UWAGA!

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce – wymagania banków

 Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce - wymagania banków

Polska jest coraz atrakcyjniejszym krajem na arenie międzynarodowej. Najwięcej cudzoziemców przybywa do nas zza wschodniej granicy. Czy osoba bez obywatelstwa polskiego może uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce? O czym należy pamiętać? Sprawdzamy.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w Polsce? Jeszcze stosunkowo nie tak dawno temu odpowiedź na powyższe pytanie byłaby negatywna. Obecnie cudzoziemiec może wnioskować o kredyt gotówkowy w Polsce. Aby tak się jednak stało, musi on posiadać dwa niezbędne dokumenty: wizę oraz kartę stałego pobytu w Polsce. Podobnie, jak każdy wnioskodawca, cudzoziemiec będzie zmuszony również do udokumentowania swojego dochodu, aby kredytodawca mógł wstępnie oszacować jego zdolność kredytową. Dostępność kredytów dla obcokrajowców w dużej mierze uzależniona jest także od kwoty pożyczki, o którą pragnie się wnioskować. W sposób bardziej szczegółowy kredyt gotówkowy i jego oferty sprawdzisz w Loando!

 

Kredyty gotówkowe dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie systemów gwarancji depozytów chroniącą deponentów instytucji kredytowych, Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE, Dyrektywą 2014/92/UE, a także wieloma innymi aktami prawnymi żaden bank nie na terenie Unii Europejskiej nie może odmówić możliwości skorzystania z jego oferty osobom, które są obywatelami państw członkowskich. Nie trzeba mieszkać w innym państwie, aby skorzystać z usług zagranicznego banku i jego produktów – w tym także kredytów gotówkowych. Zasada dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. W związku z tym obcokrajowcy z UE nie mają żadnego problemu z wnioskowaniem o udzielenie kredytu gotówkowego w Polsce. Dotyczy to również Polaków – każdej chwili można otworzyć konto w zagranicznym banku i skorzystać z jego oferty.

 

Co banki biorą pod uwagę, udzielając kredytu gotówkowego dla obcokrajowców?

Wbrew pozorom obywatelstwo jest stosunkowo mało istotnym czynnikiem dla większości kredytodawców. Jeżeli cudzoziemiec ma wyrobioną kartę stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej, legitymuje się ważnym paszportem i może przedstawić wizę, to nie musi wykonywać żadnych większych czynności. To, na co zwrócą uwagę potencjalni kredytodawcy, to zdolność kredytowa. Kredytobiorca powinien więc zadbać o to, aby mieć jak najlepszy scoring. Na zdolność wpływa bardzo wiele czynników, z czego do najważniejszych zalicza się:

- wysokość zarobków,

- regularność pracy (liczba przerw w zatrudnieniu, łączny staż pracy),

- forma zatrudnienia (własna działalność, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt),

- rodzaj pracy (obecne stanowisko i poprzednie),

- wykształcenie i wiek,

- liczba osób gospodarstwa domowego,

- liczba osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy.

 

Kredyt gotówkowy – najważniejsze wymagania dla obcokrajowców

Podsumowując wszystkie powyższe informacje, obcokrajowiec zamierzający wziąć kredyt gotówkowy w Polsce nie będzie miał trudnego zadania. Musi jednak zadbać o to, aby:

- otrzymywać zarobki (lub przynajmniej ich większość) w walucie polskiej,

- mieć ważny paszport, wizę i kartę stałego pobytu w Polsce,

- móc przedstawić w banku zaświadczenie o dochodach lub inne wiarygodne potwierdzenie osiąganego wynagrodzenia,

- potwierdzić zdolność kredytową np. poprzez przedstawienie wyciągu z odpowiednika Biura Informacji Kredytowej (BIK) w kraju macierzystym.

Oczywiście pełna lista wymagań dostępna będzie w konkretnym banku. Chociaż oferty mogą się od siebie różnić, to w zakresie najważniejszych wymogów raczej pozostają takie same.

 

O czym jeszcze warto pamiętać, ubiegając się o kredyt w innym kraju?

Jednym z ważniejszych aspektów jest związek między kredytobiorcą a państwem, w którym zamierza wziąć kredyt. Każdy bank będzie wymagał udokumentowania stanu tego związku. W powyższych przykładach odpowiadała za to wiza, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Do innych należy m.in. ślub z Polką lub Polakiem. Małżeństwo z polskim obywatelem może zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu, ale nie należy traktować tego jako pewnik.

Inną istotną kwestią są dokumentacje. Przedstawiając do banku formalności, które mają uwiarygodnić uzyskiwane dochody lub potwierdzić inne aspekty, należy zadbać o przetłumaczenie ich. Mając trudności z komunikacją w języku polskim, należy znaleźć bank oferujący rozmowę w języku angielskim, lecz takich instytucji jest bardzo mało. W innym przypadku będzie trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Kosztami zostanie obarczony jednak wyłącznie wnioskodawca.

 

----- materiał partnera -----


Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie