UWAGA!

Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu

 Modernizacja gospodarki ściekowej w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 107 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Obejmuje ona budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Jednym z obecnie modernizowanych obiektów na oczyszczalni ścieków są zamknięte komory fermentacyjne.

Na terenie oczyszczalni w Elblągu pracują dwie takie komory o pojemności czynnej 4200 m3 każda, w których zachodzi proces stabilizacji osadów wytworzonych podczas oczyszczania ścieków. Proces stabilizacji osadów polega na ich fermentacji w temperaturze 38-40OC w kontrolowanych warunkach.

W wyniku fermentacji osadów powstaje biogaz, który jest wykorzystywany jako źródło ciepła do celów technologicznych oraz jako źródło energii elektrycznej.

W związku z trwającą modernizacją od dnia 12.08.2021r. do 16.12.2022 r. pracowała tylko jedna komora fermentacji, na drugiej prowadzone były prace modernizacyjne. Dnia 16.12.2022 r. przełączono pracę komór tj. uruchomiono zmodernizowaną komorę, natomiast pierwsza komora jest w trakcie modernizacji (Fot.1).

 

Fot.1. Po prawej zmodernizowana komora fermentacji, po lewej komora w trakcie modernizacji.

 

W ramach modernizacji konstrukcja betonowa komory została poddana renowacji i uszczelnieniu. Następnie zmieniono poszycie z blach z jednoczesnym dociepleniem wełną mineralną, dzięki czemu zostały znacząco zmniejszone straty cieplne komory.

Zamontowana została nowa kopuła gazowa ze stali nierdzewnej (Fot. 2.) wraz z mieszadłem rurowym. Konstrukcja nowych mieszadeł rurowych (mieszadła z rurą centralną) zapewnia skuteczne wymieszanie zawartości komory tj. 7 – 8 krotną wymianę na dobę oraz daje możliwość pracy w obu kierunkach (cyrkulacja osadu w kierunku od dna do góry komory i na odwrót). Wpłynie to korzystnie na likwidację tworzącego się w komorze kożucha i piany. Dodatkowo powstała możliwość doprowadzenia osadu do komór pod i nad zwierciadło osadu w celu zapobiegania nadmiernemu pienieniu się zawartości komór. W kopule została również zainstalowana specjalna instalacja do gaszenia piany wodą.

 

Fot. 2. Kopuła gazowa na szczycie komory fermentacyjnej. W centralnej części widoczny silnik mieszadła rurowego. Stalowe rury odprowadzają wyprodukowany w komorze biogaz.

 

Dodatkowo przebudowa komory fermentacyjnej obejmowała m. in. demontaż wszystkich rurociągów (zasilających komorę, recyrkulacji osadu i spustu osadu przefermentowanego); wykonanie nowych komór przelewowych, montaż przelewów teleskopowych do odprowadzenia osadu przefermentowanego, montaż nowych rurociągów (recyrkulacji osadów, spustu osadu przefermentowanego, rurociągu spustu kożucha oraz przelewu awaryjnego i zasilania).

 

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń (Fot. 3), o którym więcej pisaliśmy tutaj.

 

Fot. 3. Widok ZKF w programie SCADA.

 

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

 

 

---artykuł sponsorowany---


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie