UWAGA!

„Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”- zakończenie I etapu prac

 „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”- zakończenie I etapu prac

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w październiku 2019 r. zakończyło I etap prac budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”, których wartość wyniosła 5.737.200 zł netto.

Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” Oś Priorytetowa I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020.

W ramach prac zostało zmodernizowanych sześć odcinków sieci cieplnych polegających na wymianie starych rurociągów prowadzonych w kanałach betonowych lub napowietrznych na system rur preizolowanych z wbudowanym elektronicznym systemem alarmowym, pozwalającym na szybkie zlokalizowanie awarii, mogących wystąpić w trakcie eksploatacji sieci. Wybudowano, także niezależne przyłącza wysokoparametrowe
       i wykonano 13 indywidualnych węzłów cieplnych dla obiektów, które zasilane były ze zlikwidowanej stacji grupowa przy ul. Wiejskiej.

Realizacja Projektu została zaplanowana lata 2019-2020. W związku z tym, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski II etapu prac budowlanych, który prowadzić będzie firma Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Paweł Borejko z Elbląga z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 9/5. Obecnie Spółka EPEC przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w 2020 roku.

W dniach 04 - 08 listopada 2019 r., w wyniku zgłoszenia o możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji ww. Projektu otrzymanego za pośrednictwem mechanizmu sygnalizacyjnego, została przeprowadzona kontrola doraźna przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontrolujący nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i zagrożenia w realizacji Projektu.

Pełna informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajduje się na stronie.

 

----- artykuł sponsorowany -----

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie