UWAGA!

Studia z Przyszłością 2021 w EUH-E

 Studia z Przyszłością 2021 w EUH-E

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej kierunek studiów PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia) w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki/specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu zgłaszane są kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Uczestników Konkursu oceniało Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi. 

 

Certyfikaty i Znaki Jakości przyznane są uczelniom najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia Otrzymany Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” potwierdza wysoką jakość kształcenia, cechującą się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych.

W Konkursie „Studia z Przyszłością” wybierane są z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.

 

Zapraszamy do studiowania w EUH-E! Stwórzmy Razem Przyszłość!

 

Z ofertą edukacyjną Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz szczegółami procesu rekrutacji można zapoznać się na www.euh-e.edu.pl, a wszystkie aktualne informacje odnośnie działalności uczelni publikowane są na Facebooku.

 

--- artykuł promocyjny ---


Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie