UWAGA!

5 czerwca - Światowy Dzień Środowiska

W rezolucji z 15 grudnia 1972 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska. Celem obchodów tego dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Obchody przypadają w rocznicę inauguracji Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska Człowieka, która miała miejsce w Sztokholmie w 1972 r. - powołała ona do życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.
     Niewątpliwie poprawie stanu powietrza przysługują się drzewa. Im ich więcej, tym powietrze czystsze. W tym roku, z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi portEl przyłączył się do akcji „Drzewko za kliknięcie”. Dzięki również Państwa kliknięciom Fundacja Nasza Ziemia posadziła w Polsce 202 800 drzewek. Akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku, o czym na pewno nie zapomnimy przypomnieć w odpowiednim czasie.
     Problemem ochrony naturalnych siedlisk przyrodniczych zajęła się na swym terytorium także Unia Europejska, wprowadzając w życie program Natura 2000. Program wprowadzony został w celu zachowania oraz identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych o określonych cechach środowiska przyrodniczego, wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Niestety, w naszym kraju program ten kojarzy się przeciętnemu obywatelowi głównie z protestami w Dolinie Rozpudy, blokowaną budową obwodnicy Augustowa itp., niemal nikt rzetelnie nie informował o obowiązkach i prawach wynikających z programu Natura 2000, kiedy zarządzający terenami chronionymi do niego przystępowali.
     Dyrektywa Siedliskowa wymienia typy europejskich siedlisk przyrodniczych, które są zagrożone wyginięciem w Europie i zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do ich ochrony w obszarach Natura 2000, by pozostały i służyły także następnym pokoleniom. W Polsce zakaz „podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych” w obszarach Natura 2000 zapisany został w art. 33 ustawy o ochronie przyrody. Zakaz nie obowiązuje tylko w określonych sytuacjach i pod określonymi w ustawie wyjątkami.
     Wykaz siedlisk wymagających ochrony w obszarach Natura 2000 w Polsce obejmuje m.in. piaszczyste ławice podmorskie, ujścia rzek (estuaria), zalewy i jeziora przymorskie, klify na wybrzeżu Bałtyku, nadmorskie wydmy białe i szare, nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika i wierzby piaskowej, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, wysokogórskie borówczyska bażynowe, zarośla kosodrzewiny, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, górskie bory świerkowe i limbowo-świerkowe oraz wiele innych małych skupisk przyrody ożywionej i nieożywionej, bez których nasze życie byłoby niemożliwe.
     Szanujmy zatem przyrodę, a ona z pewnością odwdzięczy się nam pachnącymi ziołami, smacznym miodem, czysta wodą i bujną zielenią drzew.
     Innym palącym problemem jest tzw. dziura ozonowa. Ozon ma ogromne znaczenie biologiczne, ponieważ w atmosferze spełnia funkcję filtra pochłaniającego szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, które emitowane jest przez Słońce, a które może uszkadzać komórki oraz materiał genetyczny człowieka, roślin i zwierząt. Wynikiem tych zmian w organizmie ludzkim mogą być oparzenia oraz zmiany nowotworowe. Pochłanianie to polega na reakcji rozszczepienia cząsteczki ozonu na tlen i rodnik tlenowy, która jest odwróceniem reakcji syntezy ozonu. Przerzedzenie warstwy ozonowej nazywa się dziurą ozonową. Sytuacja ta jest niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, gdyż ułatwia przenikanie szkodliwego promieniowania słonecznego.
     Zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej występujące głównie w obszarach podbiegunowych. Jest to obecnie ok. 50% ubytek O3 w powłoce ozonowej, głównym powodem powstawania dziury jest emisja przez człowieka do atmosfery freonu oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu, które przyczyniają się do rozkładu ozonu. Związki te wykorzystywane były do produkcji aerozoli (m.in. w dezodorantach) oraz w konstrukcji systemów chłodniczych: w sprężarkach, chłodniach i urządzeniach klimatyzacyjnych, do produkcji lakierów, w przemyśle kosmetycznym i w medycynie. Obecnie emisja freonów powoli maleje, jednakże na pełne odbudowanie warstwy ozonowej, jak wykazują badania naukowe, musimy jeszcze poczekać około 50 lat. Każdy z nas może przyczynić się do tego procesu, wymieniając na przykład stare lodówki, które zawierają freon, bądź używając kosmetyków, które nie zawierają substancji szkodliwych dla ozonosfery. Informacje o zawartości substancji szkodliwych dla ozonu, powinni Państwo znaleźć na opakowaniach, bądź na specyfikacji umieszczonej na sprzętach domowych. Postarajmy się chronić przyrodę - chroniąc ją chronimy siebie i nasze dzieci.
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama