UWAGA!

IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze

 Elbląg, IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze

W dniach 24-26 września Biblioteka Elbląska im. C. Norwida przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Elbląskim Towarzystwem Naukowym, Instytutem Socjologii UMK, Tygodnikiem POLITYKA i Prezydentem Miasta Elbląga organizuje IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze, które odbędzie się pod hasłem „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje”.

Forum stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych, które w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbywają się od roku 2008 co dwa lata. Dotychczas miały miejsce trzy takie przedsięwzięcia: „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (wrzesień 2008), „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury” (wrzesień 2010), „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” (wrzesień 2012).
       Panele i wystąpienia podczas tegorocznego Forum koncentrować będą się wokół zagadnień związanych z postrzeganiem wizerunku Polski i Polaka, tego jak widzą nas inni oraz jak postrzegamy siebie sami. Zastanowimy się również, jak ten wizerunek zmieniał się w różnych okresach historycznych. Do wygłoszenia referatów i udziału w debatach zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów – kulturoznawców, medioznawców, filozofów, historyków, językoznawców, socjologów, pisarzy, dziennikarzy i publicystów. Forum – nie tylko z założenia – ma być miejscem wymiany myśli i integracji różnych środowisk, dlatego zaproszeni goście reprezentują różne ośrodki akademickie i naukowe, a także różne punkty widzenia i wizje. Przewodniczącym Rady Programowej IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego jest prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.
       Do udziału w sesjach referatowych i debatach przyjęli zaproszenie: Thomas Anessi, M. Phil. (UAM); Edwin Bendyk (Collegium Civitas, Tygodnik POLITYKA); prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW); prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta (SWPS, PAN); Jan Cieński („Financial Times”); prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM); prof. dr hab. Waldemar Dziak (Collegium Civitas, PAN); dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ); dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS); Hanna Gajos (red. naczelna „Rynku Mody”); prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (UW); dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM (CBH PAN); Żenia Klimakin („Polskie Radio”); dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW); dr Radosław Kossakowski (UG); Antoni Kroh (pisarz); dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK; dr hab. Beata Łaciak, prof. UW; prof. dr hab. Mirosława Marody (UW, PAN); prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN; dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK; Marek Ostrowski (Tygodnik POLITYKA); dr Mirosław Pęczak (Tygodnik POLITYKA); dr Krzysztof Pietrowicz (UMK); dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ; Konrad Schuller („Frankfurter Allgemeine Zeitung”); prof. dr hab. Roch Sulima (UW); prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN); dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW; prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK); dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG; dr hab. Jacek Wasilewski (UW, SWPS); dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ; prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW); dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (Kraków); dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK .
      
       Program IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego
       I dzień Forum 24.09.2014 r. (środa) „Wyobrażenia przeszłości”
       12.00 - 12.15 uroczyste rozpoczęcie Forum:
       Jerzy Wilk Prezydent Elbląga, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
       12.15 - 13.00 wykład inauguracyjny: „Ponowoczesne ramy zbiorowych tożsamości”
       dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
       13.00 - 13.30 dyskusja i przerwa kawowa
       13.30 - 16.00 sesja referatowa „Polska z oddali”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (Prezes Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa)
       13.30 - 14.00 referat pt. „ Brytyjczycy a Polacy. Jak kształtował się obraz Polski w
       Wielkiej Brytanii od Churchilla do Camerona”: dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG
       14.00 - 14.30 referat pt. „Polska widziana z rosyjskiej oddali”: dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (Kraków)
       14.30 - 15.00 referat pt. „Od „polnische Wirtschaft” do polskiej gospodarności – ewolucja stereotypów Polski i Polaków w Niemczech od wczesnej epoki nowożytnej do współczesności”: dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM (CBH PAN)
       15.00 - 15.30 referat pt. „Polska-Włochy. Daleko czy blisko? Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Uwarunkowania historyczne i współczesne, kierunki ewolucji”: dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK
       15.30 - 16.00 dyskusja
       16.00 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Tolerancja, honor, gościnność i inne mity polskie”
       otwarcie debaty: Krzysztof Dudek (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury)
       prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW)
       uczestnicy: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN); prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW; dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK
       19.30 wystawa „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani” – oprowadzanie kuratorskie
       referat pt. „Polska, Polacy, Polonia – ambiwalencja uczuć oraz postaw artystów emigrantów w stosunku do kraju pochodzenia”: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
       miejsce: Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
      
       II dzień Forum 25.09.2014 r. (czwartek) „Wizerunki teraźniejszości”
       9.30 - 12.30 sesja referatowa „Współczesne społeczeństwo polskie: codzienność i odświętność”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu)
       9.30 - 10.00 referat pt. „Neoliberalne oswajanie rasizmu – iluzje polskie”: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta (SWPS)
       10.00 - 10.30 referat pt. „Spory polskie. Po co nam wojna kulturowa”: dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN
       10.30 - 11.00 referat pt. „Sprawa chłopska w kręgu polskich „przeklętych problemów””: prof. dr hab. Roch Sulima (UW)
       11.00 - 11.30 referat pt. „Codzienne i odświętne obyczaje, tradycje i przemiany”: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
       11.30 - 12.00 „Społeczeństwo bez właściwości”: prof. dr hab. Mirosława Marody (UW, PAN)
       12.00 - 12.30 dyskusja
       12.30 - 13.00 przerwa kawowa
       13.00 - 15.30 sesja referatowa „Polska i Polacy we współczesnej literaturze”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
       13.00 - 13.30 referat pt. „Oś północ – południe. Kilka uwag na temat mapy afektywnej i nowej trajektorii polskiej tożsamości”: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
       13.30 - 14.00 referat
       14.00 - 14.30 referat pt. „Płynna Polskość. Obraz współczesnej Polski i Polaków w angielskich przykładach literatury polskiej”: Thomas Anessi, M.Phil. (UAM)
       14.30 - 15.00 referat pt. „Dwa wieki antypatii polsko-czeskich”: Antoni Kroh (pisarz)
       15.00 - 15.30 dyskusja
       15.30 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Jak nas piszą?” (zagraniczni dziennikarze piszący o Polsce i Polakach)
       otwarcie debaty: Jerzy Baczyński (Redaktor Naczelny Tygodnika POLITYKA)
       prowadzący: red. Marek Ostrowski
       uczestnicy: Jan Cieński „Financial Times” (korespondent); Konrad Schuller „Frankfurter Allgemeine Zeitung”; Żenia Klimakin „Polskie Radio”; prof. dr hab. Waldemar Dziak (Collegium Civitas, PAN)
       19.30 - 20.30 koncert: Paweł Wakarecy – fortepian, Marek Moś – dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna
       w programie: Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-moll op. 21
       Grażyna Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową
       Wojciech Kilar Orawa
       Cezary Duchnowski Triady na orkiestrę smyczkową i elektronikę
       referat pt.: „Patriotyzmy muzyki popularnej”: dr Mirosław Pęczak (Tygodnik POLITYKA)
       miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25
      
       III dzień Forum 26.09.2014 r. (piątek) „Wizje przyszłości”
       10.00 - 12.30 sesja referatowa „Transgresje polskości: nisze kultury w poszukiwaniu utraconej pewności”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
       10.00 - 10.30 referat pt. „Performanse polskie. O społecznej dekrystalizacji, rekonstrukcyjnych retro-ucieczkach i subświatach przyszłości”: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK)
       10.30 - 11.00 referat pt. „Współcześni Polacy wobec seksu. Purytanie czy hedoniści?”: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (UW)
       11.00 - 11.30 referat pt. „Ład czy luz? Zaściankowość czy ponadczasowe wartości? O modzie w Polsce i estetycznej codzienności Polaków”: Hanna Gajos (krytyk mody, redaktor naczelna „Rynku Mody”)
       11.30 - 12.00 referat pt. „Kibole wyklęci i piknikowi patrioci. Polityka tożsamościowa na piłkarskich trybunach”: dr Radosław Kossakowski (UG)
       12.00 - 12.30 dyskusja
       12.30 - 13.00 przerwa kawowa
       13.00 - 15.30 sesja referatowa „Jak sieć zmienia Polaków?”
       otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
       13.00 - 13.30 referat pt. „W przestrzeni odszczepionych znaczeń. Internetowe subświaty jako dźwignia aktywności kulturowej”: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
       13.30 - 14.00 referat pt. „Autarkiczni obywatele czy zagniewani konsumenci. Sieć i przemiany form aktywizmu i mobilizacji zbiorowej w Polsce”: Edwin Bendyk (Collegium Civitas)
       14.00 - 14.30 referat pt. „Ciemna materia sieci: bierność, nadzór, konsumpcja”: dr Krzysztof Pietrowicz (UMK)
       14.30 - 15.00 referat pt. „W czym Internet pomaga Polakom?”: dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS)
       15.00 - 15.30 dyskusja
       15.30 - 17.00 przerwa
       17.00 - 19.00 Debata: „Języki i dyskursy polskości. Jak nas ogranicza język w mówieniu o polskości?”
       prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
       uczestnicy: dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW); dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ; dr hab. Jacek Wasilewski (UW, SWPS)
       19.00 - uroczyste zakończenie Forum
      
       Udział w IV Elbląskim Forum Kulturoznawczym jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy: IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze - formularz zgłoszeniowy.
       Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w wydarzeniach towarzyszących Forum (koncert, wystawa) decyduje kolejności zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w Forum wysłane zostanie na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail.
       Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Elbląskiej.
      
      
Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego
Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
 • A Biblioteka nadal lansuje swoje ' ' pomysły " . Kolejny panel dyskusyjny o niczym. Szkoda na te debaty pieniędzy. Panie i Panowie związani z Polityką pogadają sobie przy piwku, odpoczną od Warszawy. .i wyjadą. Następnie znany Redaktor napisze entuzjastyczny artykuł w Polityce, gdzie stanowczo stwierdzi, że Elbląg i Biblioteka to porywające zjawiska na mapie kulturalnej Polski. Więcej - nawet zastępca Dyrektora Biblioteki - to geniusz marketingu. I tak dalej. .. ..
 • Tak. I w ten prosty sposób Biblioteka przetrwa do nowego Roku. Po drodze będą Wybory i nowa władza w mieście przeczyta w piśmie " POLITYKA " ; że Elbląg to swoiste epicentrum Kultury. I wszyscy będą zadowoleni. Tylko miasto Elbląg obumiera. Kogo to obchodzi ?.
 • biedni frustraci
 • To ciekawe zjawisko. Każda racjonalna krytyka, albo prosta, merytoryczna uwaga - napotyka natychmiastową reakcję słowną - ' ' biedny frustrat ' ' albo " malkontent' ' . Obie formy oceny są idiotyczne, ale w Elblągu dominują. O czym to świadczy ?.
 • ale " biedni frustraci" może tyczy się nie waszych komentarzy a organizowanej imprezy. Nie wpadło to wam do głowy? Hę? Mi wpadło, a więc biedni frustraci org takie byle co pod siebie. Elbląg jest twórczy, kto się nie znam niech zamilknie albo do ksiażek, ale to co oferuja na tym spotkaniu to dla mnie NUDA! :-) pozdro ziomy! elo! Za darmo nawet nie przyjdę.
 • Elbląskie Forum Kulturoznawcze - bez udziału twórczych elblążan? CO to ma być? Czy to pusty slogan na potrzeby sprowadzenia innych aby " nas nakierowali jak żyć w kulturze" ? A przecież elbląska kultura ma się dobrze tylko gospodarka padła na ryja i kwiczy jak świnia buahaha Elbląga wydala na świat od pokoleń zdolnych twórców. Czytać!
 • Już nie mogę się doczekać! Jak dobrze, że są inicjatywy, które wpuszczają trochę powietrza w nasze peryferia!
 • Kolejna impreza dla pseudo fachowców od kultury. Wizjonerzy. Poklepią się po tyłkach, naopowiadają bzdur, polansują się i wejdą w tyłeczek władzy. Przecież nie ma sensu aby o kulturze i jej potrzebach opowiadali artyści. Dyrektorki wiedzą lepiej. Już było coś podobnego kiedyś, Kongres Kultury się to nazywało. Żenada.
 • Biblioteka w Elblągu podejmie każdy temat, byle nie była to dysputa o Książkach !. Tego boją się jak zarazy. A już rozmowa o najnowszych tytułach powoduje u załogi tej Firmy - paniczny lęk.
 • A po co dyskutować o Książkach; skoro można wesoło poględzić. .. i pobalować. Zabawa jest najważniejsza.
 • bidule, hejterzy to wszystko jest o książkach, czy wam w ogóle coś mówią te nazwiska ???, a może piszcie kogo byście chcieli?, a może napiszcie dlaczego np. nie zgadzacie się z prof. Bralczykiem
 • bo nie umył ucha
Reklama