UWAGA!

Oblicza Internetu. Konferencja w PWSZ

Elbląg, Oblicza Internetu. Konferencja w PWSZ

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zaprasza na VIII Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Oblicza Internetu”. Hasłem tegorocznej konferencji będą Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata. Wstęp wolny.

W czwartek, 20 listopada odbędzie się I Kongres Badaczy Internetu, mającym za cel integrację wielu środowisk naukowych zarówno z obszaru nauk humanistycznych, jak też społecznych, nauk  ścisłych i technicznych.
       Kongres adresowany jest do osób, które obszarem swoich dociekań naukowych uczyniły Internet, fascynujący twór myśli człowieka, stanowiący dziś w realiach drugiej dekady XXI wieku swoiste hipermedium, łączące w sobie doświadczenia i możliwości, jakie zawierały niegdyś „stare media”.
       Organizatorom I Kongresu Badaczy Internetu zależy na skoncentrowaniu dyskusji wokół następujących obszarów:
      
 • Perspektywy rozwoju komunikowania zapośredniczonego. Próba futurologii sieci.
 • Internet jako narzędzie badawcze społeczeństwa według paradygmatu Web 2.0.
 • Pedagogiczne konteksty Internetu. Sieć jako wyzwanie badawcze.
 • Językowe aspekty Internetu.
 • Etyczny i prawny wymiar Internetu.
 • Komunikacja sieciowa a dyskurs publiczny i redystrybucja władzy.
 • Życie w cyfrowym świecie. Nowa (?) antropologia codzienności.
 • Humanistyka cyfrowa jako perspektywa badawcza.
 • Dziennikarstwo obywatelskie. Szanse i zagrożenia.
 • Słowo i obraz. Media społecznościowe versus media tradycyjne.
 • Technologie i zastosowania Internetu.

Program
       Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego Świata
       Oblicza Internetu 2014

      
       20 listopada, czwartek, Aula PWSZ w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137

       9.00 – 9.30 rejestracja uczestników Kongresu,
       9.30 – 10.00 otwarcie Kongresu przez JM Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka,
       wystąpienia zaproszonych gości Aula 207/208C II piętro
       10.00–12.00 Sesja Plenarna,
       Prowadzenie: prof. Marek Sokołowski
       prof. dr hab. Lech W. Zacher, Hybrydowy świat człowieka i ewolucja systemów socjotechnicznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
       dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS, Nowa PlaNETa. Trendy i dyskursy (ogólnie), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
       prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, Nowe media a zjawisko narcyzmu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
       dr hab. Dorota SIEMIENIECKA, prof. dr hab. Grzegorz Karwasz Internetowa tożsamość – czyli o kreowaniu własnego ID, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
       12.00-12.30 przerwa kawowa
       12.30-14.30 obrady w sekcjach równoległych
       14.30-15.30 przerwa
       15.30-17.00 cd. obrad w sekcjach równoległych
      
       I. Życie w cyfrowym świecie. Nowa (?) antropologia codzienności
       Prowadzenie: dr inż. Jerzy Buriak Aula 207/208C II piętro
       dr Agnieszka Jeran, Cyfrowe dorastanie – przegląd czynników różnicujących zaufanie do Internetu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
       dr Katarzyna Skok, Intymność i kłamstwa – perspektywy rozwoju komunikacji zapośredniczonej, Uniwersytet w Białymstoku
       mgr Wojciech Ciemniewski, ks. dr hab. Józef Kloch, dr hab. Marta Przybysz Internet w komunikacji katolików świeckich i duchownych w Polsce, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
       dr Radosław Bomba, Wizualizacja portali społecznościowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie
       dr Zbigniew WIECZOREK, Tradycja kontra nowoczesność. Rola mediów elektronicznych w tworzeniu budżetu partycypacyjnego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
       dr Magdalena Kamińska, «Helfie», «drelfie» czy «food porn»? Folksonomiczne genologie «selfie», Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
       mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk, Wizerunek celebrytów w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Analiza wybranych spotów wyborczych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
       dr Marta Majorek, W stronę posttelewizyjnej publiczności. YouTube następcą telewizji?, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
       dr Marta du Vall, Wartość dodana slaktywizmu – bierne klikanie jako nośnik zmiany, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
       mgr inż. Marzanna Skowrońska, Osobowe dane (nie)świadomie oddane, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
      
       II. Edukacyjne i pedagogiczne zastosowania Internetu
       Prowadzenie: prof. Jan Papież 109/110C I piętro
       mgr Agnieszka E. TAPER, Cyfrowi Tubylcy - czy mamy w Polsce do czynienia z nowym pokoleniem? Implikacje dla współczesnej pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
       dr Zbigniew Łęski, Relacyjny charakter kontaktu użytkownika z nowymi mediami z perspektywy analizy transakcyjnej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
       dr Mirosław Wobalis, E-podręcznik języka polskiego online. Kreatywność w e-nauczaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
       dr Monika Frania, Od gazety szkolnej do dziennikarstwa obywatelskiego, Uniwersytet Śląski
       mgr Katarzyna Maciejak, Autoprezentacja w języku wideoblogerów, Uniwersytet Warszawski
       dr Anna Brosch, Autoprezentacja nastolatków w mediach społecznych, Uniwersytet Śląski
       mgr Łukasz Łagód, Czy Facebook może uzależniać – korzystanie z serwisów społecznościowych a ryzyko uzależnienia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie
       mgr Danuta Kalinowska, Zjawisko przemocy w przestrzeni wirtualnej
       dr Sylwia Galanciak, CAQDAS – droga na manowce czy sojusznik pedagogiki (medialnej)?, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
       dr Marek SIWICKI, Pożytki internetowego nokautu. Bijatyka nieletnich podczas gali sportu w Rawiczu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       dr inż. Jerzy Buriak, Problemy nauczania metodami e-learningu na przykładzie przedmiotu Administracja i Zarządzanie Bazami Danych Oracle, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
      
       III. Językowe i kulturowe aspekty Internetu
       Prowadzenie: prof. Jerzy Szyłak 107/108C I piętro
       dr hab. Piotr Bering, prof. UAM, Młodzieńczy wiek elektronicznych edycji źródłowych, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
       mgr Kinga Kasparek, Nowe perspektywy literatury w Internecie, Uniwersytet Śląski
       dr hab. Arkadiusz Dudziak Antropologia i aksjologia języka reklamy społecznej w Internecie – aspekty metodologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       dr Agnieszka Smaga Znaki piśmienne i obrazowe na internetowych stronach. Rozpoznania semiotyczne, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
       dr Agnieszka Smaga Znakowe struktury graficzne na stronach WWW. Aspekty semantyczne
       dr Iwona Grodź, Film w Internecie versus film „internetowy”. Nowe przestrzenie eksploracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
       dr Stefan M. Marcinkiewicz Migracje „wspomagane” komputerowo. Mobilność przestrzenna w dobie Internetu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       mgr Lilia Krawczewska Dyskursy codzienności w komiksach internetowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      
       IV. Technologie i zastosowania Internetu
       Prowadzenie: dr inż. Stanisław Witkowski 112C I piętro
       mgr inż. Radosław Kubryń, Chmura obliczeniowa SmartCloud DC4b, OPEGIEKA
       dr Dominik Szczepański Kreowanie wizerunku partii politycznych w Rzeszowie na przykładzie stron internetowych, Uniwersytet Rzeszowski
       dr Marcin Chwedziak, dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr., W poszukiwaniu efektywnego monitoringu działań konsumenckich internautów, czyli o zastosowaniu analityki internetowej w e-biznesie, Politechnika Wrocławska
       mgr Krzysztof SŁUŻEWSKI, prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
       mgr inż. Monika Miedziarek, Nowy sposób identyfikacji zwierząt – internetowa baza odcisków nosa, Politechnika Poznańska, Państwowa Wyższa Szkoła im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
       dr Henryk Gawroński, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 w kształtowaniu inteligentnych przestrzeni i likwidacji wykluczenia cyfrowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
       mgr inż. Marzanna Skowrońska, Jak Dawid z Goliatem – czyli wykonawcy kontra zleceniodawcy w rozwoju oprogramowania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
       dr Edward Juchniewicz, dr Małgorzata Stwoł Pojęcie i charakter prawny handlu elektronicznego w świetle prawa podatkowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Akademia Morska w Gdyni
       dr inż. Henryk OLSZEWSKI, Fotogrametryczne generowanie modeli obiektów 3D w chmurze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
       dr inż. Stanisław Witkowski, Informatyka kwantowa przyszłość czy rzeczywistość techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Patronem medialnym  konferencji jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl
Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą, PWSZ w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
 • Czy PWSZ nie może się nazywać 'Politechnika Elbląska' ? Jak widać w Elblągu jest problem z nazewnictwem. A to może być większy problem niż się pozornie wydaje. Zwracają na to uwagę międzynarodowe firmy szukając właściwej nazwy dla swoich produktów lub swojej marki. Zły wybór nazwy może powodować że produkt jest mało zauważalny i słabo się sprzedaje. Również druga uczelnia - EUHE. W nazwie jest słowo 'uczelnia', która jest zbyt kolokwialna jak na nazwę. Sam skrót też słabo wygląda i niewygodnie się czyta. Dobrze jest gdy spółgłoski i samogłoski są na przemian np. NATO, OPEC, Sony, Panasonic, Lotos itp. Nie zawsze się tak da ale trzeba mądrze to ułożyć.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  1
  0
  Belf1311(2014-11-18)
 • Czy bedzie dostepny jakis stream video, lub nagrania archiwalne ?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  3
  0
  karanbanat(2014-11-18)
 • Dlaczego niektóre nazwiska pisane są wszystkimi wielkimi literami, a niektóre nie?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  1
  0
  literat(2014-11-20)
 • dokładnie, czekamy ma linki do streamów
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  1
  0
  moim_zdaniem(2014-11-20)
Reklama