UWAGA!

Biuro rachunkowe

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otworzyć biuro rachunkowe?

Dzień dobry. Mam problem z uzyskaniem odpowiedzi na moje pytanie. Byłam już w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej itp., ale nikt nie dał mi konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie - chcąc otworzyć biuro rachunkowe jakie trzeba spełnić warunki? Dowiedziałam się, że muszę mieć certyfikat doradcy podatkowego - ale ja nie chcę być na razie doradcą podatkowym, tylko usługowo prowadzić książki przychodów i rozchodów, rejestry VAT, rozliczenia z ZUS-em, kadry, płace, ryczałty itp. Myślę, że do tego nie trzeba być doradcą podatkowym, wystarczy doświadczenie i dobra znajomość przepisów prawa podatkowego. Większość biur rachunkowych, chociażby w Elblągu, jest prowadzonych przez osoby, które nie posiadają certyfikatu doradcy podatkowego. Proszę bardzo o pomoc, jeśli to możliwe prześlijcie mi odpowiedź, za co z góry dziękuję. W was ostatnia moja nadzieja, że otrzymam konkretną odpowiedź. Tylko proszę nie odsyłajcie mnie do ustawy o doradcach podatkowych, bo to robią wszyscy. Joanna K. (nazwisko do wiadomości Redakcji)
     
     Sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.07.2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1022, zm. Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2044) wydane na podstawie ustawy o rachunkowości. Rozstrzygające w sprawie są następujące zapisy: 1. Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać następujące podmioty: 1) osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, (...). 2. Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.
     § 3. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy osobom fizycznym, które:
      1) złożyły oświadczenie, iż posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą",
      2) spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
     a) (1) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
     b) (2) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
     c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem". (...)
     4. Osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności ubiegania się o certyfikat księgowy.
     
     Czym innym jest zatem wpis na listę doradców podatkowych, czym innym na listę biegłych rewidentów, a jeszcze czym innym certyfikat Ministra Finansów.
     Osoby uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Jest to niezmiernie ważne przy mnogości, niejasności i częstych zmianach przepisów podatkowych. Jeżeli będzie Pani chciała prowadzić księgi bez uprawnień i bez ubezpieczenia, musi się Pani liczyć z możliwością, że w razie pomyłki w naliczeniu podatku lub innej skutkującej dla Pani zleceniodawcy kara pieniężną, może dochodzić on od Pani zwrotu poniesionych kosztów, a nawet odszkodowania. A to już bardzo duże ryzyko i dla ewentualnego zleceniodawcy i przede wszystkim Pani.
     
     Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kasprzycki

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama