UWAGA!

9 maja - Dzień Europy

Elbląg, Flaga EWWiS źródło:wikipedia
Flaga EWWiS źródło:wikipedia

Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Deklaracja Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r. Według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.

W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami UE, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.
     Co wiemy o Unii Europejskiej?
     Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Polska członkiem Unii Europejskiej jest od 1 maja 2004 r. i w najbliższych latach ma być jednym z największych kwotowo odbiorców unijnych dotacji.
     Podstawę do funkcjonowania UE stanowi: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o Wspólnocie Europejskiej i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Obowiązuje prawo wspólnotowe i współpraca ponadnarodowa.
     Według podpisanego w 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej, jej podstawowymi celami są:
     - promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi
     - wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej
     - dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii
     - rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych i socjalnych oraz stała poprawę poziomu życia państw uboższych.
     Uprawnienia Wspólnot Europejskich względem ich państw członkowskich nie powodują utraty suwerenności przez te państwa, gdyż wspólnota ma służyć wzmacnianiu suwerenności państw członkowskich i realizowaniu ich polityk poprzez możliwość udziału w procesie decyzyjnym i możliwość forsowania własnych celów i interesów na forum całej Unii, przez co wzrasta rola, pozycja i prestiż każdego państwa członkowskiego na arenie międzynarodowej.
     Obywatelem Unii Europejskiej jest każdy człowiek, który posiada obywatelstwo jednego z krajów członkowskich. Obywatelom Unii Europejskiej przysługuje:
     - Prawo do swobodnego poruszania się i pobytu na obszarze państw członkowskich
     - Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie zamieszkania, a nie obywatelstwa
     - Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego
     - Prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
     - Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli UE
     - Prawo nieskrępowanego dostępu do dokumentów Unii Europejskiej
     - Ubezpieczenia społeczne obywateli
     - Niepełnosprawny obywatel Unii Europejskiej
     - Inne prawa obywateli Unii Europejskiej.
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama