UWAGA!

Dobiegła końca realizacja projektu "Siła wsparcia"

 Dobiegła końca realizacja projektu "Siła wsparcia"

W marcu 2020 r. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zakończyło realizację międzynarodowego projektu pn. "Siła wsparcia/Strenght of support" w ramach programu Erasmus+. Głównym celem przedsięwzięcia – adresowanego do kadry niezawodowej edukacji dorosłych – była wymiana i zebranie dobrych praktyk związanych z poprawą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i arteterapii.

- Projekt realizowaliśmy przez osiemnaście miesięcy, od października 2018 roku, a do współpracy zaprosiliśmy trzech partnerów z zagranicy: Litwy, Finlandii i Słowacji – informuje Teresa Miłoszewska, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. – Nasi partnerzy byli przedstawicielami różnych placówek i instytucji, ale wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich była praca na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Razem szukaliśmy pomysłów i dobrych praktyk, dzięki którym świat może być dostępny nam wszystkim.

Partnerami w projekcie byli: BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė” z Litwy, ośrodek dla osób niepełnosprawnych mający bogate doświadczenie w zastosowaniu metod terapii artystycznej, fińskie stowarzyszenie Kynnys ry (The Threshold Association), działające na rzecz równych praw dla osób niepełnosprawnych, oraz Mestske divadlo - Divadlo z Pasaze - jedyny słowacki teatr miejski współpracujący z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Międzynarodowy team Siły Wsparcia tworzyła kadra na co dzień pracująca z osobami z różnymi formami niepełnosprawności - pedagodzy, terapeuci i wolontariusze.

Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkania wszystkich partnerów. Zorganizowano je w listopadzie 2018 r. w siedzibie lidera projektu - w CSE „Światowid” w Elblągu, aby omówi

kwestie organizacyjne.

Kolejnym wspólnym działaniem było szkolenie w Turku w Finlandii w marcu 2019 r., będące okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania fińskich organizacji zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi.

W czerwcu 2019 r. wszyscy partnerzy uczestniczyli w szkoleniu na Litwie z zakresu alternatywnych metod komunikowania się zorganizowanym przez „Klaipėdos lakštutė”. Podczas pobytu w Kłajpedzie prezentowane były ciekawe metody pracy stosowane przez litewskich specjalistów w różnego rodzaju placówkach i organizacjach pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się praktyczne warsztaty wykorzystujące metody pracy terapeutycznej ze wsparciem psów (kynoterapia) oraz delfinów. Gospodarzem kolejnego międzynarodowego spotkania projektowego byli Słowacy, którzy zorganizowali szkolenie w Bańskiej Bystrzycy. Jego tematem przewodnim były techniki teatroterapii w pracy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności, a ponadto odbyły się warsztaty teatralne, wokalne z udziałem wyjątkowych aktorów, dyskusje w różnych językach.

Ostatnie spotkanie partnerów odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Elblągu. W pracowniach artystycznych CSE „Światowid” odbyły się interesujące warsztaty prowadzone przez polskich, ale też fińskich specjalistów. Ciekawe warsztaty muzyczne z Anią Brodą, improwizacja przez ruch pod kierunkiem Kasi Gilgenast, rękodzielnicze, plastyczne prowadzone przez instruktorów CSE „Światowid”, capoeira pod kierunkiem fińskich specjalistów – to tylko niektóre z działań, które miały miejsce w Elblągu. Uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty tworzenia teatru cieni w filii Biblioteki Elbląskiej „Cyberiada”, a ponadto wspólnie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” wykonali prace w technice witrażu oraz rękodzielnicze. Odbyła się także wizyta studyjna w „Domu pod cisem”, podczas której prezentowane były m.in. metody pracy z osobami wykluczonymi. Istotnym punktem programu pobytu specjalistów z Finlandii, Litwy i Słowacji był udział w prezentacjach artystycznych Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

Ważnym elementem projektu były działania lokalne pomiędzy mobilnościami, różnego rodzaju warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, organizowane w Światowidzie: w marcu ubiegłego roku odbyły się warsztaty rękodzielnicze, w maju - tkackie, a w czerwcu warsztaty z techniki sgraffito. Z kolei w lutym tego roku tworzono terapeutyczne kolaże.

W projekcie przewidziano również szkolenia dla instruktorów, terapeutów oraz opiekunów. W marcu 2019 r. odbyły się warsztaty teatroterapii, poprowadzone według autorskiego scenariusza przez Monikę Kazimierczyk (dramatoterapeuta), Dariusza Wychudzkiego (muzykoterapeuta) oraz aktorów Teatru „Przebudzeni”. Miesiąc później przeprowadzono warsztaty kreatywnego malowania, a w listopadzie - warsztaty pn. „Ciało, które wie". Wyjątkowym wydarzeniem był czerwcowy wyjazd edukacyjny, połączony z udziałem w przeglądzie teatralnym spektakli tworzonych wspólnie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby pełnosprawne. „Świat Mało Znany”, bo o tej imprezie jest mowa, odbywa się cyklicznie od ponad 20 lat, promując osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych stron Polski i Europy.

Szereg działań lokalnych odbyło się podczas trwania projektu również w krajach partnerskich. Już po zakończeniu realizacji działań projektowych wszystkie organizacje i instytucje partnerskie będą upowszechniać rezultaty projektu, dzielić się wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie CSE "Światowid" w Elblągu - www.swiatowid.elblag.pl oraz https://www.facebook.com/projectstrengthofsupport/

Projekt „Siła Wsparcia / Strength of Support” jest realizowany przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.
        

CSE Światowid

Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie