanu ich realizacji. Dokonały wizji lokalnych i zasięgnęły informacji w Urzędzie Miejskim oraz u podmiotów bezpośrednio wykonujących zadania.

Przypomnijmy, zadaniem koalicji elbląskich organizacji, które przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Masz głos - masz wybór” w bieżącym roku, było skłonienie Prezydenta Elbląga do złożenia deklaracji w sprawie zadań, które zrealizuje do końca tego roku i do końca kadencji, oraz monitoring obietnic.
     Prezydent złożył taką deklarację 16 maja br., na publicznej debacie z udziałem mieszkańców Elbląga. Wyniki realizacji zadań zadeklarowanych na rok 2007 zostaną przedstawione przez Prezydenta na debacie publicznej w listopadzie (termin tej debaty zostanie ogłoszony w mediach). Tymczasem przedstawiamy raport z monitoringu.
     
     Akcja „Masz głos - masz wybór” - odpowiedzialność za nasze wybory
     12 listopada 2006 r. wybraliśmy naszych przedstawicieli do władz samorządowych. Na tym rola wyborców się nie kończy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory, powinniśmy więc interesować się poczynaniami wybranych władz, sprawdzić, jak wywiązują się z wyborczych obietnic. Dobrą do tego okazją jest rocznica wyborów samorządowych. Ogólnopolska Akcja „Masz głos - masz wybór”, zainicjowana przez Fundację Batorego, ma w tym dopomóc.
     Akcję „Masz głos - masz wybór” Prezydent Elbląga przyjął z życzliwością, widząc w niej szansę na dialog z mieszkańcami oraz możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyjaśnienia problemów. Akcja już zaowocowała kolejną debatą publiczną na temat osób starszych, planowane są dalsze spotkania, a najbliższe ma dotyczyć systemu edukacji w Elblągu.
     Do Akcji „Masz głos - masz wybór” w Elblągu przystąpiły cztery organizacje, które zawiązały koalicję. Są to: Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”, Stowarzyszenie „Rozwój i praca przyszłością samorządu”, Liga Kobiet Polskich oraz Redakcja „Razem z Tobą”.
     
     Deklaracja prezydenta Elbląga Henryka Słoniny na rok 2007
     W przedłożonej deklaracji Prezydent oświadczył:
     W 2007 r. zamierzam doprowadzić do:
     1. zakończenia modernizacji i rozbudowy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych przy ul. Toruńskiej;
     2. pełnego wdrożenia nowego programu edukacyjnego „Odnaleźć się w sobie”;
     3. pełnego przygotowania dokumentacji na „Modrzewinę”, przygotowanie terenu dla inwestorów;
     4. zabezpieczenia nowych warunków lokalowych i funkcjonalnych przedszkola specjalnego nr 1 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2;
     5. rozpoczęcia modernizacji Placu Dworcowego;
     6. rozpoczęcia budowy budynku komunalnego przy ul. Browarnej.
     
     Monitoring deklaracji
     Realizacja zadań wymienionych w deklaracji jest monitorowana przez organizacje uczestniczące w Akcji. Organizacje monitorujące dokonały wizji lokalnych i zasięgnęły informacji w Urzędzie Miejskim oraz u podmiotów bezpośrednio wykonujących zadania.
     Wyniki monitoringu
     Zadanie 1: Modernizacja Ośrodka dla Osób Starszych dobiega końca. Został wybudowany nowy budynek, aktualnie trwają prace modernizacyjne w starej części, mające na celu podwyższenie standardów zamieszkania. Dyrekcja Ośrodka spodziewa się, że spotkanie wigilijne odbędzie się już w całkowicie zmodernizowanym obiekcie.
     Zadanie 2: Elbląski Program Profilaktyki pn. „Odnaleźć się w sobie” jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Od kwietnia do czerwca 2007 r. odbyły się szkolenia nauczycieli w zakresie realizacji trzech programów profilaktycznych: „Zanim spróbujesz”, „Tak czy nie” oraz „Trening Zastępowania Agresji”. Ponadto 20 nauczycieli otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe: socjoterapia i profilaktyka społeczna. Od kwietnia zorganizowano tzw. „Soboty zaufania” - stałe konsultacje i porady psychologów, trenerów, pedagogów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców i uczniów. Rozszerzono działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu utworzenia komórki diagnostycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego (terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi). Utworzono punkty konsultacyjne w Gimnazjum nr 2 i w Zespole Szkół Turystyczno-Hotelarskich, których zadaniem jest udzielanie porad przez specjalistów (pedagog, psycholog, doradca zawodowy) uczniom, rodzicom i nauczycielom elbląskich szkół. Wdrożono we wszystkich szkołach trzy profesjonalne programy profilaktyczne: „Zanim spróbujesz”, „Tak czy nie” oraz „Trening Zastępowania Agresji”- zajęcia warsztatowe w ramach w/w programu prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli na dodatkowych godzinach wychowawczych (we wszystkich szkołach wprowadzono - od 1 września 2007 r. - dodatkowo 554 godziny wychowawcze). Oprócz tego w 26 placówkach wprowadzono dodatkowo po dwie godziny zajęć warsztatowych z profilaktyki, tj. 52 godz. tygodniowo. Utworzono dwie strony internetowe (m.in. „Gdzie szukać pomocy”). Od września br. - co miesiąc - cyklicznie (w każdy pierwszy piątek miesiąca) emitowany jest program telewizyjny „Szkoła dla rodziców”.
     Zadanie 3: „Modrzewina” składa się z dwóch części: przemysłowej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym projektowanego Parku Technologicznego, oraz osiedla mieszkaniowego. Wspomniana w Deklaracji dokumentacja dotyczy uzbrojenia tych terenów w niezbędne media oraz doprowadzenie drogi.
     Dokumentacja dotycząca zaopatrzenia w wodę jest przygotowana w ramach własnych wykonawcy sieci doprowadzającej wodę na Modrzewinę. Sieć będzie gotowa w połowie 2008 roku. Dokumentacja dotycząca odprowadzenia ścieków podzielona została na kilka części: odprowadzenie ścieków z części przemysłowej, odprowadzenie ścieków z I etapu osiedla mieszkaniowego oraz doprowadzenie powyższych ścieków do istniejącej przepompowni miejskiej przy ul. Mazurskiej. Dokumentacja dotycząca części przemysłowej ma być gotowa na koniec listopada b.r. Dokumentacja dotycząca osiedla mieszkaniowego ma być wykonana do końca lutego 2008 r. Na dokumentację kolektora odprowadzającego ścieki do przepompowni dotychczas brak wykonawcy. Ze względu na brak ofert w ogłoszonym przetargu, ogłoszony zostanie drugi przetarg. Z terminów określonych procedurą wynika, że dokumentacja będzie gotowa najwcześniej w sierpniu 2008 r.
     Firma Energa zapewnia, że jest w stanie doprowadzić energię elektryczną w krótkim czasie po zgłoszeniu zapotrzebowania, wykonując potrzebną dokumentację we własnym zakresie.
     Energia cieplna doprowadzona będzie z działającej elektrociepłowni, zadanie to wykonane zostanie wraz z dokumentacją przez dystrybutora - Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
     Trwa budowa drogi na Modrzewinę - przedłużenie ul. Płk Dąbka. Większa część prac, wraz z budową mostu przez jar rzeki Babicy, została wykonana.
     W 2008 r. planuje się rozpoczęcie w 2008 r. sprzedaży działek dla inwestorów w części przemysłowej.
     Zadanie 4: Zabezpieczenia nowych warunków lokalowych i funkcjonalnych przedszkola specjalnego nr 1 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
     Inwestycja „Przedszkole Specjalne nr 1” została zaplanowana na 2 lata. Miasto zadecydowało o przydzieleniu dla przedszkola części pomieszczeń należących dotychczas do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, które odpowiednio przygotowano i wyremontowano, a pewne fragmenty dobudowano tak, aby spełniały wymogi i zaspokoiły potrzeby, zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i tych sprawnych fizycznie. Remont przedszkola i budowa są w całości finansowane przez Urząd Miasta. Obecnie przedszkole posiada zaadaptowany kompleks pomieszczeń - m.in. przestronne sale dydaktyczne, dwa rodzaje odpowiednio przystosowanych łazienek, jak również podjazd dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do realizacji pozostaje zorganizowanie sali rehabilitacyjnej z pełnym wyposażeniem wraz z zapleczem sanitarnym, odpowiednio dostosowanego placu zabaw i gabinetów dla specjalistów.
     Nowe warunki funkcjonalne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. W bieżącym roku Ośrodek realizuje trzy projekty: Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówce - realizacja projektu w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach“ - zakup i montaż urządzeń do monitorowania. Łączny koszt projektu wyniósł: 15 548 zł, w tym środki przyznane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 12 438 zł oraz środki Miasta: 3 110 zł. Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach grup wychowawczych (chłopięcych) OSW Nr 2 - finansowane ze środków PFRON i własnych placówki (wartość projektu 208 000 zł). Doposażenie infrastruktury socjalno - bytowej grup wychowawczych OSW Nr 2 ( finansowanie j.w. - wartość 96 513 zł).
     Aktualnie trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na remont pomieszczenia socjalnego pionu kuchennego oraz części korytarza Ośrodka. Dyrektor placówki Krystyna Miezio wyjaśnia, iż ma zapewnienie prezydenta Henryka Słoniny, że w przyszłym roku budżetowym będzie modernizowany pion kuchenny w placówce. Placówka oczekuje na finalizację projektu pn. „Internetowe centrum multimedialne w szkolnej bibliotece“, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Zadanie 5: Prace budowlane na Placu Dworcowym zostały rozpoczęte.
     Zadanie 6: Budowa budynku komunalnego przy ul. Browarnej została rozpoczęta, wykonano stan zerowy, trwa stawianie ścian I kondygnacji.
     
     Autorzy raportu: Stowarzyszenie „Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu, Liga Kobiet Polskich, Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”, Redakcja „Razem z Tobą”.
oprac. Teresa Bocheńska
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
 • A gdzie stadion oszuści!!!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  kasztan(2007-11-05)
 • pisać mądre projekty i pieniędzmi z Unii da się jeszcze dużo zrobić, ale do tego trzeba znależć dobrych strategów- fachowców
 • na tej Browarnej to ma być ten blok za grosze dla "znajomych królika", czy to bedzie inna lokalizacja?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  nornica(2007-11-05)
 • Autorzy raportu, to przecież zaplecze wyborcze Pana Prezydenta, ha, ha
 • elektroniczna tuba propagandowa UM ktora jest portel publikuje laurki na czesc wladzy dajacej mu chleb
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  analityk(2007-11-06)
 • o zakładach produkcyjnych na dużą skalę trzeba pomyśleć
 • Panie Prezydencie Proszę poinformować społeczeństwo ile kosztował taki monitoring i kiedy odbywał sie przetarg na wykonanie tej usługi. Panie Prezydencie a co z portem, proszę zapoznać sie z notatką Pana mgr Leszka Lewarowskiego ze stowarzyszenia Rozwój i Praca oraz z jego wywiadem na temat portu. Informacje zawarte są na stronie rafzen. pl Kiedy Pan zwróci podatnikom pieniądze 13 mln zł oraz UE 8mln zł za inwestycję w porcie, przecież Pan od 2001 roku po naszym spotkaniu wiedział, że rozwój portu na Rzece Elbląg to absurd, właściwy port to Zatoka Elbląska dokumentacja niemiecka na stronie rafzen. pl i w Archiwum Narodowym w Gdańsku. Jerzy Kulas
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Jerzy Kulas(2007-11-06)
 • ważne też bardzo, czy to elbląskie firmy połknęły te pieniądze za realizacje, byłaby to mniejsza strata dla naszego miasta
 • Monitoring nie jest prowadzony na zlecenie Prezydenta - to inicjatywa i wykonanie organizacji pozarządowych. To, że raport jest długi, to nie znaczy, że jest laurką na cześć Prezydenta. Polecam czytanie ze zrozumieniem. I zapraszam na spotkanie z Henrykiem Słoniną - o terminie poinformujemy. Wtedy Pan Prazydent będzie mógł się odnieść do naszego raportu - pochwalić się tym co zrobił i wytłumaczyć z tego czego nie zrealizowal. Można bedzie również podyskutować o poprzeczce - czy jest nisko, czy wysoko zawieszona. Nasz raport, to tylko stwierdzenie stanu na dziś - bez komentarza na razie. Z tym "zapleczem" wyborczym, to strzal kulą w płot. Każdy podmiot koalicji jest z innej bajki. Pewnie nie mieści się w głowach, że w Elblągu udało się taką stworzyć dla wyższego celu, którym dla nas jest budowanie spoleczeństwa obywatelskiego. A jeśli Prezydent na tym korzysta - bo to dla niego także forma reklamy - to jakoś to musimy przeżyć.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  ela cieslak(2007-11-06)
 • Nie podwazam zalet i wykonanych zadań ale nie wszystko jest takie zlote jak tu opisano. godziny prolilaktyki, maja swoje zadanie(mam na mysli dodatkowe godziny wychowawcze), dbamy o nasze dzieci i mlodziez ok. Jednak to wymysł urzedu miasta a nie przepisy ograniczaja wykształconym nauczycielom odejmowanie pracy powyzej 27 godzin tygodniowych. Nie mowie tu o tych ktorzy nie wywiazuja sie ze swoich obowiazkow ale o tych, ktorych godziny nie kolizuja z soba a jednak zabrania sie im nauki dzieci bo lepiej zatrudnić nauczycieli bez szczegółowych kwalifikacji. Czesto sytuacja zmusza nauczycieli aby pracowali na kilku etatach, bo stazysta czy kontraktowy majacy utrzymac rodzine za niespełna 1000zl albo 1100,zastanawia sie jak z tego wyżyc. Ciągle wymaga sie dokształcania, nawet otrzymanie dodatku motywacyjnego jest uwarunkowane doksztalcaniem - A ZA CO. NIkt w naszym miescie nie dba o nauczycieli bo tak na prawde nikt sie z nimi nie liczy. Rodzice wymagają, dyrektorzy dokladaja dodatkowych obowiazkow a miaasto patrzy na to i nagradza wydzial edukacji zapominajac o zwyklych nauczycielach, korzy stanowia trzon tej gałęzi. Dlaczego Pan Prezydent o tym nie pamieta!!!!!
 • Zastanawia mnie ten fragment: "Od września br. - co miesiąc - cyklicznie (w każdy pierwszy piątek miesiąca) emitowany jest program telewizyjny „ Szkoła dla rodziców” . Czy to znaczy, że elbląska telwizja na zlecenie Miasta, robi ten program, czy o co tu chodzi?????
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  zaciekawiony(2007-11-06)
 • A z tą Modrzewiną znowu, to co - "Z terminów określonych procedurą wynika, że dokumentacja będzie gotowa najwcześniej w sierpniu 2008 r. " - a miało być do końca roku tak, czy nie, bo nie kumam?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  zaciekawiony(2007-11-06)
Reklama