UWAGA!

Jak można wygrać podział majątku?

 Jak można wygrać podział majątku?

Mnóstwo par, jakich małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód, staje w obliczu nowego problemu – podziału majątku wspólnego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego przestaje funkcjonować wspólność majątkowa. Od tego czasu obie strony mogą ubiegać się o wykonanie podziału majątku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku mogą skorzystać z pomocy notariusza, jeżeli natomiast nie mogą się porozumieć sprawę kieruje się do sądu.

Co to jest wspólność majątkowa?

 

Ustawowa wspólność majątkowa jest jednym spośród systemów majątkowych między małżonkami. Co do reguły występuje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, chyba iż przed ślubem zdecydują się oni na zatwierdzenie małżeńskiej umowy finansowej wykluczającej taką wspólność. W małżeństwie mającym system małżeńskiej wspólności majątkowej określić należy 3 masy majątkowe: majątek wspólny, i fundusze odrębne obojga małżonków - https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/podzial-majatku/.

 

Rozwód natomiast podział majątku wspólnego

 

Rozwód jest jednoznacznym rozwiązaniem małżeństwa. Nie zawsze natomiast kończy natomiast wszelkie kwestie pomiędzy dotychczasowymi małżonkami. Niezwykle wielokrotnie natomiast jest wspólny majątek – dom, mieszkanie, działka letniskowa, firma, pojazdy, konta bankowe i kredyty. Sąd w wyroku orzekającym rozwód właściwie majątku nie dzieli, gdyż postępowanie byłoby zbyt duże oraz trudne.

 

Typy podziału

 

Można rozróżnić parę dróg podziału, jedne będą niezwykle korzystne, tymczasem pozostałe są trudne, natomiast choćby mogą spowodować do pewnych utrat. Pierwsza spośród możliwości to wspólne określenie, jakie dobra gdzie trafią. Wartościami takiego wyjścia jest brak jakichś ograniczeń co do tego, kto uzyska jaką część majątku. Zapewnia to przekonanie drugiej strony do tego, iż lepiej zachować samochód, aniżeli oszczędności w banku itp. Dzięki temu można określić, kto zatrzyma przedmioty mające dla niego wartość, nawet uczuciową.

 

Ocena roszczeń

 

W sprawie o podział majątku wspólnego można zgłosić cały wachlarz rozmaitego typu roszczeń oraz żądań. Względem tego, zwłaszcza do kontrowersyjnej sprawy, jednak także i ugodowej, należy się odpowiednio przygotować. Przemyśleć co działo się z majątkiem wspólnym w trakcie trwania całego małżeństwa, jednak także co działo się z funduszami odrębnymi małżonków. Od tego będą zależały możliwe do zgłoszenia roszczenia, natomiast o tymże innym razem. Obecnie mowa będzie jedynie o majątku wspólnym oraz udziałach jakie przypadają w nim małżonkom.

 

Intercyza, więc efektywna ochrona przed niekorzystnym podziałem majątku po rozwodzie

 

Intercyza jest dokumentem wprowadzającym rozdzielność finansową w małżeństwie. Można ją zawrzeć również już w trakcie trwania związku. Niestety, na tenże krok decyduje się dość mało małżeństw, co jest zwłaszcza następstwem niezwykle złych skojarzeń połączonych z intercyzą (pokutuje przeświadczenie, iż jej przygotowanie jest efektem braku zaufania do małżonka). Intercyza właściwie likwiduje kłopot podziału majątku po rozwodzie. Dotychczasowi małżonkowie po prostu utrzymują własne dobra zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. Tak nazywana umowa majątkowa małżeńska także zabezpiecza majątek przed egzekucją, kiedy np. jedno z małżonków narobi długów, to drugie nie będzie za nie odpowiadać ekonomicznie.

 

Jak dzieli się majątek wspólny małżonków po rozwodzie?

 

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. To znaczy, iż każdemu spośród nich przypada prawo do uzyskania połowy wartości majątku wspólnego. Jednak z istotnych względów każdy spośród małżonków może wymagać określenia poprzez sąd nierównych udziałów. W takiej sytuacji sąd rozpatruje stan, w jakim każdy spośród małżonków przyczynił się do powstawania tego majątku. By podzielić majątek wspólny sąd uprzednio ustala jego skład oraz wartość.


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie