UWAGA!

Nowy konkurs dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię (aktualizacja)

 Elbląg, Nowy konkurs dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię  (aktualizacja)
(fot. pixabay.com)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła właśnie nowy konkurs dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię. W puli pozostaje prawie 40 milionów złotych. Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku, zmieniły się też kryteria ich oceny. Co się zmieni?

Poprzedni konkurs został anulowany przez Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w atmosferze skandalu. Limit 9 milionów euro został wykorzystany w ciągu trzech minut, wnioski złożyło ponad 1,5 tys. firm. Przedsiębiorcy, którym się to nie udało, zarzucili organizatorowi konkursu, że zasady na jakich się on odbywał były niesprawiedliwe, a strona internetowa Agencji, na której znajdował się link do generatora wniosku nie działała (sam link generatora działał). W-MARR po anulowaniu konkursu zapowiedziała zmiany w regulaminie i tak się właśnie dzieje.

 

Ważne obroty i czas prowadzenia działalności

26 października Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę, zmieniającą odpowiednie zapisy w Programie Operacyjnym Warmia Mazury, które umożliwią przeprowadzenie konkursu na nowych zasadach. Co się zmieni?

1. Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przynajmniej od 31 grudnia 2019 roku

2. Oceniany będzie spadek obrotów na podstawie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (w poprzednim konkursie wystarczyło podać spadek miesiąc do miesiąca w danym roku lub rok do roku). Musi wynieść co najmniej 30 procent. Agencja wprowadzi specjalny przelicznik.

3. Zrezygnowano z promowania poszczególnych branż, za to będą promowane firmy, których spadek obrotów był największy i te, które najdłużej prowadzą działalność gospodarczą. Na przykład za 1 rok prowadzenia działalności przedsiębiorca będzie otrzymywał 100 pkt, za 2 lata – 200 pkt, za 3 lata – 300 pkt itd.).

W przypadku gdy przedsiębiorcy otrzymają równą liczbę punktów, o kolejności w rankingu będzie rozstrzygał wskaźnik spadków obrotów oraz liczba pełnych etatów w firmie (im wyższa, tym dla firmy lepiej).

 

Szczegółowy wykaz zmian znajdziecie tutaj 

 

Aktualizacja z piątku:  W-MARR ogłosiła właśnie nowy konkurs na granty na kapitał obrotowy. Nabór wniosków o grant będzie prowadzony w trybie naboru zamkniętego. Wnioski o grant mogą być składane w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant od 4 listopada od godz. 8 do 10 listopada do godz. 8. Wypełnianie wniosku w Generatorze Wniosków o grant jest możliwe od ogłoszenia naboru, a kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia. Generator Wniosków o grant jest umieszczony na stronie https://granty.wmarr.olsztyn.pl

Dofinansowanie w formie grantu mogą otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy (do 49 pracowników) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Ponadto, zgodnie z kryteriami wyboru wniosków o udzielenie grantu (zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020, wskazane odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu) przedsiębiorca ubiegający się grant musi spełniać następujące warunki:

- w dniu udzielenia pomocy (na skutek wystąpienia pandemii COVID-19), znajdował się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru, tzn. odnotował łączny spadek obrotów (rozumianych jako przychody ze sprzedaży) o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wybranych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

- w dniu 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność i nie znajdował się w trudnej sytuacji (zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

- na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu oraz udzielenia wsparcia nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Z grantu będzie można pokryć bieżące opłaty i koszty (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowanie kapitału obrotowego). Wysokość udzielonego grantu jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników.

 

Więcej informacji na stronie www.wmarr.olsztyn.pl

RG
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama