UWAGA!

Edukacja dla innowacyjności

2009-12-22
16:30

W elbląskich szkołach zawodowych realizowany jest projekt „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu”.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu. Wsparciem objęto 2 tys. uczniów, którzy będą zdobywać kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku, w nowoczesnych zakładach pracy.
      
       W ramach projektu przewidziano następujące działania:
       - wprowadzenie nowych kierunków nauczania, m.in., technik informatyk i technik elektronik z programem szkolenia wojskowego, technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik organizacji usług gastronomicznych, betoniarz–zbrojarz
       - wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania, m.in.: „Rozwijanie możliwości intelektualnych ucznia w dziedzinie kształtowania wyobraźni przestrzennej i praktycznej”, „Infobroker”, „Matematyka w ekonomii”, „Pragmatyka służby w policji i straży pożarnej”, „Technik informatyk studentem wyższej uczelni technicznej”
       - nowe metody nauczania poprzez realizację projektów
       - organizację staży zawodowych w nowoczesnych zakładach pracy
       - organizację dodatkowych kursów i szkoleń rozszerzających uprawnienia uczniów
       - podniesienie poziomu kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego i informatyki
       - organizację Targów Szkół Ponadgimnazjalnych
       - utworzenie pracowni dla kierunku betoniarz–zbrojarz w Centrum Kształcenia Praktycznego.
      
       Ogółem w elbląskich szkołach zawodowych odbędzie się 24.152 godziny dodatkowych  zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz zorganizowanych zostanie 7 kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe.
      
       Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011. Wartość projektu wynosi 2.491.220 zł, natomiast uzyskane wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 2.173.580 zł. Wsparcie to pozwoli zmodernizować szkolnictwo zawodowe w Elblągu, przyczyni się do wykształcenia kadry specjalistów dla rozwijającej się gospodarki. Uczniowie biorący udział w projekcie zwiększą swoją wiedzę i umiejętności a także swoje szanse na rynku pracy.
      

 

Ogłoszenie płatne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej