UWAGA!

O co chodzi w deklaracji „zero”?

 
Elbląg, Problem dotyczy właścicieli m.in.mieszkań, które mogłyby być sprzedane lub wynajęte
Problem dotyczy właścicieli m.in.mieszkań, które mogłyby być sprzedane lub wynajęte (fot. AD)

Problem dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – sklepów, mieszkań, domków. Od początku lipca Departament Dochodów Budżetowych Urzędu Miasta wzywa właścicieli takich nieruchomości do złożenia deklaracji, w której wskazują oni fakt niezamieszkania tejże nieruchomości. Dzięki deklaracji „zero” nie powstaje po stronie właściciela obowiązek ponoszenia opłaty za wywóz śmieci.

Po wejściu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wiele osób jest zagubionych. Dotyczy to m.in. osób, które już złożyły jedną deklarację i płacą za wywóz śmieci w miejscu, gdzie mieszkają, a teraz otrzymują z Urzędu wezwania do wypełnienia kolejnej deklaracji, bo są na przykład właścicielami sklepu lub mieszkania, które mogłoby być wynajęte lub sprzedane, ale na razie stoi puste.
       – Wezwania do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierowane są głównie do właścicieli nieruchomości, którzy w ustalonym terminie nie złożyli do Urzędu Miejskiego stosownych deklaracji lub do współwłaścicieli nieruchomości, którzy obowiązani są złożyć jednobrzmiące deklaracje. Natomiast każdy właściciel nieruchomości, który złożył do Urzędu stosowną deklarację, nie ma obowiązku ponownego składania deklaracji – mówi Monika Borzdyńska, rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga.
      
       Marta Kowalczyk: – Dlaczego Urząd wysyła do mieszkańców, którzy mają już zawarte umowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscach, w których mieszkają, wezwania do składania kolejnych deklaracji?
      
Monika Borzdyńska: – Od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, od tego dnia przestały obowiązywać indywidualne umowy na wywóz odpadów zawarte z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Od tego momentu na terenie Gminy Miasto Elbląg podstawą wywozu odpadów komunalnych jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja, która jest zobowiązaniem do uiszczenia opłaty. W zamian za opłatę gmina jest obowiązana do odbioru odpadów komunalnych z wykazanej w deklaracji nieruchomości.
      
       – Dlaczego wcześniej takie deklaracje dotyczące nieruchomości, w których nikt nie mieszka, nie były potrzebne?
      
– Podstawę do zweryfikowania złożenia bądź niezłożenia deklaracji stanowi adres nieruchomości. Organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających opiera się na wykazie nieruchomości, co do których z różnych powodów nie została złożona w odpowiednim terminie deklaracja. Dlatego też bez wezwania właściciela nieruchomości i uzasadnienia przyczyn niezłożenia deklaracji organ podatkowy nie posiądzie wiedzy o tym, że w obecnej chwili na wskazanej nieruchomości nikt nie zamieszkuje. Dlatego na wzór innych miast prosimy właściciela takiej nieruchomości o złożenie deklaracji, w której wskazuje on fakt niezamieszkania tejże nieruchomości. Z tego tytułu nie powstaje po stronie właściciela obowiązek ponoszenia opłaty.
      
       – Co powinien zrobić właściciel niezamieszkałej nieruchomości, czyli tzw. pustostanu, żeby nie otrzymywać więcej wezwań i nie narazić się na kary?
      
– Procedury podatkowe przewidują możliwość stosowania szeregu wezwań w ramach prowadzonych przez organ czynności sprawdzających. W sytuacji tzw. pustostanów należy pamiętać, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty, a więc np. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.
      
       – Czym się różni tzw. deklaracja „zero” od innych? Jaki druk mają pobrać i wypełnić właściciele niezamieszkanych nieruchomości?
      
– Deklarację za nieruchomość niezamieszkałą składamy na formularzu DOP-1, wskazując w rubryce dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość „0” i deklarując wysokość opłaty miesięcznej w kwocie 0 zł.
      
       – Czy mogłaby Pani krok po kroku powiedzieć, jak wypełnić deklarację dotyczącą nieruchomości niezamieszkałych?
      
– Wzory przykładowo wypełnionych deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego (na tablicach informacyjnych na wprost pokoju nr 112 – parter budynku). Jednocześnie pracownicy Urzędu Miejskiego w pok. nr 112 służą pomocą przy wypełnianiu deklaracji.
      
       – Czy podobne wezwania Urząd rozsyła również do posiadaczy działek lub gruntów? Jeśli tak, to co powinni zrobić?
      
– Wezwanie do złożenia deklaracji kierowane jest do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku jej złożenia. Każdy, kto nie złożył deklaracji, powinien to jak najszybciej zrobić.
      
       – Jak się okazuje w praktyce, ustawa ma wiele luk. Kto w Urzędzie udzieli kompetentnej odpowiedzi w kwestiach nietypowych, dotyczących umów o wywóz śmieci?
      
– W zakresie odbioru odpadów komunalnych, w tym realizacji zawartych umów, kompetentny jest Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
      
      
rozmawiała Marta Kowalczyk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama