UWAGA!

EUH-E, rekrutacja trwa!

 EUH-E, rekrutacja trwa!

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu prowadzi rekrutację na studia. Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie) i II stopnia (studia magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie*. W ofercie znajduje się także szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. EUH-E to jedyna uczelnia w Elblągu kształcącą na kierunkach medycznych. Nie czekaj, wybierz swój kierunek!

Rejestracja na wszystkie kierunki studiów odbywa się on-line poprzez elektroniczny system rekrutacji.
       Proponowane kierunki i specjalności
       Wydział Nauk o Zdrowiu – studia I i II stopnia
       - Pielęgniarstwo,
       - Zarządzanie w pielęgniarstwie,
       - Pielęgniarstwo rodzinne i zachowawcze,
       - Pielęgniarstwo chirurgiczne i pediatryczne,
       - Pielęgniarstwo ratunkowe i anestezjologiczne,
       - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej i paliatywnej,
       - Ratownictwo medyczne,
       - Ratownictwo kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
       - Fizjoterapia*,
       - Fizjoterapia ogólna,
       - Profilaktyka chorób kręgosłupa,
       - Rehabilitacja starszych i niepełnosprawnych

 


      
       Wydział Administracji i Nauk społecznych – studia I i II stopnia

       - Pedagogika
       - Pedagogika resocjalizacyjna
       - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
       - Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie); - Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami pracy socjalnej
       - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie)
       - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie)
       - Terapia pedagogiczna
       - Pedagogika społeczno-rodzinna
       - Andragogika i praca z osobami starszymi nowość!
       - Gerontologia nowość!
            
       - Administracja,
       - Administracja publiczna
       - Administracja samorządowa i finanse publiczne
       - Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
       - Zarządzanie publiczne
       - Administracja skarbowa i doradztwo podatkowe nowość!
       - Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej nowość!
        
       - Bezpieczeństwo wewnętrzne,

       - Zarzadzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne
       - Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
       - Bezpieczeństwo cywilne z elementami kryminologii i kryminalistyki
        
       - Zarządzanie,
       - Zarządzanie procesami logistycznymi
       - Zarządzanie zasobami ludzkimi
       - Zarządzanie produkcją mebli i akcesoriów meblowych
       - Zarządzanie finansami i podstawy rachunkowości nowość!
            
       Studium Podyplomowe
       - Arteterapia
       - Asystent rodziny
       - Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
       - Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
       - Edukacja dla bezpieczeństwa
       - Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wcześniej Oligofrenopedagogika)
       - Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem
       - Opieka nad osobami starszymi - gerontologia
       - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
       - Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (język angielski)
       - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną
       - Przygotowanie pedagogiczne
       - Plastyka i technika
       - Socjoterapia i resocjalizacja
       - Terapia pedagogiczna z diagnozą
       - Zarządzanie w placówce zdrowia
       - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
       - Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu
       - Administracja publiczna
       - Organizacja działalności rolnej
       - Terapia zajęciowa
       - Wiedza o społeczeństwie
      
       Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

       - Kursy kwalifikacyjne
       - Kursy specjalistyczne
       - Szkolenia specjalizacyjne
       - Studia podyplomowe
       * uczelnia złożyła wniosek do MNiSW.
            

Zapisz się, rekrutacja trwa!
       Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
       ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
       tel. 55 239 39 55
       e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

       Wybierz swój kierunek
       www.euh-e.edu.pl
 
                                                          ------- artykuł sponsorowany -------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie