UWAGA!

Szybciej, ale nie zawsze taniej

Bardzo często, zakupując nową lodówkę czy pralkę, zawieramy umowy o kredyt. Powinniśmy przed zawarciem takiej umowy dokładnie przeczytać jej warunki - radzi Radosław Rzepecki z elbląskiej delegatury Inspekcji Handlowej. Często szybciej nie oznacza taniej.

Ponad 70 proc. pożyczających pieniądze po kredyt udaje się do banku. Coraz częściej jednak konsumenci korzystają z usług instytucji finansowych, które nie są bankami. Na ich oferty decydujemy się np. w sytuacji, gdy wniosek został odrzucony przez bank, bądź też nie mamy zdolności kredytowej. Bardzo często czynnikiem decydującym jest czas - chcemy otrzymać pieniądze „od ręki”, omijając bankowe procedury. Pożyczając pamiętajmy, by szczególnie zwrócić uwagę na warunki pożyczki - często szybciej nie oznacza taniej.
     - W ostatnich tygodniach Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje, w których uznał za niezgodne z prawem praktyki stosowane przez PKF Skarbiec i Forminx Finance - instytucje niebędące bankami i zajmujące się udzielaniem „szybkich” pożyczek - informuje Radosław Rzepecki z elbląskiej delegatury Inspekcji Handlowej. - W obu przypadkach Urząd skontrolował wzorce umów stosowane przez spółki. Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia, w których PKF Skarbiec żądał od konsumentów rażąco wygórowanych odsetek za nieterminową spłatę należności - kontynuuje. - Zgodnie z prawem, jeżeli konsument spóźnia się ze spłatami, instytucja pożyczająca może żądać odsetek za czas opóźnienia. Nie mogą one jednak stanowić zbyt dużego, nieusprawiedliwionego okolicznościami obciążenia dla konsumentów. Odsetki pobierane przez PKF Skarbiec prawie sześciokrotnie przekraczały dopuszczalną normę.
     Ponadto przedsiębiorca pobierał od konsumentów opłaty dodatkowe w wysokości 50 zł za „przekroczenie terminu zapłaty należności”, a także za „każdorazowe wystawienie upomnienia” w wysokości 40 zł. Zdaniem Prezesa Urzędu, pobierane kwoty nie wynikały z żadnych kalkulacji, były ustalane arbitralnie i nie uwzględniały kosztów faktycznie poniesionych przez PKF Skarbiec.
     W umowach stosowanych przez spółkę znajdowały się również postanowienia, zgodnie z którymi konsumenci oświadczali, że zapoznali się z ogólnymi warunkami umów i rezygnują z jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy PKF Skarbiec i jej pracowników. Zdaniem Prezesa UOKiK, tak sformułowane postanowienie wyłącza odpowiedzialność spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a przez to rażąco narusza interesy konsumentów.
     Urząd zakwestionował również umowy oferowane przez Forminx Finance. Stwierdzone przez UOKIK nieprawidłowości dotyczyły w szczególności naruszania obowiązku podawania w umowach oferowanych konsumentom rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Zgodnie z prawem konsument powinien uzyskać jasną informację, co do rzeczywistych kosztów kredytu, tym samym mieć możliwość porównania dostępnych na rynku ofert.
     Spółka nie podawała także informacji o łącznej kwocie wszystkich opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument. Jest to bardzo istotna informacja, która pozwala konsumentom świadomie podjąć decyzję o ewentualnym zawarciu umowy.
     W przypadku obu przedsiębiorców Prezes UOKiK nakazał zaniechanie stosowania praktyk. Postępowania były prowadzone na podstawie „starej” ustawy antymonopolowej, w związku z tym Prezes Urzędu nie mógł nałożyć na przedsiębiorców kar finansowych. Zgodnie z „nową” ustawą mogą one sięgać do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.
     Decyzja w sprawie Forminx Finance nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do wszystkich konsumentów, żeby ze szczególną ostrożnością podchodzili do ofert „szybkich i tanich” pożyczek, proponowanych głównie przez instytucje niebędące bankami.
     Sprawy dotyczące banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej a także usługi pośrednictwa finansowego, są wyłączone z kompetencji Inspekcji Handlowej zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Dlatego, chcąc uzyskać poradę w sprawach bankowych czy pośrednictwa finansowego, mieszkańcy Elbląga mogą udać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje w Urzędzie Miejskim, ul. Łączności 1 tel. 055 239 34 56. Natomiast mieszkańcy powiatu ziemskiego mogą skontaktować się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, który ma swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14 A tel. 0 55 239 49 09.
     Pomocą służy także Arbiter bankowy działający przy Związku Banków Polskich. Biuro Arbitra bankowego jest w Warszawie, ul. Smolna 10A tel. 022 828 14 00.
     Bezpłatną pomoc konsumenci mogą uzyskać pod bezpłatną infolinią Stowarzyszenia Konsumentów Polskich 0 800 800 008 w dni powszednie od 9 do 17.
     Porad udziela także Federacja Konsumentów, której siedziba mieści się w Olsztynie ul. 1 Maja 13 tel. 089 535 21 16.
opr. A
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama