UWAGA!

Co wybrać – popularność kierunku, czy pewność zatrudnienia?

 Co wybrać – popularność kierunku, czy pewność zatrudnienia?

Wielu młodych ludzi staje przed dylematem wyboru kierunku studiów. Wydaje się, patrząc na decyzje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, że głównym motywem ich wyboru jest medialna popularność kierunku, co przekłada się na ilość chętnych na jedno miejsce. Ale czy jest to najlepszy wskaźnik pewności zatrudnienia po ukończeniu studiów danej specjalności?

Jak wskazują wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez studentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (WPiT) Akademii Morskiej w Gdyni, wybory te podyktowane są różnymi motywami. Część osób kandydujących na studia, przede wszystkim pierwszego stopnia, kieruje się przeważnie nazwą specjalności. Wśród kandydatów są również osoby, które swoją decyzję uzależniają od pozytywnych opinii członków rodziny lub znajomych, którzy są absolwentami Wydziału PiT (dawniej Administracyjnego). 

       Co sprawia, że jedyny Wydział Akademii Morskiej w Gdyni o charakterze niemorskim zdobywa swoje uznanie? Bez wątpienia wpływa na to wiele czynników, wśród których jednym z  istotniejszych jest europejski poziom kształcenia na kierunkach i specjalnościach stwarzających absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach globalnej gospodarki. Ponadto kadrę Wydziału PiT stanowią wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni. Baza dydaktyczna obejmuje szereg nowoczesnych sal wykładowych,  pracowni i laboratoriów.
      
       Na Wydziale realizowane są różnorodne badania naukowe, prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału, jak i przez studentów w ramach prac kół naukowych.  Ważnym elementem działalności Wydziału jest również otwarcie na współpracę z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw trójmiasta jaki i z zagranicą.Studenci mają także możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci stypendiów (naukowe, mieszkaniowe, sportowe, socjalne i na wyżywienie oraz z tytułu niepełnosprawności). 

       Dodatkowym, obiektywnym dowodem wysokich kwalifikacji absolwentów Wydziału PiT jest artykuł zamieszczony w dodatku Dziennika Bałtyckiego – pracagratka.pl, w którym czytamy:  „…Drugą z lepiej opłacalnych grup ludzi z wyższym wykształceniem w Polsce byli w maju absolwenci uczelni nadmorskich. Inżynierowie po Akademii Morskiej w Gdyni zarobili w swojej pierwszej pracy średnio 3387 zł. Nieco gorzej wypadła Politechnika Gdańska:2843 zł oraz Politechnika Koszalińska 2832 zł. (…)Absolwenci nadmorskich uczelni stanowią najmniej liczna grupę wśród ogólnej liczby wykształconych specjalistów (…) Maja zatem najmniejszą konkurencje na rynku pracy.”

       Wybierz zatem gwarancję sukcesu - zarówno w trakcie trwania jak i po studiach!
      
       Oferta Wydziału PiT jest nieustanie dostosowywana do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a tym samym oczekiwań potencjalnych pracodawców. 
        
Aktualnie Wydział PiT oferuje atrakcyjne studia na następujących specjalnościach:
- na kierunku Towaroznawstwo (studia dwustopniowe – inżynierskie oraz magisterskie) 
       towaroznawstwo i zarządzanie jakością, organizacja usług turystyczno-hotelarskich, menedżer produktów kosmetycznych, usługi żywieniowe i dietetyka, handel i usługi - menedżer produktu,
       - na kierunku Zarządzanie (studia dwustopniowe – licencjackie oraz magisterskie) rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, zarządzanie informacją w administracji publicznej,  logistyka i handel morski, zarządzanie projektami Unii Europejskiej, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianą, zarządzanie przedsiębiorstwem, Internet i multimedia w zarządzaniu.
 
       Warto wspomnieć o dodatkowych kwalifikacjach. 
       Studia na specjalność Towaroznawstwo i  Zarządzanie Jakością przygotowują do uzyskania certyfikatu asystenta systemu zarządzania jakością oraz asystenta systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC S.A. 

       Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów na specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, potwierdzone dyplomem magistra i uzupełnione odpowiednią praktyką oraz innymi wymaganiami ustawowymi upoważniają do ubiegania się o certyfikat księgowego uprawniający do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego.
      
       Więcej informacji na www.wpit.am.gdynia.pl
 
       Zdobądź z WPiT kwalifikacje gwarantujące sukces!
 
                                                            -------------------reklama--------------------
        
-
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie