UWAGA!

Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego

2013-09-18
12:00
 
Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego

25 września odbędzie się konferencja podsumowująca półmetek realizacji projektu „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Głównym tematem konferencji jest podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w ramach projektu oraz omówienie dalszych planów na przyszłość. Przedstawiona również zostanie tematyka dotycząca m.in. turystyki na obszarze Zalewu Wiślanego, zarządzania wodnymi szlakami komunikacyjnymi oraz funkcjonowania portów nadzalewowych.
       Konferencja odbędzie się na wodach Zalewu Wiślanego. Rejs statkiem „Monika” rozpocznie się o godzinie 10.30 na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu.
       Projekt „Wspólne korzyści rozwoju Potencjału Zalewu Wiślanego” to międzynarodowy projekt badawczy, realizowany przez Instytut Morski w Gdańsku – lidera projektu we współpracy z Wydziałem Atlantyckim Instytutu Oceanologii im. Piotra P. Szirszowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Zarząd Miejskiego Rejonu Bałtyjska oraz Gminę Miasto Elbląg. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 i trwać będzie do grudnia 2014 roku. Jego celem jest przeprowadzenie analizy obecnego wykorzystania Zalewu przez polskie i rosyjskie gminy. Pozwoli to na zdefiniowanie przyszłych wspólnych transgranicznych działań na rzecz rozwoju tego obszaru. Końcowym efektem projektu będzie opracowanie strategii, która wskaże dalsze kierunki rozwoju uwzględniając kwestie ochrony przyrody, bezpieczeństwa żeglugi, współpracy gospodarczej oraz korzystania z dróg wodnych i obszarów przybrzeżnych. Strategia oraz rekomendacje wypracowane w czasie realizacji projektu zostaną przekazane podmiotom odpowiedzialnym za rozwój obszaru Zalewu Wiślanego.
       Ustalenia projektu mają w swoich zamierzeniach stanowić bazę dla kolejnych projektów polsko-rosyjskich w zakresie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej sprzyjającej podniesieniu dynamiki rozwoju obszaru nadzalewowego. Projekt może stać się także przykładem dla podobnych działań litewsko – rosyjskich dotyczących Zalewu Kurońskiego.
       Całkowity koszt projektu wynosi 1 078 270 euro (ok. 4,5 mln zł), z tego 90 proc., tj. 970 443 euro (ok. 4 mln zł) to dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
      
       Dodatkowe informacje o projekcie:
       • www.vilaproject.eu
       • Instytut Morski w Gdańsku:
       koordynator projektu p. Urszula Kowalczyk, e-mail: urszula.kowalczyk@im.gda.pl, tel. 58 3011641 w. 38
       • Urząd Miejski w Elblągu:
       koordynator projektu p. Krzysztof Kasica, e-mail: krzysztof.kasica@umelblag.pl, tel. 55 2393375.

       Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.*

       -------------- Artykuł sponsorowany ----------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej