UWAGA!

O bezpieczeństwie i likwidacji Policyjnej Izby Dziecka

 
Elbląg, Posiedzenie komisji zdominowała sprawa likwidacji Policyjnej Izby Dziecka,
Posiedzenie komisji zdominowała sprawa likwidacji Policyjnej Izby Dziecka, fot. nadesłana

Podczas październikowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych RM w Elblągu dyskutowaliśmy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowania Pogotowia Socjalnego i ośrodków odwykowo-terapeutycznych; wspólnie z przedstawicielami odpowiednich służb oraz instytucji zastanawialiśmy się jak przeciwdziałać zjawiskom i zdarzeniom, do jakich posuwają się elblążanie po spożyciu alkoholu.

Jednak posiedzenie komisji zdominowała sprawa likwidacji Policyjnej Izby Dziecka, ponieważ decyzją Komendanta Głównego Policji placówka ma zostać zlikwidowana, podobnie jak kilka innych w kraju. W tej sprawie członkowie komisji postanowili podjąć próbę ratowania Izby (nadsłane z niniejszym tekstem stanowisko Komisji publikujemy na końcu sprawozdania - przyp. red.).
       Argumenty przemawiające za pozostawieniem Policyjnej Izby Dziecka są następujące:
       1. Wzrost kosztów spowodowany wożeniem zatrzymanych do Gdańska.
       2. Konieczność konwojowania spowoduje oderwanie policjantów od ich pracy bieżącej.
       3. Obecnie na bazie Izby Dziecka w Elblągu prowadzone są akcje edukacyjne obejmujące swoim zasięgiem dużą ilość młodzieży. Likwidacja doprowadzi do ich zaprzestania.
       4. Wywożenie nieletnich z dala od rodziców czy też opiekunów wpłynie negatywnie na ich psychikę oraz utrudni tak prozaiczne czynności jak chociażby przekazanie bielizny, środków czystości itp.
       5. Obiekt w Elblągu pełni do chwili obecnej bazę rezerwową w przypadku organizowania w Trójmieście imprez masowych. Biorąc pod uwagę coraz większą ilość tego typu zdarzeń zasadne jest posiadanie w niedalekiej odległości bazy rezerwowej.
       Członkowie Komisji postanowili ze swoim stanowiskiem zwrócić się do Prezydenta Miasta, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Przewodniczącego Rady Miasta Elbląga.
       O problemach związanych ze spożywaniem alkoholu mówili przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pogotowia Socjalnego, Policji, Straży Miejskiej oraz instytucji zajmujących się terapią osób uzależnionych od spożywania alkoholu. Podsumować wszystkie informacje można następująco: osoby nadużywające alkoholu oraz ich rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc, jednak nie zawsze chcą z tej pomocy korzystać. Co gorsza, po alkohol sięgają coraz młodsi mieszkańcy miasta, którzy pod wpływem alkoholu zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. Ustalono, że ten temat będzie omawiany szczegółowo na kolejnym posiedzeniu komisji, które zaplanowaliśmy jeszcze na ten miesiąc.
       Miasto oferuje osobom uzależnionym i ich rodzinom różnoraką pomoc. Od pieniędzy po pomoc terapeutyczną w punktach konsultacyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednak wychodzenie na prostą idzie niezwykle wolno. Uzależnieni nie wyrażają zgody na leczenie nałogu, po alkohol sięgają już 12- i 13-latkowie.
       Jak zwykle w październiku ważnym tematem dotyczącym bezpieczeństwa publicznego jest ustalenie zasad podróżowania na elbląskie cmentarze już przed dniem Wszystkich Świętych. O dodatkowych liniach autobusowych, którymi będzie można dostać się na cmentarz, ZKM publicznie poinformuje, zostały również przygotowane dodatkowe miejsca parkingowe. Przy okazji uczestnicy posiedzenia rozważali konieczność zainstalowania monitoringu na elbląskich nekropoliach. Godny podkreślenia jest zauważalny wzrost bezpieczeństwa na elbląskich nekropoliach, w czym duża zasługa kierownictwa tej jednostki.
       Postępuje poprawa stanu bezpieczeństwa ppoż. w placówkach oświatowych. Systematycznie, choć powoli z powodu ograniczonych środków finansowych, jest zdejmowana ze ścian szkolnych korytarzy łatwopalna okładzina. Kosztowna wymiana boazerii postępuje wolno, w SP 16 już została wymieniona, teraz przyszła kolej na SP 15, 18 i 19. Departament Edukacji zapewnia, że wszelkie usterki zgłaszane przez strażaków są usuwane na bieżąco, natomiast na większe remonty brakuje pieniędzy.
       Członkowie Komisji zaplanowali na listopad spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Łęczyckiej 26 w celu podsumowania przebiegu programu naprawczego. Dodatkowo rozstrzygnięty będzie konkurs dla dzieci „Bezpieczny dom – bezpieczne osiedle”. Fundatorami nagród są Członkowie komisji. Na listopadowe posiedzenie komisji zaplanowano ważny temat dotyczący pracy dzielnicowych – Skuteczność pracy dzielnicowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
      
       ***
       Stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
       Rady Miasta Elbląga
       Dotyczy: Zamiaru likwidacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu
      
       Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych wyrażają zdecydowaną dezaprobatę wobec zamiaru likwidacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu. Negatywna ocena wynika z troski o stan bezpieczeństwa w naszym mieście oraz prawdopodobne zwiększenia kosztów działalności.
       1. W przypadku likwidacji izby w Elblągu wszystkich nieletnich trzeba będzie konwojować do Gdańska lub Olsztyna. Konwoje takie muszą także być wykonane w celu przeprowadzenia czynności śledczych. Jest to olbrzymie obciążenie finansowe związane z pracą samochodu (min.130 km/ jeden kurs do Gdańska) + konwój 2 policjantów – ok. 4 godz. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy Elbląg nie dysponuje odpowiednim pojazdem do konwojowania i konieczny będzie zakup. Istotnym dla sprawy jest również fakt posiadania w Elblągu odpowiedniej infrastruktury technicznej – monitoring, spacerniak i spełniania wszystkich norm nałożonych na tego typu obiekty. W ciągu najbliższych lat nie wymaga remontów.
       2. Konieczność konwojowania zatrzymanych spowoduje oderwanie policjantów od pracy „na mieście” co w sposób bezpośredni przyczyni się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w Elblągu. Działanie to spowoduje spadek działań wykrywczych jak również wzrost szeroko rozumianych zagrożeń występujących na terenie działania Komendy Miejskiej.
       3. Policyjna Izba Dziecka pełni również w Elblągu funkcję edukacyjną. Wykorzystując posiadaną bazę oraz wykwalifikowany personel prowadzi cykliczne spotkania z młodzieżą elbląskich szkół w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich. Wykonywanie tych działań wpływa pozytywnie na tworzenie pozytywnego obrazu pracy policji i buduje zaufanie do policjantów.
       4. Wywożenie nieletnich z dala od miejsca zamieszkania rodziców czy też opiekunów w sposób zdecydowany wpłynie na osłabienie kontaktów przez co wpływać będzie niekorzystnie na psychikę zatrzymanego. Powodować będzie również utrudnienia związane chociażby z przekazaniem środków czystości, odzieży itp.
       5. Trójmiasto ze swoją infrastrukturą jest ośrodkiem w którym coraz częściej organizowane są imprezy masowe (mecze, koncerty itp.) w związku z czym Policyjna Izba Dziecka w Elblągu stanowi rezerwową bazę dla trójmiasta, na wypadek konieczności zatrzymania większej liczby osób nieletnich. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w trakcie EURO 2012.
       Mając powyższe na uwadze stoimy na stanowisku, że likwidacja PID Elblągu wpłynie na zwiększenie wydatków publicznych przy jednoczesnym pogorszeniu stanu bezpieczeństwa w mieście i w związku z tym należy zweryfikować plany w tym zakresie.
      
Maria Kosecka, Przewodnicząca Komisji
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
 • Więcej policjantów będzie pracowało na ulicy i to już jest sukces.
 • Likwidacja placówki jest zła decyzją i należy dołożyć wszelkich starań o jej utrzymanie w mieście. Jest niezbędna w prawidłowym postępowaniu z nieletnim. W niej często przebywają dzieci po ucieczkach z domów. Z rodzin trudnych i nieradzących sobie z wychowaniem swych pociech. W izbie pracują psycholodzy i oni pierwsi dowiadują się o problemach młodzieży. I są ich często jedynym ratunkiem. Placówka jest konieczna, jeśli ulegnie likwidacji to na zawsze.
 • Kilkakrotnie zabierałam swoją młodzież z Gimnazjum aby pokazać im realia gdy staną się sprawcami przestępstw, będą mieli "namiastkę" będąc osadzonymi w schroniskach, poprawczakach lub zakładach Karnych. Pracują tam miłe Panie i Panowie zawsze chętni do powiedzenia kilku zdań na temat funkcjonowania izby. Wycieczki były bardzo wychowawcze. Szkoda że chcą zlikwidować. DaaaanKa
 • Szkoda, że wybory są dopiero za 3 lata, już dziś należałoby podziękować rzadom PO. W Elblągu co tydzień słyszymy o kolejnej likwidacji. To jest antypolskie działanie.
 • Najważniejsze to żeby szeregi przestępców malały a NASZE szeregi rosły !!!!!
 • Nienawiść czy głupota przyświecały marzycielowi o przyspieszonych wyborach? Zamiast pomyśleć konstruktywnie, klepie slogany moherowe, że wszystkiemu winna PO. winni są raczej debilni obywatele, którzy nie chcą lub nie potrafią angażować się w ważkie dla społeczności sprawy. Więcej oleju w głowie życzę politykierom z marginesu.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Rozmaryn(2012-10-23)
Reklama