UWAGA!

Rekrutacja w Jańskim nadal trwa!

2011-08-29
15:00
Rekrutacja w Jańskim nadal trwa!

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu zaprasza wszystkich chętnych do składania podań rekrutacyjnych na studia I stopnia licencjackie i inżynierskie na rok akademicki 2011/2012.

W ofercie szkoły znajdują się studia I stopnia licencjackie i inżynierskie. Studia I stopnia są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata/inżyniera na jednym z dwóch kierunków, jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. W chwili obecnej oferta uczelni pozwala na kształcenie na kierunkach:
       - Zarządzanie - specjalności: Rachunkowość i controlling, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie logistyką, Zarządzanie organizacjami, Zarządzanie turystyką
       - Gospodarka Przestrzenna (studia I stopnia licencjackie/inżynierskie) - specjalności: Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie, Rewitalizacja, Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
      
       Oferujemy studia podyplomowe, których głównym celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z dziewiętnastu kierunków. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego zapisując się na studia podyplomowe nie płacą wpisowego! Ale to nie wszystko - nasi absolwenci otrzymują także 20 proc. zniżkę na czesne!
      
       Dostępne kierunki studiów podyplomowych:
       - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
       - Zarządzanie kapitałem ludzkim,
       - Zarządzanie turystyką,
       - Zarządzanie kadrami,
       - Zarządzanie ruchem granicznym,
       - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności,
       - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych,
       - Organizacja i zarządzanie oświatą,
       - Audyt wewnętrzny i kontrola zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych,
       - Rachunkowość i controlling,
       - Coaching,
       - Komunikacja społeczna i public relations,
       - Rewitalizacja terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych,
       - Diagnoza i terapia pedagogiczna,
       - Doradztwo zawodowe,
       - Edukacja dla bezpieczeństwa,
       - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
       - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
       - Studium pedagogiczne.
      
       Dokumenty rekrutacyjne można składać do końca września w Punkcie Rekrutacyjnym w siedzibie uczelni Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 8.00-16.00. Kontakt tel. (055) 625 00 44, fax (055) 625 00 44 wew. 201, e-mail rekrutacja@elblag.janski.edu.pl.
      
       Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.elblag.janski.edu.pl.

       --------------- Reklama --------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej