UWAGA!

Alfabet studencki dla początkujących

Ćwiczenia, konwersatoria, zaliczenia... Jak się w tym wszystkim połapać? Jak nie popełnić gafy i nie pomylić dziekana z rektorem?

Wyższe uczelnie na codzień posługują się terminami i tytułami naukowymi zupełnie niezrozumiałymi dla początkującego studenta. Wiadomo, że początki zawsze bywają trudne, i musi minąć trochę czasu, zanim zaczniecie się swobodnie posługiwać oficjalną uczelnianą terminologią. Dla przyszłych studentów mała ściąga - słowniczek najważniejszych studenckich wyrażeń.
     
     czesne - jest to opłata za studia na wyższej uczelni. Jeśli jest to szkoła państwowa to pobierana ona jest za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplomowe. Studiując dziennie, jesteśmy z tej opłaty zwolnieni. W szkołach niepaństwowych studia dzienne również podlegają opłacie.
     
     ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Dlatego też ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń jest na niektórych kierunkach studiów laboratorium.
     
     dni otwarte - akcja promocyjna, organizowana przez wyższe uczelnie (lub niektóre ich wydziały), polegająca zwykle na organizowaniu spotkań z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną, przeprowadzaniu pokazów, udostępnianiu materiałów informacyjnych. Jej cel to zapoznanie kandydatów ze szkołą oraz z warunkami studiowania.
     
     dziekan - najważniejsza osoba na wydziale uczelni, kierująca w jego ramach sprawami uczelni. Kadencja dziekana trwa trzy lata.
     
     dziekanat - biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, podbicia legitymacji, pobierania i składania różnych dokumentów.
     
     egzamin komisyjny ("komis") - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i dyrektor instytutu.
     
     egzamin poprawkowy- dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej powinie nam się noga. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).
     
     egzamin "zerowy" - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.
     
     Za tydzień następna „porcja” alfabetu.
     
RN
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w tym dziale

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama