UWAGA!

Praktyczna nauka w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej

 Praktyczna nauka w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej

W dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych, technicznych, technologicznych i ekonomicznych zmieniają się wymagania pracodawców pod względem kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności absolwentów szkół. Obecnie niezbędne jest ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności, aby móc efektywnie funkcjonować. Zobacz więcej zdjęć.

W związku z tym należy umożliwić uczniom oraz absolwentom zdobycie kwalifikacji podstawowych dla danego zawodu, aby mogli odnaleźć się na rynku pracy. Następnie, najczęściej już w toku pracy zawodowej jako pracownik powinien kształtować, rozwijać i doskonalić inne kwalifikacje, wynikające z potrzeb przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, a także potrzeb krajowego i regionalnego rynku pracy.

 

Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego. Taką rolę pełni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. To tutaj młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Dając im pierwszy kontakt ze światem produkcji na etapie nauki, daje im się zarazem ważne atuty udanego wejścia na rynek pracy.

 

W Centrum kształci się w ciągu tygodnia w systemie dziennym ponad siedmiuset uczniów, a w soboty i niedziele w systemie zaocznym około dwustu słuchaczy. Do tego celu wykorzystujemy dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną, trzydzieści pięć pracowni specjalistycznych, wyposażonych w najnowocześniejsze technologie. Kształcimy uczniów i słuchaczy w osiemnastu różnych zawodach oraz w czterech kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Placówka umożliwia ukończenie słuchaczom szkoły podstawowej (klasy VII i VIII), a także zdobycie wykształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym dla osób dorosłych.

 

Na rok szkolny 2022/2023 przygotowaliśmy zarówno dla absolwentów klas ósmych, a także dla osób dorosłych bogatą ofertę edukacyjną.

 

Absolwenci klas ósmych mogą podjąć kształcenie w:

- pięcioletnim technikum w zawodzie technik spawalnictwa. Zdobyć można umiejętności we wszystkich metodach spawalniczych stosowanych na obecnym rynku pracy. Placówka posiada akredytację Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty i uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do egzaminowania i nadawania certyfikatu EUROSPAWACZA bądź uprawnienia TÜV. Dodatkowe umiejętności w zawodzie technika spawalnictwa to obsługa konwencjonalnych obrabiarek do metalu i sterowanych numerycznie CNC oraz posługiwanie się oprogramowaniem AUTOCAD.

- trzyletniej szkole branżowej I stopnia w zawodach: fryzjer, krawiec, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, automatyk.

 

Osoby dorosłe mogą podjąć kształcenie w:

- liceum ogólnokształcącym,

- szkołach policealnych: florysta, technik administracji, technik BHP, technik archiwista, technik ochrony fizycznej i mienia.

- kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach, które pozwalają na zdobycie zawodów: florysty, fryzjera, technika usług fryzjerskich, krawca, tapicera, technika spawalnictwa, mechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, stolarza, operatora obrabiarek skrawających, technika mechanika, garncarza, montera urządzeń energii odnawialnej.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są skierowane do wszystkich osób dorosłych posiadających minimum wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe, uczących się lub studiujących, absolwentów szkół i uczelni, pracujących i poszukujących pracy, którzy chcą się przekwalifikować lub zdobyć nowy zawód.

 

Wszystkie opisane wyżej szkoły są bezpłatne.

 

W placówce można także nabyć umiejętności uczestnicząc w komercyjnych kursach w zakresie:

- spawania we wszystkich metodach oraz uzyskać certyfikat EUROSPAWACZA bądź TÜV,

- obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC poświadczone zaświadczeniem honorowanym na europejskim rynku pracy,

- kowalstwa artystycznego,

- renowacji mebli,

- wykonywania robót malarsko – tapeciarskich,

- wykonywania robót okładzinowych,

 

Centrum jest także współorganizatorem wraz z firmami ABPLANALP z Warszawy i SANDVIG Polska warsztatów szkoleniowych dla pracodawców i pracowników z zakładów pracy z regionu północnego Polski związanych z obróbką skrawaniem metali na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

 

Placówka koordynuje pracę doradców zawodowych ze wszystkich szkół Miasta Elbląg oraz kierowników kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych jest odpowiedzialna za współpracę szkolnictwa zawodowego z pracodawcami.

 

Więcej informacji uzyskasz na stronie www.ckziuelblag.pl, Facebook ECEZ-CKZiU, odwiedzając nasz obiekty na ul. Bema 54 oraz Rawskiej, jak również kontaktując się na nr 55 625 67 25 lub 55 625 88 01.

 

 

 

 

---materiał partnera---


Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie