UWAGA!

Renta rodzinna dla dzieci

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to przysługuje również uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Do członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej zalicza się między innymi dzieci własne, dzieci współmałżonka oraz dzieci przysposobione.
       Uprawnione dzieci mają prawo do renty rodzinnej:
       - do ukończenia 16 lat,
       - do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia i nadal się uczą, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
       - bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wyżej wymienionych okresach.
      
       W sytuacji, gdy dziecko osiągnęło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, wówczas renta rodzinna przysługuje do zakończenia tego roku studiów.
       W przypadku osób, które po ukończeniu 16 lat kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej renta rodzinna przyznawana jest po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniem szkolnym określającym programowy czas trwania nauki w danej szkole. Wówczas omawiane świadczenie przyznawane jest na okres wskazany w zaświadczeniu, z uwzględnieniem okresów wakacyjnych.
      
       W celu uniknięcia wstrzymania wypłaty renty rodzinnej od 1 września danego roku osoba pobierająca świadczenie, która ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej i kontynuuje naukę w szkole wyższej powinna możliwie najszybciej złożyć we właściwej jednostce ZUS zaświadczenie ze szkoły wyższej. W sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania stosownego zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego osoba zainteresowana może złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole wyższej i najpóźniej do końca października dostarczyć zaświadczenie z uczelni.
       Zatem jeżeli uczeń zgłosi się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dopiero w październiku - otrzymuje rentę od października, a jeżeli w listopadzie - otrzymuje rentę od listopada. Traci prawo do renty za wrzesień lub za wrzesień i dalsze miesiące.
       Postępowanie takie jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w myśl, którego, w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.
      
       Przyznanie prawa do renty po raz pierwszy następuje od daty spełnienia wszystkich wymaganych warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku, z jednym wyjątkiem dotyczącym renty rodzinnej. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci. Zgłoszenie wniosku o rentę rodzinną np. w październiku po osobie, która zmarła w maju, spowoduje przyznanie renty rodzinnej od 1 października.
       W razie, zatem zbyt długiego oczekiwania na zaświadczenia pracodawców, uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość lub na zaświadczenie szkolne, wniosek należy zgłosić bez tych dokumentów, a następnie uzupełnić brakującymi dokumentami w terminie wyznaczonym przez organ rentowy.
       Jednocześnie podkreślić należy, iż osoba uprawniona do renty rodzinnej ma obowiązek powiadomić organ rentowy o okolicznościach powodujących wstrzymanie wypłaty świadczenia, w tym o przerwaniu nauki. Niesłusznie pobrane świadczenie powinno być zwrócone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a w przypadku, gdy to nie nastąpi organ rentowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne.
      
       W celu uzyskania szczegółowych informacji uprzejmie informujemy naszych Klientów, iż Sala Obsługi Klientów przy ul. Teatralnej 4 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.-17, wtorek-piątek 8-15.
       Informacje telefoniczne uzyskacie Państwo pod następującymi numerami telefonów: 55 6419 363,365,366 oraz 55 641 93 27.
      
Agnieszka Cybulska, ZUS Oddział w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
 • Dlaczego osoba z porażeniem mózgowym od dnia narodzin i znacznym stopniem niepełnosprawości otrzymuje rentę rodzinną okresową? Czyżby orzecznik myślał że dziecięce porażenie mózgowe jest odwracalne? Czy renta nie powinna być przyznana na stałe? NIe rozumiem działania takich lekarzy no chyba że to są wytyczne ZUSu.
 • Czy nie lepiej zapytac o to w ZUS-ie?
 • dlaczego jest powiedziane ze najnizsza emerytura wynosi 600 pare zlotych, jesli moja tesciowa ma 200zl
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  mariusz1(2011-08-31)
Reklama