UWAGA!

Vivat Academia!

 

28 września w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014. Z tej okazji w murach uczelni rozbrzmiał hymn Gaudeamus igitur zwiastujący początek nowego roku akademickiego zarówno dla studentów, jak i dla kadry naukowej. Zobacz fotoreportaż.

W obchodach oprócz władz uczelni, kadry dydaktycznej, studentów oraz absolwentów udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, służb mundurowych oraz firm i instytucji z całego regionu. Wykład inauguracyjny na temat. „Kultura: uprawa wartości czy konsumpcja dóbr? Rzecz o frustracjach współczesnego człowieka i potrzebie pocieszenia”, wygłosił prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Całość uroczystości uświetnił występ chóru Cantata, który od dziesięciu lat działa pod patronatem uczelni.
       - Rozpoczynamy dziś nowy rok akademicki 2013/2014. Inauguracja to ważny dzień dla wszystkich studentów i pracowników Uczelni. To jednak przede wszystkim dzień bardzo ważny dla studentów pierwszego roku, po raz pierwszy wstępujących w mury uczelni – mówił w swoim przemówieniu rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej prof. dr Zdzisław Dubiella. - Otwarcie nowych kierunków i specjalności poprzedzone zostało analizą rynku pracy, a także analizą oczekiwań i preferencji kandydatów na studia. Niektóre z nich okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” i cieszyły się wyjątkową popularnością wśród kandydatów. Świadczy o tym tegoroczna rekrutacja na studia, która pomimo odczuwalnego już przez wiele uczelni niżu demograficznego, utrzymuje się na stałym poziomie. W nowy rok akademicki wkraczamy jako społeczność licząca ponad 2 900 studentów. Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna, oferuje studia licencjackie oraz magisterskie, a w nadchodzącym roku akademickim proponuje wiele nowych specjalności, m.in Wydział Administracji i Nauk Społecznych proponuje m.in.: administrację samorządową; zarządzanie publiczne; administrację bezpieczeństwa publicznego; zarządzanie zasobami ludzkimi; menadżer; zarządzanie procesami logistycznymi, spedycją i transportem; zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną; terapię pedagogiczną; pedagogikę resocjalizacyjną; pedagogikę opiekuńczą i wychowawczą i inne. Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne uruchomił specjalności: medycyna estetyczna, odnowa biologiczna i rekreacja; menadżer w ochronie zdrowia i ubezpieczeniach zdrowotnych; marketing rynku medycznego. Pragnę podkreślić, że tak jak w roku ubiegłym Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzić będzie kształcenie na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z dofinansowanych studiów w roku akademickim 2013/2014 skorzysta 100 pielęgniarek. Również z myślą o tej grupie zawodowej Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych prowadzi kursy specjalistyczne i doskonalące, na które również pozyskujemy fundusze unijne. Równie bogato przedstawia się oferta Studium Podyplomowego. Uwzględnia ona niemal 20 kierunków m.in.: przygotowanie pedagogiczne; zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną; oligofrenopedagogikę – edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną czy terapię pedagogiczną. Warto dodać, że studia podyplomowe prowadzone są nie tylko w Elblągu, ale również w Pile, Tczewie, Szczecinku czy Poznaniu. Łącznie na studiach podyplomowych w ubiegłym roku swoje kwalifikacje zawodowe podnosiło 540 osób - mówił rektor.

 


       Tradycyjnie już podczas inauguracji została wręczona Nagroda Rektora dla najlepszego studenta. Nagrodę otrzymała pani Wiesława Sobieszczuk, studentka kierunku administracja. Nagrodę stanowi zwolnienie z opłat czesnego w jednym semestrze.
       Uczelnia nagrodziła również najlepszych absolwentów, którzy walcząc o najwyższe wyniki w nauce udowodnili, że wiedza to ogromny skarb, o który warto się troszczyć. W tym roku nagrody dla najlepszych absolwentów otrzymali: Eliza Latkowska (administracja, średnia 5,0), Edyta Radomska (pedagogika, średnia 4,92), Katarzyna Rychcik (pielęgniarstwo, średnia 4,89), Grażyna Archacka (pielęgniarstwo, średnia 4,84), Katarzyna Pawelec (zarządzanie, średnia 4,82), Agnieszka Gwizdała (fizjoterapia, średnia 4,60) Najważniejszą częścią inauguracji była uroczysta przysięga studentów pierwszego roku, po której rektor uroczyście ogłosił otwarcie nowego Roku Akademickiego 2013/2014.


       Z okazji nowego roku akademickiego wszystkim studentom, nauczycielom EUH-E składamy najlepsze życzenia.

      
--------- Reklama ---------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Reklama