UWAGA!

Powiatowy Dzień Działacza Kultury

 Elbląg, Powiatowy Dzień Działacza Kultury

Marii Borowej z gminy Godkowo, Mirosławie Prystupie z gminy Markusy i Ryszardowi Zającowi z gminy Młynary Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

25 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. W świetlicy wiejskiej w Majewie (gmina Milejewo) spotkali się społeczni działacze kultury z powiatu elbląskiego, dyrektorzy jednostek kultury, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu elbląskiego. Po okolicznościowych wystąpieniach starosty Sławomira Jezierskiego i wójta gminy Milejewo Ryszarda Janusza wręczone zostały honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Marii Borowej z gminy Godkowo, Mirosławie Prystupie z gminy Markusy i Ryszardowi Zającowi z gminy Młynary.
       Następnie starosta Sławomir Jezierski i przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski wręczyli tegoroczne Nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymali je: Michał Fedak (gm. Rychliki), Zygmunt Prończyk (gm. Pasłęk), Maria Ramsz (gm. Milejewo), Marlena Szwemińska (gm. Gronowo Elbląskie), Roland Szymankiewicz (gm. Pasłęk) oraz Zespół Ludowy „Karszewianki” (gm. Młynary) i Zespół „Melodie z Godkowa” (gm. Godkowo).
       W części artystycznej goście mogli zobaczyć urocze występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Milejewie a także z Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pomorskiej Wsi. Szczególnie zapadł w pamięci widzów pełen emocji spektakl pod tytułem „Dziwny jest ten świat...”, przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną „No Name” działającą przy Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Ogrodnikach. Poza oficjalnym programem krótki występ dał również nagrodzony Zespół „Melodie z Godkowa”.
       Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac przygotowanych przez Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Pomorskiej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kamiennika Wielkiego, wieś Zalesie oraz Świetlicę ze Stoboi.
      
      

 


       Sylwetki laureatów odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (na zdjęciu ze starostą Sławomirem Jezierskim)
      

       Maria Borowa (gm. Godkowo) jest nauczycielką z 27-letnim stażem pracy. Prowadzi społecznie artystyczne koła zainteresowań. W ramach takich zajęć dzieci rozwijają swoje talenty i zainteresowania, uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, prezentując swój dorobek przy okazji świąt i uroczystości. Szczególne osiągnięcia przyniosła jej praca artystyczna z chórem dziecięcym „Promyk”, zespołem wokalno-tanecznym „Pląs” oraz zespołem wokalnym „Nutki”.
      
       Mirosława Prystupa (gm. Markusy) jest kierownikiem i aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Szuwary”, z którym osiągnęła wiele sukcesów, m.in. trzykrotnie zdobyła nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach; zajęła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Działalności Artystycznych w Radymnie; czwarte miejsce w kategorii tańca ludowego w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Anglii.
       Zespół od wielu lat jest współorganizatorem licznych imprez okolicznościowych w gminie Markusy. Pani Prystupa ma także doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych na realizację projektów służących upowszechnianiu kultury i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
      
       Ryszard Zając (gm. Młynary) w latach 1988-2010 był dyrektorem Ośrodka Kultury w Młynarach, który tworzył od podstaw. Swoja pracą przyczynił się do rozwoju tej obecnie wiodącej w powiecie elbląskim jednostki. Jest pomysłodawcą i autorem projektów wszystkich przedsięwzięć kulturalnych, odbywających się na terenie gminy Młynary. Kilka z nich rozwinęło się do rangi przedsięwzięć ogólnopolskich, np. plener plastyczny „Bliżej Natury”, Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych, Młynary Blues Festiwal.
       Pan Zając jest inicjatorem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Młynar. Stowarzyszenie aktywnie wspiera i współorganizuje życie kulturalne gminy Młynary, skutecznie pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację swoich projektów.
       Za swoją działalności społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Obecnie jest burmistrzem Młynar.
      
       Sylwetki laureatów Nagrody Starosty Elbląskiego
      

       Michał Fedak (gm. Rychliki) od 1997 r. pracuje jako nauczyciel w szkole w Rychlikach. Dał się poznać jako osoba pełna pasji, zaangażowania oraz zrozumienia dla drugiego człowieka. Pracuje z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, prowadząc edukację teatralną. Przygotowuje i organizuje występy wokalne, recytatorskie i muzyczne. Prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych. Jego podopieczni zajmują wysokie lokaty w regionalnych konkursach artystycznych.
       Tworząc wydarzenia teatralno-muzyczne propagujące lokalną kulturę, zajmował się też pozyskiwaniem funduszy unijnych na zajęcia dla dzieci i młodzieży i ich aktywizację w dziedzinie sztuki. Był założycielem zespołu muzycznego „Potok” oraz zespołu lokalnego „Chór wujów”, który uświetniał swoimi występami lokalne uroczystości, takie jak 700-lecie Rychlik czy Dożynki Powiatowe. Sprawuje opiekę nad zespołem „Prawdziwy Styl Warmińskiego Podwórka”, z którym właśnie przygotowuje wydanie płyty. Śpiewa też w chórze gminnym „Buczyna”.
      
       Zespół Ludowy „Karszewianki” (gm. Młynary) powstał w 2009 r. Skład zespołu obejmuje kilka pokoleń – członkiniami są babcie, córki i wnuczki. Stroje dla zespołu zaprojektowały i wykonały samodzielnie jego członkinie. Pierwszy występ odbył się podczas Dożynek Powiatowych w Pasłęku, następnie zespół koncertował na licznych imprezach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich. Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach zespołów folklorystycznych, m.in. w 2010 r. wyróżnienie w Przezmarku, w 2011 r. pierwsze miejsce w kategorii występy wokalne na Przeglądzie Dorobku Kulturowego Obszaru LGD Wysoczyzna Elbląska.
      
       Zespół „Melodie z Godkowa” (gm. Godkowo) powstał w 2007 r. Wykonuje bogaty repertuar, w tym pieśni patriotyczne, religijne, ludowe. Swoimi występami uświetnia wiele gminnych imprez okolicznościowych. Reprezentował również z powodzeniem gminę Godkowo na Dożynkach Powiatowych, Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Stawigudzie, Wojciechowym Przeglądzie Chórów w Świętym Gaju, Przeglądzie Kultury Mniejszości Narodowych w Młynarach oraz wielu innych festynach i imprezach w regionie.
       W pracę na rzecz zespołu jego członkowie wkładają wiele serca i zaangażowania, poświęcając swój wolny czas.
      
       Zygmunt Prończyk (gm. Pasłęk) w 1969 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. W latach 1970-1975 pracował jako instruktor plastyki w Powiatowym Domu Kultury w Pasłęku. W 1975 r. podjął pracę w Teatrze Dramatycznym w Elblągu jako scenograf i w latach 1979-1983 studiował malarstwo w PWSP w Gdańsku. Przez 25 lat pracy w charakterze scenografa opracował około 50 projektów scenografii do sztuk teatralnych i spektakli. Jest czynnym członkiem ZPAP, wystawia swoje prace w kraju i za granicą – indywidualnie i zbiorowo. Prowadził warsztaty malarskie w Młynarach. Inspirują go Żuławy i charakterystyczne w ich pejzażu wierzby, trawy i rośliny wodne. Wspiera działalność Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
       Posiada Srebrny Krzyż Zasługi, a w ubiegłym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
      
       Maria Ramsz (gm. Milejewo) od 24 lat zaangażowana w pracę na rzecz upowszechniania kultury w gminie Milejewo. Ma niezwykle cenny talent do budzenia wśród swoich wychowanków zainteresowania kulturą. Rodzice jej podopiecznych sami coraz liczniej angażują się w organizowanie życia kulturalnego gminy. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi przy organizacji festynów i imprez okolicznościowych, takich jak Gminny Przegląd Jasełek, Festyn Dnia Rodziny, Dzień Strażaka, Familejada Szkolna, bale karnawałowe i wielu innych.
      
       Marlena Szwemińska (gm. Gronowo Elbląskie) od 2009 r. mieszkanka Oleśna, w którym podjęła się pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska. Inicjatorka powołania Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”, którego została prezesem. Wspiera rozwój kulturalny dzieci i młodzieży, organizując letnie wakacje ze sztuką oraz zimowe ferie dla dzieci. Angażuje przy tym dorosłych mieszkańców Oleśna i Gronowa Elbląskiego. Zorganizowała wiele imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, takich jak Noc Świętojańska w Oleśnie, Pożegnanie Lata 2011. Pozyskała fundusze na rewitalizację terenu wokół zabytkowej kapliczki w Oleśnie, a także na budowę wiaty z przeznaczeniem na lokalne imprezy kulturalne. Zorganizowała w Oleśnie artystyczne spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, udostępniając własną stodołę na zajęcia z arteterapii. Organizowała wystawy lokalnych artystów w Oleśnie, Aniołowie i na Jarmarku Dominikańskim.
       Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, propagując rozwój artystyczny osób niepełnosprawnych. Organizowała i uczestniczyła w wielu seminariach i warsztatach dla nauczycieli i terapeutów osób niepełnosprawnych, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu arteterapii.
      
       Roland Szymankiewicz (gm. Pasłęk) od 1985 r. jest członkiem orkiestry dętej przy OSP w Zielonce Pasłęckiej. Od 1999 r. udziela się również muzycznie w zespole „No Problem”. Swoimi występami uświetnia wiele lokalnych i powiatowych uroczystości oraz świąt kościelnych. Poświęca swój wolny czas graniu w orkiestrze i zespole. Podczas prób stara się zachęcić do działalności kulturalnej młodsze pokolenia i kształtować ich wrażliwość muzyczną. Jest zwolennikiem wychowania przez muzykę, o czym świadczy choćby fakt, że jego córka i syn są również członkami orkiestry dętej.
      
      

Marek Murdzia, rzecznik prasowy Starosty Elbląskiego

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama