UWAGA!

Umowa o kredyt konsumencki

Często podpisujemy jakieś dokumenty, nie czytając ich. Następnie okazuje się, że umowa, którą podpisaliśmy, jest niekorzystna dla nas. W związku z tym jedno z pytań, które pojawia się często w Inspekcji Handlowej w czasie udzielania porad, dotyczy tego, czy można zrezygnować z umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na zakup np. samochodu czy komputera?

Kwestię tę reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, która określa: zasady i tryb zawierania tego rodzaju umów, reguły ochrony konsumenta oraz obowiązki przedsiębiorcy, który go udzielił. Według tego aktu prawnego konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy nie otrzymaliśmy informacji o uprawnieniu do odstąpienia od umowy, konsument może z niej zrezygnować w okresie 10 dni od dnia dowiedzenia się o tym prawie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
     Ustawa ta nie dotyczy jednak przedsiębiorców. Należy pamiętać, że konsumentem według tych przepisów jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Natomiast przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci.
     Czy przepisy tej ustawy stosuje się do wszystkich umów o kredyt konsumencki? Niestety, nie. Ustawa wyraźnie określa, w jakich przypadkach nie mają zastosowania przepisy i dotyczy to m.in. umów o kredyt konsumencki:
     1. o wysokości większej niż 80 000 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska (wartość waluty obcej oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP dla danej waluty obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy).
     2. na mocy których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania ani innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego.
     Pozostałe przypadki są dokładnie określone w ustawie o kredycie konsumenckim.
     
Radosław Rzepecki - IH Elbląg
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama