UWAGA!

Były powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oświadcza

 Elbląg, Były powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oświadcza
(fot. Michał Skroboszewski)

Do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Jerzego Kołodziejskiego, pełniącego do 31 grudnia 2021 roku stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga. Odnosi się w nim do spraw opisanych m.in. w naszym artykule „Wzięli kasę na walkę z Covid i wypłacili nagrody”.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Elbląskiej Gazecie Internetowej, który ukazał sie pod tytułem : „Wzięli kasę na walkę z Covid i wypłacili nagrody” oświadczam, że postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez moją osobę jako Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga, w związku z pozyskaniem i rozdysponowaniem przez tenże organ nadzoru budowlanego środków pieniężnych pochodzących z ZUS-u na okoliczność działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu.

Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu interpretacja przepisów ustawy z dnia 02.03.2021 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w świetle działań tut. organu nadzoru budowlanego na okoliczność pozyskania i rozdysponowania w/w środków pieniężnych, została dokonana przez Rzecznika ZUS-u w jego piśmie z dnia 27.10.2021 roku oraz przez Radcę Prawnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w pisemnej opinii sporządzonej dnia 24.08.2021 roku.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu, na podstawie zebranych przez siebie materiałów dowodowych, wydał dnia 29.12.2021 roku postanowienie o umorzeniu śledztwa w opisywanej sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, wobec stwierdzenia braku znamion popełnienia czynów zabronionych.

W świetle powyższego zarzuty sformułowane wobec mojej osoby jak również wobec osoby Głównego Księgowego, kwestionujące prawidłowość i poprawność naszych działań w zakresie dopuszczonym przez ustawę z dnia 02.03.2021 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 były przedwczesne i nie mogą się ostać. Wynika to bezpośrednio z opisanych wyżej materiałów dowodowych (w/w stanowisko Rzecznika ZUS i w/w opinia RadcyPrawnegoWarmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Wobec powyższego proszę autora artykułu pod tytułem : „Wzięli kasę na walkę z Covid i wypłacili nagrody” o zamieszczenie powyższego oświadczenia na łamach port-El Elbląskiej Gazety Internetowej.

Jerzy Kołodziejski

 

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama