UWAGA!

Korporacje zawodowe

2004-07-19
16:00

Wykonuję zawód pielęgniarki. Pragnę zapytać na jakiej podstawie przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych jest obowiązkowa i co ją reguluje?

Wykonuję zawód pielęgniarki. Po ukończeniu szkoły, aby podjąć pracę, musiałam zarejestrować się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Tam wydano mi dokument o nazwie "prawo wykonywania zawodu" i zobowiązano do comiesięcznych opłat składek. Poinformowano mnie również, że przynależność do Izby jest obowiązkowa. Pragnę zapytać na jakiej podstawie przynależność do Izb jest obowiązkowa i co ją reguluje? Czy istnieją jeszcze jakieś zawody, w których przynależność do takiej organizacji jest obowiązkowa? Pragnę zaznaczyć, że Izby nie są związkiem zawodowym. Kolejne moje pytanie to: czy Niepubliczne Zakłady Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzn. spółki lekarskie mogą zatrudniać pielęgniarki na umowy kontraktowe, co oznacza prowadzenie działalności gospodarczej przez pielęgniarkę?
     
     Trzeba przyznać, że w ostatnich latach nastąpił wyraźny pęd do tworzenia korporacji zawodowych. Jest coraz więcej zawodów zastrzeżonych ustawowo do wykonywania tylko w ramach obowiązkowej przynależności do odpowiedniej izby. W takiej sytuacji są prawnicy - radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także np. biegli rewidenci, lekarze weterynarii. Na wejście w życie czeka już gotowa ustawa o zawodzie psychologa.
     Obowiązkową przynależność pielęgniarek do okręgowej izby pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 10.04.1991 (Dz.U. z 1991 nr 41 poz. 178). Przytaczam stosowny artykuł:
     Art. 7. 1. Na listę członków okręgowej izby wpisuje się pielęgniarki i położne, które: 1) posiadają prawo wykonywania zawodu, 2) zamierzają wykonywać lub wykonują zawód na obszarze działania izby.
     2. Na listę członków okręgowej izby mogą być wpisane, na swój wniosek, pielęgniarki i położne spełniające warunek określony w ust. 1 pkt 1, lecz nie wykonujące zawodu.
     3. W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej izb, pielęgniarka lub położna podlega wpisaniu na listę członków wybranej przez siebie izby.
     
     Jeśli chodzi o spółki lekarskie, to nie ma przeciwwskazań do zatrudniania personelu na umowach kontraktowych.
     
     Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kasprzycki
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Reklama