UWAGA!

Renesansowa muzyka na ulicach starówki

 
Elbląg, Les Amis.
Les Amis.

Tradycyjnie, od 16 lat, czerwiec staje się okazją do posłuchanie muzyki minionych wieków. W tym roku na XVI Elbląskie Dni Muzyki Dawnej zapraszają Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Młodzieżowy Dom Kultury i Biblioteka Elbląska. Już w sobotę i niedzielę.

Wcześniej, bo 17 czerwca, w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty przeznaczone dla szkolnych zespołów muzyki dawnej – początek o godz. 15.
      
       Koncerty
      
Sobota (18 czerwca) to zarówno warsztaty, jak i koncerty. W godz. 13-14 na ul. Stary Rynek wystąpią zespoły uczestniczące w XVI EDMD. Muzyków będzie można posłuchać obok Piekarczyka, na przedprożach hotelu „Viwaldi” oraz przed Ratuszem Nowomiejskim, a wieczorem – o godz. 18 – zapraszamy na tradycyjny koncert zatytułowany „Od Średniowiecza do baroku”, w którym swój udział zapowiedzieli: elbląski Zespół Muzyki Dawnej, ze Stegny przyjedzie Capella antiqua da camera; z Malborka Pomezania, a na zakończenie sobotniego wieczoru Antiquo more z Międzyrzecza.
       W niedzielne popołudnie w godz. 12-13, tam gdzie w sobotę, będzie można posłuchać muzyki dawnych epok, a wieczorem o godz. 18 koncert galowy, w którym ponownie wystąpi zespół elbląski oraz goście: z Wrocławia – Zespół Muzyki Dawnej pod kierunkiem Tomasza Dobrzańskiego, a z Gdańska zespół wokalny Les Amis pod kierunkiem Magdaleny Warżawy.
       Zarówno na koncert sobotni, jak i niedzielny, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej, wstęp wolny.
      
       Wystawa
      
Atrakcją XVI Elbląski Dni Muzyki Dawnej będzie wystawa zatytułowana „Muzyczne perły w zbiorach Biblioteki Elbląskiej”. Zbiory muzyczne prezentowane na wystawie obejmują rękopisy i druki nutowe, książki, czasopisma i inne dokumenty dotyczące muzyki. Gromadzone były przez cztery wieki, najpierw przez bibliotekę gimnazjum elbląskiego, następnie przez bibliotekę miejską w Elblągu.
       Zbiory muzyczne Biblioteki Elbląskiej liczą 607 woluminów, przeważają kompozytorzy niemieccy. Najstarsze druki i rękopisy nutowe pochodzą z XVII wieku. W zbiorach znajdują się partytury Mozarta, Bacha, Schumanna, Beethovena, Wagnera, Webera oraz polskich kompozytorów: Chopina, Rubinsteina i Wieniawskiego.
       Na uwagę zasługują muzykalia niemieckiego polonofila Henryka Nitschmanna, elblążanina upamiętnionego w nazwie jednej z naszych ulic. W zbiorach zachowało się osiemnaście utworów Nitschmanna: cztery wydane drukiem, pozostałe zapisy nutowe rękopiśmienne.
       Jednym z piękniejszych zabytków rękopiśmiennych jest rękopis liturgiczny „Processionale de Tempore et de Sanctis”. Śpiewnik wydany w Oliwie w roku 1638 posiada pergaminową oprawę oraz zapis nutowy zdobiony w oryginalne inicjały z ornamentami roślinnymi. Innym niezwykle cennym rękopisem z 1643 roku jest „Musica poetica” Johanna Andreasa Herbsta, niemieckiego kompozytora epoki baroku i teoretyka muzyki. Część tych zbiorów, wybrana i przygotowana przez Panią Elżbietę Lewandowską z Biblioteki Elbląskiej i Ryszarda Skotnickiego – od 16 lat kierownika artystycznego Elbląskich Dni Muzyki Dawnej, będzie prezentowana na wystawie.
       Jedna z tych zabytkowych perełek stanie się materiałem do pracy na warsztatach prowadzonych m.in. przez Tomasza Domżalskiego, współtwórcy pierwszego wydziału muzyki dawnej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Tą perełką jest pięciogłosowy utwór wokalny flamandzkiego kompozytora z XVI wieku Jacobusa Regnarta.
       Wystawę będzie można zwiedzać wyłącznie w trakcie trwania XVI Elbląskich Dni Muzyki Dawnej, projektu realizowanego przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, w ramach cyklu pn. „Coolturalna Starówka”. Patronat medialny nad imprezą sprawują: „Dziennik Elbląski”, „Nasz Elbląg” i „Tydzień w Elblągu”. Sponsorem jest Gospodarstwo Ogrodnicze Grażyna i Tomasz Zimińscy.
      
       Zespoły uczestniczące w XVI Elbląskich Dniach Muzyki Dawnej
      

       Capella Antiqua da Camera to kameralny zespół fletów podłużnych. Powstał w 1986 r. Repertuar młodych muzyków stanowią przede wszystkim utwory instrumentalne polskiego i europejskiego renesansu. Mają na swoim koncie wiele nagród, m.in. I nagrodę „Złota Jodła” na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, trzykrotnie nagrodę główną „Złota Harfa Eola” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu oraz Grand Prix tego festiwalu w 2007 r. I miejsce na Europejskim Festiwalu Muzycznym dla młodzieży w Neerpelt (Belgia). Koncertowali m.in. w Belgii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii.
      
       Pomezania – zespół powstał w 2004 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Malborku. W 2009 r. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Malborku – „Wspólne dziedzictwo kultury” otrzymali nagrodę za „Udany debiut”. Taką też nagrodę otrzymali na 32. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. Zespół tworzą uczniowie szkół podstawowych.
      
       Antiquo more – Zespół Muzyki Dawnej „Antiquo More” działa od 2000 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu. W obecnym składzie pracują od 7 lat. Zespół tworzą uczniowie miejscowych szkół. Główne miejsce w repertuarze grupy zajmuje muzyka i taniec renesansu, ale od pewnego czasu w kręgu zainteresowań jest też epoka baroku. Zespół jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie czterokrotnie został nagrodzony „Brązową Harfą Eola” (2003, 2004, 2005, 2006), w roku 2007 „Srebrną Harfą Eola”, w 2008 „Złotą Harfą Eola”, a w roku bieżącym otrzymał najwyższy laur tego konkursu, czyli Grand Prix XXXIII Festiwalu. W 2011 r. w Kaliszu zespół został także uhonorowany „Złotą Harfą Eola” i „Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza”, a członkowie zespołu otrzymali trzy nagrody indywidualne. „Antiquo More” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu. Koncertował w kraju (Kraków, Warszawa, Łódź, Jarosław, Szczecin, Malbork, Świeradów Zdrój) i za granicą (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Słowenia).
      
       Zespół Muzyki Dawnej pod kierunkiem Tomasza Dobrzańskiego reprezentuje Wrocław. Tworzą go znakomici muzycy:
       Agnieszka Obst-Chwała – skrzypaczka i fidelistka. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie studiowała skrzypce barokowe i dyrygenturę chóralną oraz muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych kursach interpretacji muzyki dawnej. Od najmłodszych lat związana jest z Zamojskim Zespołem Muzyki Dawnej Capella all' Antico prowadzonym przez jej ojca. Jest założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu muzyki dawnej Sabionetta. Współpracuje z wieloma zespołami: Dekameron, La Tempesta, Ars Cantus, Ars Nova, Klub św. Ludwika, oraz z zespołami tańca dawnego Pawanillia i Gratia Iuvenis. Od wielu lat występuje również z zespołami folklorystycznymi i folkowymi, m.in. z zespołem Swoją Drogą. Nagrała wiele płyt z muzyką dawną, folkową oraz muzyką pisaną do przedstawień teatralnych, niektóre nominowane do nagrody Fryderyka. Jest jednym z założycieli i członkiem zarządu Koła Muzyki Dawnej działającego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie.
       Paweł Iwaszkiewicz grę na flecie prostym studiował u Davida Meltzera w Jerozolimie. Umiejętności doskonalił u Ricardo Kanji i Roberta Ehrlicha. Współpracownik licznych zespołów muzyki dawnej, z którymi nagrał ponad 30 płyt. Oprócz muzyki barokowej gra również repertuar współczesny, renesansowy, średniowieczny i tradycyjny na fletach poprzecznych, szałamajach i dudach. Autor muzyki do spektakli teatralnych. Założyciel i kierownik muzyczny zespołów Dancerye i Open Folk. Koncertował w Niemczech, Francji, Rosji etc. oraz w Japonii i na Tajwanie. Jest także absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
       Tomasz Dobrzański ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet prosty studiował u Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w Bazylei (Schola Cantorum Basiliensis), gdzie studiował także klarnet historyczny pod kierunkiem Pierre-André Taillarda. Gra również na renesansowych instrumentach stroikowych, fletach jednoręcznych oraz mandorze i citoli. Jest artystycznym szefem wrocławskiego zespołu Ars Cantus, który wykonuje muzykę średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Z zespołem tym przygotował szereg nagrań płytowych, m.in. nagrania nieznanej muzyki wrocławskiej i śląskiej). Prowadzi klasę fletu prostego we wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Współpracuje z wieloma zespołami i prowadzi kursy interpretacji muzyki dawnej. Zajmuje się również kopiowaniem i rekonstrukcją dawnych instrumentów muzycznych.
      
       Les Amis to gdański kameralny zespół wokalny, którym kieruje Magdalena Warżawa. Jego skład stanowią zarówno zawodowi muzycy, jak i amatorzy. Zespół istnieje od 2002 roku i od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Trójmiasta. Jest m.in. współorganizatorem „Renesansowych Walentynek” odbywających się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, a kreowanie projektów artystycznych jest ważną formą działalności zespołu. Do udziału w nich zaprasza wykonawców reprezentujących różne gałęzie sztuki, m.in. aktorów i tancerzy. W toku swej działalności Les Amis wielokrotnie koncertował, m.in. w ramach Wrocławskiego Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną” i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie. Przed rokiem zespół zdobył Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie.
      
      

 

Skuti Ensemble to elbląski Zespół Muzyki Dawnej, który tworzą absolwenci pracowni muzyki dawnej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Obecnie zespół tworzą, obok jego kierownika Marcina Skotnickiego, Anna Radkiewicz (flet sopranowy, altowy, tenorowy) i Piotr Moneta (flet basowy), a specjalizują się w muzyce fletowej renesansu i baroku.
       Marcin Skotnicki ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie klarnetu. Jest również absolwentem Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie fletu prostego Dorothei Winter. Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej i prowadzi działalność pedagogiczną wśród dzieci i młodzieży.
      

Teresa Wojcinowicz , ETK
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama