UWAGA!

W EUH-E przedsiębiorcy współtworzą programy kształcenia

2015-07-27
07:00
W EUH-E przedsiębiorcy współtworzą programy kształcenia

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Sylwestrzakiem, dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Od nowego roku akademickiego Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna na kierunku zarządzanie oferuje trzy nowe specjalności. Co było powodem ich uruchomienia?
       Z pewnością potrzeby rynku pracy, w tym także lokalnego czy regionalnego oraz potrzeby potencjalnych studentów. Dzisiaj, wybierając studia, ocenia się przede wszystkim możliwości znalezienia pracy, na drugim miejscu bierze się dopiero pod uwagę zainteresowania.
       Obecnie dynamika zmian społeczno-gospodarczych jest tak duża, że jako uczelnia musimy ciągle modyfikować ofertę kształcenia, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Nowe specjalności powstały właśnie w wyniku współpracy z przedstawicielami sektora biznesu.
       Zarządzanie produktem turystycznym to nowa oferta edukacyjna zaprojektowana wspólnie z przedsiębiorstwami branży turystycznej, w tym zrzeszonymi w Elbląskim Klastrze Turystycznym, gwarantującymi praktyczne przygotowanie studentów do przyszłego zawodu.
       Turystyka to ważna dziedzina gospodarcza na Warmii i Mazurach, ale także na Pomorzu. W naszym regionie rośnie liczba podmiotów gospodarczych, które oferują usługi turystyczne i potrzebują dobrze przygotowanych do tego pracowników. Stąd taka specjalność w naszej ofercie.
      
       Zarządzanie usługami outsourcingu to specjalność, która również powstała we współpracy z sektorem biznesu….

       Tak, a dokładnie we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu oraz elbląskim ICT Klastrem Teleinformatycznym Amber. Przedstawiciele klastra uczestniczyli w opracowaniu modułu specjalnościowego stanowiącego trzon programu kształcenia. Oferta stanowi naszą reakcję na trend biznesowy, jakim jest dążenie do redukcji kosztów przedsiębiorstw i przekazywanie coraz większej liczby zadań do realizacji firmom zewnętrznym, które wykonają je taniej i lepiej. W ten sposób przedsiębiorstwo może skoncentrować się na istocie swojej działalności i doskonalić ją.
       Shared Services Centers, czyli centra usług wspólnych to działy wyodrębnione z firmy macierzystej i przeniesione za granicę, ale świadczące działalność tylko na jej rzecz. Najczęściej dotyczy to usług finansowych, IT, HR, obsługi klienta czy księgowości. Firmy lokujące swoje centra w Polsce są zainteresowane pozyskiwaniem kadr. Dotyczy to zarówno menedżerów, jak i pracowników niższego szczebla. Studia mają docelowo dostarczyć wiedzy specyficznej dla sektora outsourcingowego i umożliwiającej uzyskanie takiego zatrudnienia..
       Nowa specjalność skierowana jest do wszystkich pracowników lub potencjalnych pracowników firm branży BPO/SSC (Business Process Outsourcing/(Shared Services Centers) działających w Polsce. Ta branża bardzo intensywnie się rozwija i generuje dużo miejsc pracy. Szacuje się, że tylko w 2015 roku liczba zatrudnionych w BPO/SSC wzrośnie ze 130 tysięcy do 160 tysięcy osób. W ciągu najbliższych lat będzie się sukcesywnie się zwiększać.
      
       Uczelnia, projektując ofertę kształcenia, pomyślała też o przemyśle meblarskim. W województwie warmińsko-mazurskim mamy przecież największą koncentrację przedsiębiorstw produkujących meble, w Elblągu również. Firmy te potrzebują pracowników.
       Tak, specjalność zarządzanie produkcją mebli i akcesoriów meblowych również została uruchomiona z inicjatywy przedsiębiorców, tym razem z branży meblowej, reprezentujących Klaster Mebel Elbląg. Podmioty kooperujące w tej branży poszukują na rynku pracy kandydatów na stanowiska kierownicze średniego szczebla, mających wiedzę z zakresu produkcji mebli i akcesoriów meblowych. Przedsiębiorcy zaoferowali także możliwość odbywania u nich praktyk, co stwarza doskonałą okazję studentom i pracodawcom do bliższego poznania i zwiększa szanse zatrudnienia. Mamy też deklarację przedsiębiorców dotyczącą organizacji w ich firmach wizyt studyjnych, które są ciekawą formą zajęć praktycznych. Chcemy również, by niektóre przedmioty prowadzili właśnie praktycy, co z pewnością będzie korzystne dla studentów. Program kształcenia w zakresie tej specjalności będziemy doskonalić, biorąc pod uwagę oczekiwania sektora biznesu oraz studentów.
      
       A co z pozostałymi specjalnościami?

       Są one ciągle obecne w naszej ofercie kształcenia, myślę tu o zarządzaniu procesami logistycznymi i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z analizy karier naszych absolwentów możemy wnioskować, iż nasze programy kształcenia dają solidne podstawy do sprawnego wywiązywania się z zadań operacyjnych w przedsiębiorstwach z zakresu wymienionych specjalności. Absolwenci zarządzania dobrze sobie radzą także w organizacjach sektora publicznego, prowadzą też własną działalność gospodarczą.
       Generalnie absolwenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej szybko odnajdują się w środowisku zawodowym i wykazują gotowość do podejmowania nowych wyzwań. To z pewnością także dla nas powód do satysfakcji.

       ------ Artykuł sponsorowany -------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej