UWAGA!

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli –  wspieramy szkoły i nauczycieli, inspirujemy do nauki i rozwoju

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli -  wspieramy szkoły i nauczycieli, inspirujemy do nauki i rozwoju

W-MODN w Elblągu od 1989 r. wspiera rozwój dydaktyczno-metodyczny nauczycieli z dziewięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (m. Elbląg, powiat elbląski, braniewski, bartoszycki, ostródzki, lidzbarski, iławski, nowomiejski, działdowski). Według Systemu Informacji Oświatowej na tym terenie funkcjonuje 876 szkół i placówek.

Jesteśmy instytucją, która szybko i na bieżąco reaguje na potrzeby środowiska. Już w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie rozpoczęliśmy szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek na temat „Wspierania siebie i innych w obliczu wojny w Ukrainie". Obecnie realizujemy szkolenia dla dyrektorów "Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy. Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole" i szkolenie rady pedagogicznej „Jak nauczać języka polskiego uczniów cudzoziemskich". Powołaliśmy sieć współpracy dla nauczycieli języka polskiego „Jak rozpocząć pracę z uczniem cudzoziemskim? Kształcenie od podstaw". Udzieliliśmy również znacznej pomocy finansowej i materialnej Zespołowi Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, gdzie przyjmowani są uczniowie z Ukrainy oraz Polskiej Sobotniej Szkole im. Św. Królowej Jadwigi przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie, gdzie gromadzą się uchodźcy z terenów działań wojennych.

Pandemia to kolejne wyzwanie, z którym przyszło nam się zmierzyć. W tych trudnych warunkach przeprowadziliśmy w latach 2020-2021 aż 1921 form doskonalenia (7592 godziny), w których wzięło udział 34 414 nauczycieli. Dodatkowo w tym czasie przeprowadziliśmy 17766 konsultacji indywidualnych (w 2020 r. - 11846, a w 2021 - 5920).

Oprócz szkoleń, które są ważnym elementem działań Ośrodka, bardzo intensywnie od lat wspomagamy szkoły, które osiągają niskie wyniki (pierwszy lub drugi stanin) na egzaminach zewnętrznych, np. egzaminie ósmoklasisty. Wyniki szkół przedstawiane są w skali staninowej od 1 (najniższy) do 9 (najwyższy). W roku szkolnym 2020/2021 aż 19 szkół podstawowych objętych wspomaganiem Ośrodka poprawiło swe wyniki z języka polskiego, matematyki lub języka obcego (rekordziści nawet o 5 staninów). Od lat organizujemy również dla nauczycieli wyjazdy edukacyjne i plenery malarskie.

Od 27 lat w strukturach W-MODN w Elblągu bardzo prężnie działa Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. ECEE zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, organizuje olimpiady oraz konkursy dla uczniów i nauczycieli, koordynuje realizację edukacyjnych programów, prowadzi kampanie, organizuje zajęcia terenowe, prowadzi bibliotekę z księgozbiorem o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, udziela pomocy merytorycznej i metodycznej placówkom oświatowym w zakresie edukacji ekologicznej.

Pracownicy merytoryczni W-MODN w Elblągu to osoby z ogromnym doświadczeniem, które mają w swoim dorobku szereg nagród i znaczące osiągnięcia w kraju i za granicą. Poniżej prezentujemy tylko niewielki wycinek ich działań.

 

Projekty

Od lat realizujemy programy edukacyjne, np. „Program zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji doradztwa zawodowego”, „Warto czytać i pisać”, „Ekonomia na co dzień”, „Moje finanse” oraz „Finansoaktywni”, „Innowacyjny nauczyciel wychowania fizycznego”, „Wartości chrześcijańskie w życiu człowieka”, „Podaj dalej - upowszechnienie przykładów dobrych praktyk i innowacji pedagogicznych”, „ A gdybym nie miał farb, malowałbym…”, „ Czytam, myślę, współpracuję ”. W latach 2018-2021 na zlecenie Marszałka Województwa realizowaliśmy program „100-lecie Niepodległości”, szczególny nacisk kładąc na 90-lecie szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach oraz 100-lecie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. W latach 2022-2023 będziemy realizować projekt „Być jak Kopernik, czyli siedem kroków do rozwoju”, który wpisuje się w wojewódzki program obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Konsultantka z W-MODN na zaproszenie Komisji Europejskiej pracowała w Brukseli nad nową formułą programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Cyklicznie organizujemy plenery malarskie i wernisaże nie tylko dla nauczycieli, ale również dla społeczności lokalnej.

 

Prowadzenie warsztatów i wykładów

Pracownicy Ośrodka od lat zapraszani są w charakterze wykładowców i prowadzących warsztaty dla nauczycieli z całej Polski. Organizacją tych konferencji i szkoleń zajmuje się centralna placówka metodyczna, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pracownik W-MODN w Elblągu wystąpił podczas Kongresu Poradnictwa w Warszawie w 2019 r. przed m.in. Prezydentem Polski oraz przedstawicielami Sejmu i Senatu i dzielił się swoim doświadczeniem na temat organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. Konsultant z W-MODN w Elblągu wraz z kolegą z ODN w Słupsku zaprojektował i poprowadził na żywo konkurs edukacyjny dla młodzieży w ramach ceremonii rozdania nagród eTwinning 2021 w telewizji Polsat (czerwiec 2021). Po raz kolejny został w grudniu 2021 r. zaproszony do TV Polsat w charakterze eksperta do programu „Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci”.

Pracownicy merytoryczni dzielą się również swoją wiedzą i umiejętnościami poza granicami Polski. Na przykład podczas Międzynarodowej Konferencji TOC dla edukacji w Baltimore (Stany Zjednoczone) dwie konsultantki z W-MODN prowadziły warsztaty i prezentowały zastosowanie narzędzi logicznego i krytycznego myślenia w edukacji najmłodszych dzieci w oparciu o swój innowacyjny pakiet edukacyjny. Wiele lat trwa również współpraca z europejskimi instytucjami oświatowymi, m.in. Lincoln Christ’s Hospital School, Branston Junior Academy, Stowarzyszeniem Oise-Elbląg w Compiegne. Gościliśmy w ramach wizyt studyjnych ok. 50 nauczycieli i dyrektorów z Wielkiej Brytanii.

 

Publikacje o zasięgu ogólnopolskim i tłumaczone na inne języki

Konsultanci z W-MODN są autorami podręczników, programów nauczania, raportów, poradników metodycznych, scenariuszy i testów wydawanych przez wydawnictwa ogólnopolskie oraz artykułów zamieszczanych w czasopismach branżowych o zasięgu ogólnopolskim, a pakiet edukacyjny „Kuferek tajemnic. Narzędzia TOC w służbie dziecka” przetłumaczony został na język angielski i hiszpański.

Czworo konsultantów z W-MODN w Elblągu (niektórzy wielokrotnie) zwyciężyli w swoich kategoriach (język polski, matematyka, geografia, chemia) w ogólnopolskim konkursie na programy nauczania ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Z podręczników do języka polskiego (modyfikowanych do zmieniającej się podstawy programowej) dla klas IV-VI, których autorką jest konsultantka z W-MODN, od 16 lat uczą się uczniowie z całej Polski. Nauczyciele, a za ich pośrednictwem również uczniowie korzystają z e-materiałów do geografii i chemii współautorstwa konsultantów z Ośrodka. Wiele wydawnictw o charakterze ogólnopolskim publikuje różne materiały dydaktyczne autorstwa pracowników ODN-u, w tym maturalne próbne arkusze egzaminacyjne. Konsultant ds. pedagogiki i opieki przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego „Poradnika pedagoga szkolnego”.

 

Konkursy

Od wielu lat pracownicy W-MODN w Elblągu organizują różnorodne konkursy dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Tylko w latach 2020-2021 zorganizowaliśmy 33 konkursy. Pracownicy Ośrodka tworzą arkusze konkursowe i przewodniczą obradom jury w prestiżowych konkursach i olimpiadach, np. w wojewódzkich konkursach przedmiotowych (w roku szkolnym 2021/2022 z biologii, chemii i geografii) organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Od dwudziestu lat konsultantka ds. matematyki jest regionalnym organizatorem międzynarodowego konkursu „Kangur matematyczny”.

 

Poszerzanie kwalifikacji

Pracownicy merytoryczni stale poszerzają swoje umiejętności i kwalifikacje, dostosowując je do potrzeb zmieniającego się świata. Na przykład w ostatnich latach konsultanci z Ośrodka zdobyli nowe kwalifikacje z nauczania języka polskiego jako obcego, coacha edukacyjnego dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, kamertonoterapii według muzykoterapii dogłębno-komórkowej jako innowacyjnej metody autoregeneracji i wzmacniania kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej oraz z zakresu najnowszych teorii pedagogicznych i psychologicznych w oparciu o wartości Jespera Juula.

 

Nagrody

Kompetencje, doświadczenie, zaangażowanie, a przede wszystkim dorobek kadry W-MODN w Elblągu są często nagradzane. Mamy w zespole „Osobowość Roku” - laureatkę ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli organizowanego przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. Wśród naszych pracowników sześcioro otrzymało nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i tyle samo Marszałka Województwa, pięcioro Kuratora Oświaty, natomiast najwyższym resortowym medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono 15 konsultantów.

 

 

---materiał partnera---


Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie